Zdarzenie losowe

Zdarzenie losowe to przypadkowe i niezależne od woli człowieka zdarzenie, które powoduje określone skutki. W kontekście ubezpieczeń, jest to sytuacja nieprzewidywalna, ale możliwa, z tytułu której poszkodowanemu może przysługiwać odszkodowanie. 

Co to jest zdarzenie losowe?

Zdarzenie losowe to jeden z terminów, z którym spotkamy się w kontekście ubezpieczeń. Mianem tym nazywa się przypadkowe i powodujące powstanie szkody zdarzenie, które nie jest zależne od woli człowieka. Może doprowadzić ono do zniszczenia mienia osoby ubezpieczonej, w związku z czym przysługiwać jej będzie odszkodowanie za poniesione straty. 

Jakie zdarzenia kwalifikowane są jako zdarzenia losowe? 

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych jest elementem polisy mieszkaniowej. Jej zakres uzależniony jest od wybranego wariantu ubezpieczenia, ale także od konkretnego ubezpieczyciela. Podczas wyboru ubezpieczenia warto zweryfikować w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń to, jakie zdarzenia losowe obejmuje dana polisa. Większość polis uwzględnia zdarzenia spowodowane czterema podstawowymi żywiołami. Zaliczamy do nich ogień, wodę, ziemię oraz wiatr. Oznacza to, że polisa obejmująca zdarzenia losowe zadziała w przypadku zniszczenia mienia na przykład w wyniku pożaru, porywistego wiatru czy obfitego deszczu. 

Czy zdarzenie losowe jest nieszczęśliwym wypadkiem?

Zdarzenie losowe często jest błędnie nazywane nieszczęśliwym wypadkiem. Tymczasem w terminologii ubezpieczeniowej, oba te zdarzenia dotyczą zupełnie innych sytuacji. Najważniejsza różnica dotyczy przyczyn i skutków zdarzenia losowego i nieszczęśliwego wypadku. W przypadku pierwszego, mamy do czynienia ze zdarzeniem nieprzewidywalnym i gwałtownym, które niesie za sobą szkody na mieniu. Natomiast nieszczęśliwy wypadek dotyczy zdarzeń nagłych i przypadkowych, które prowadzą do powstania szkody osobowej. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z