Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa pojazdu to wartość ustalona przez zakład ubezpieczeń na podstawie danych pozyskanych z profesjonalnych katalogów Info-Ekspert lub Eurotax. W przypadku nowych samochodów, towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę wartość fakturową. Ustalenie wartości rynkowej pojazdu jest podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia oraz wysokości składki. 

Jak ustala się wartość rynkową pojazdu? 

Kluczowa w ustaleniu wartości rynkowej pojazdu jest między innymi wycena, jakiej może dokonać rzeczoznawca. Wówczas bierze on pod uwagę szereg różnych czynników, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość pojazdu. Znaczenie ma model, stan techniczny auta, rok produkcji czy chociażby przebieg. Wartość bazową pojazdu ustala się w oparciu o dane ze specjalistycznych katalogów. Towarzystwa bazują głównie na serwisach takich jak Info-Ekspert czy popularny Eurotax

W jakim celu ustala się wartość rynkową pojazdu? 

Ustalenie wartości rynkowej pojazdu jest kluczowe w przypadku ustalenia sumy ubezpieczenia, a także wysokości samej składki ubezpieczeniowej. Zależność jest oczywista – im wyższą wartość będzie miał dany pojazd, tym droższe będzie jego ubezpieczenie. 

Ile wynosi wartość rynkowa nowego pojazdu? 

W przypadku nowych samochodów, ubezpieczyciele nie muszą odwoływać się do opinii rzeczoznawcy czy specjalistycznych serwisów. Wówczas bazują oni na wartości fakturowej. Jednak, aby ta była uznana przez towarzystwo, muszą zostać spełnione pewne warunki. Pierwszym i chyba najważniejszym jest data wystawienia faktury – ta nie może być starsza niż pół roku. Poza tym samochód nie mógł ulec szkodzie od dnia zakupu i nie mógł zmienić w tym czasie właściciela. Co jednak istotne, znaczenie będzie miał przebieg samochodu – jeśli będzie on wyższy od określonego limitu, towarzystwo może nie uznać ceny widniejącej na fakturze.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z