Zabezpieczenia własne

Zabezpieczenia własne to środki ochrony stosowane przez właściciela nieruchomości, które mają za zadanie utrudnienie osobie trzeciej dokonania kradzieży z włamaniem. Stanowią one środki, których zastosowanie jest najczęściej wymagane w przypadku ubezpieczenia nieruchomości. 

Na czym polegają zabezpieczenia własne?

Zabezpieczenia własne to sformułowanie, z którym spotkamy się w przypadku ubezpieczenia nieruchomości. Są to środki antywłamaniowe służące ochronie mienia, które muszą zostać spełnione szczególnie wtedy, gdy polisa mieszkaniowa obejmuje również kradzież. Wymagane zabezpieczenia są każdorazowo określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Warto zapoznać się z nimi przed zawarciem polisy, ponieważ złożenie informacji niezgodnych z prawdą może skutkować odmową wypłaty odszkodowania w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. 

Jakie są zabezpieczenia własne? 

Zabezpieczenia własne najczęściej odnoszą się do środków zapobiegających, takich jak drzwi wejściowe czy drzwi balkonowe. Konstrukcja takich środków powinna uniemożliwiać dostanie się do wnętrza lokalu bez użycia siły czy narzędzi. Do zabezpieczeń własnych zaliczyć możemy chociażby drzwi i okna antywłamaniowe. Za dodatkowe środki ochrony uznany jest na przykład alarm czy monitoring.

Czy zabezpieczenia własne zawsze są konieczne? 

W przypadku ubezpieczenia nieruchomości, kradzież z włamaniem jest definiowana jako przywłaszczenie lub próba przywłaszczenia cudzego mienia na skutek usunięcia zabezpieczeń własnych. Podczas zawierania umowy, klient musi podać we wniosku wszelkie zabezpieczenia, w jakie wyposażona jest nieruchomość. Jeśli w przypadku wystąpienia szkody okaże się, że takich środków w rzeczywistości nie było, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Co ważne, rodzaj i ilość zabezpieczeń własnych mają odzwierciedlenie w wysokości składki ubezpieczeniowej – im więcej zabezpieczeń, tym na niższą składkę możemy liczyć. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z