Wniosek ubezpieczeniowy

Wniosek ubezpieczeniowy to dokument będący nieodłącznym elementem każdej podpisanej umowy ubezpieczenia. Zawiera on informacje dotyczące samego ubezpieczonego oraz ustala warunki zawarcia umowy.

Co to jest wniosek ubezpieczeniowy?

Wniosek ubezpieczeniowy to integralna część podpisania każdej umowy ubezpieczeniowej. Zazwyczaj składany jest przez ubezpieczającego wraz z kompletem wymaganych dokumentów. We wniosku zawarte są wszelkie informacje na temat ubezpieczającego i ubezpieczonego, a także wyszczególnione są warunki ochrony ubezpieczeniowej. Co ciekawe, nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe nazywają złożony formularz wnioskiem ubezpieczeniowym. Bez względu na to, zawsze jednak wystawiana jest polisa. 

Jakie informacje zawarte są we wniosku ubezpieczeniowym?

Zakres informacji, jakie muszą znaleźć się we wniosku ubezpieczeniowym jest ściśle uzależniony od rodzaju wybranego ubezpieczenia. Zawsze jednak zawiera on dane osoby ubezpieczającej i ubezpieczonej. We wniosku muszą się znaleźć szczegóły dotyczące ubezpieczenia, czyli wariant ubezpieczenia, okres ochrony, przedmiot umowy ubezpieczenia czy warunki jej wykonania. W formularzu ujęta jest także suma ubezpieczenia oraz sposób płatności składek. 

Jak złożyć wniosek ubezpieczeniowy?

Złożenie wniosku ubezpieczonego odbywa się poprzez złożenie dedykowanego formularza do towarzystwa ubezpieczeniowego. Może mieć to miejsce stacjonarnie lub online. Możliwe jest także złożenie wniosku za pośrednictwem infolinii towarzystwa ubezpieczeniowego. Wówczas wniosek składany jest przez telefon. W takiej sytuacji oświadczenie woli ubezpieczającego składane jest podczas rozmowy telefonicznej, a osobisty podpis nie jest potrzebny. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z