Wyłudzenie ubezpieczenia

Wyłudzenie ubezpieczenia polega na poświadczeniu nieprawdy w celu otrzymania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia. Jest to świadome działanie na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego, podlegające karze pozbawienia wolności.

Na czym polega wyłudzenie ubezpieczenia?

Wyłudzenie ubezpieczenia to oszustwo ubezpieczeniowe mające na celu wypłatę nienależnego odszkodowania rzekomo poszkodowanej osobie. Najczęściej polega ono na poświadczeniu nieprawdy, co wiąże się ze świadomym działaniem na szkodę ubezpieczyciela. Podstawą wyłudzenia odszkodowania może być chociażby podanie we wniosku ubezpieczeniowym informacji nie mających pokrycia w rzeczywistości czy nadużycie podczas zgłaszania szkody. 

Kiedy ma miejsce wyłudzenie odszkodowania?

Oszuści ubezpieczeniowi uciekają się do różnych metod mających na celu wyłudzenie nienależnego świadczenia. Jedną z nich jest na przykład celowe spowodowanie wypadku ubezpieczeniowego, które na podstawie umowy ubezpieczenia może być podstawą do wypłacenia odszkodowania. Innym zdarzeniem, które podlega karze jest upozorowanie wypadku, czyli zgłoszenie do towarzystwa zdarzenia, które w rzeczywistości nie miało miejsca. Przykładem może być chociażby zgłoszenie kradzieży samochodu w przypadku, gdy ten został wcześniej sprzedany. Oszuści bardzo często uciekają się także do zawyżenia wartości szkody w mieniu. Z tym do czynienia mamy najczęściej w przypadku przypisywania wcześniej istniejących szkód do skutków konkretnego zdarzenia. 

Co grozi za wyłudzenie odszkodowania?

Wyłudzenie odszkodowania jest czynem karalnym. W świetle kodeksu karnego, osoba, która w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, przyczynia się do zdarzenia będącego podstawą wypłaty świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Co ważne, karze podlega nie tylko osoba, która dopuści się takiego czynu, ale także każdy, kto jej w tym pomaga. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z