Fraud ubezpieczeniowy

Fraud ubezpieczeniowy to oszustwo ubezpieczeniowe polegające na świadomym działaniu na szkodę ubezpieczyciela. Polega na poświadczeniu nieprawdy w celu uzyskania nienależnego odszkodowania.

Fraud ubezpieczeniowy w polisie komunikacyjnej

Fraud ubezpieczeniowy obejmuje wszystkie etapy transakcji ubezpieczeniowej. Początek oszukańczego procederu może mieć miejsce już na etapie poświadczenia nieprawdy, a kończyć może się na wyrządzeniu faktycznej szkody. Fraud ubezpieczeniowy jest świadomym działaniem popełnionym na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego. Może polegać na:

  • celowe uszkodzenie mienia celem otrzymania nienależnego odszkodowania,
  • symulowanie szkody, która w rzeczywistości nie miała miejsca,
  • podanie nieprawdziwych informacji związanych ze zgłoszeniem szkody,
  • podanie nieprawdziwych informacji we wniosku ubezpieczeniowym, celem uzyskania niższej składki ubezpieczeniowej,
  • powiększenie rozmiarów szkody. 

Najczęściej ze zjawiskiem fraudu będziemy mieli do czynienia w ubezpieczeniach komunikacyjnych, jednak może do niego dojść także w przypadku ubezpieczeń majątkowych czy osobowych.

Fraud ubezpieczeniowy – konsekwencje

Fraud ubezpieczeniowy zostanie wykryty wcześniej czy później. Osoba, która świadomie dopuściła się oszustwa i działała na szkodę ubezpieczyciela, musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Te mogą polegać nie tylko na rozwiązaniu umowy ubezpieczeniowej czy odmowy wypłaty odszkodowania, ale także mogą skutkować skierowaniem sprawy na drogę sądową. Dodatkowo, ubezpieczyciel może zwrócić się z regresem do osoby, która otrzymała nienależne świadczenie. 

Przykład:

Chwila nieostrożności Pana Rafała, podczas wyjeżdżania z garażu, zaskutkowała nieestetyczną rysą na karoserii. Ponieważ Pan Rafał nie posiadał ubezpieczenia Autocasco, póki co zdecydował, że szkody nie będzie naprawiał. Kilka dni później, stojąc na światłach, Pan Rafał brał udział w niegroźnej kolizji. Samochód stojący na drugim pasie, nie zachował bezpiecznej odległości i urwał lusterko w jego aucie. Wykorzystując sytuację, podczas zgłoszenia szkody, Pan Rafał oprócz lusterka zgłosił także szkodę, którą sam spowodował kilka dni temu. Rzeczoznawca oglądający samochód stwierdził jednak, że nie mogło do niej dojść podczas tego samego zdarzenia. Fraud ubezpieczeniowy wyszedł więc na jaw. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z