Wykup polisy ubezpieczeniowej

Wykup polisy ubezpieczeniowej polega na zwrocie ubezpieczającemu części składek w momencie rezygnacji z polisy przed końcem umowy. 

Na czym polega wykup polisy ubezpieczeniowej?

Z wykupem polisy ubezpieczeniowej możemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy ubezpieczający chce zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej przed końcem trwania umowy. Wykup polisy polega na zwrocie części wpłaconych składek, która ustalona jest w umowie i definiowana mianem wartości wykupu. Jest on możliwy w przypadku polis oszczędnościowych, gdzie środki ze składek gromadzone są na specjalnym koncie polisowym. 

Kiedy możliwy jest wykup polisy ubezpieczeniowej? 

Z wykupem polisy ubezpieczeniowej spotkamy się najczęściej w przypadku ubezpieczeń na życie. Termin ten ma zastosowanie w polisach o charakterze oszczędnościowo-inwestycyjnym, gdzie część środków wpłacanych przez ubezpieczającego gromadzona jest na koncie polisowym. W zależności od konkretnego towarzystwa, wykup polisy możliwy jest po określony czasie. Zazwyczaj będą to 2-3 lata od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Przykład: 

Pani Elżbieta lubi być ubezpieczona na każdą ewentualność. Od lat gromadziła środki na polisie życiowej, gromadząc na swoim koncie polisowym pokaźną sumę pieniędzy. Niestety sytuacja życiowa zmusiła ją do zerwania polisy przed końcem trwania umowy i wypłacenia zgromadzonych środków. W umowie ubezpieczenia widniał zapis, że wykup polisy możliwy jest bez ponoszenia żadnych dodatkowych obciążeń finansowych po 3 latach od momentu zawarcia umowy. Pani Elżbieta spełniając tej wymóg, mogła dokonać wypłaty środków bez żądnych potrąceń. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z