16/07/2020 27 listopada, 2020 Pozostałe
Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.

Przez wiele lat rodzice uważali, że ubezpieczenie szkolne kupowane w ramach placówki edukacyjnej, jest obowiązkowe. Obecnie większość już wie, że nie jest to prawdą. Ubezpieczenie dla dziecka jest polisą nieobowiązkową! To rodzic decyduje o jej zakupie. 

NNW szkolne, czyli ubezpieczenie dziecka w szkole i poza nią

Warto wiedzieć, że tak zwane ubezpieczenie NNW dziecka jest dobrowolne i ubezpieczyciele w ramach tego rodzaju polisy najczęściej chronią osoby ubezpieczone zarówno w przypadku uszkodzeń ciała, jak i śmierci. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych w ramach NNW dla dziecka chroni je nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, ale również tych dodatkowych, w drodze do placówki edukacyjnej oraz w drodze powrotnej do domu, a także w życiu prywatnym. Wszystko jednak zależy od tego, jakiego rodzaju zapisy znajdziemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Każda z firm ubezpieczeniowych samodzielnie określa zakres, w którym chroni osoby ubezpieczone. 

Polisa NNW, czyli co?

Większość polis grupowych, o których możemy się dowiedzieć na zebraniach klasowych w szkole, przewidziana jest na większej liczby osób, na przykład klasy lub kilkunastu osób. Składka nie jest wysoka, ale również suma ubezpieczenia może nie być satysfakcjonująca, a zakres ochrony zazwyczaj nie należy do najszerszych. Z tego tytułu warto samemu zapoznać się z ofertami NNW dla najmłodszych. Szczególną uwagę należałoby w takim wypadku zwrócić nie tyle na kwotę, którą będziemy zmuszeni zapłacić, ale przede wszystkim na to, jakiego rodzaju świadczenia będzie zobowiązany pokryć ubezpieczyciel, jeżeli nasze dziecko złamie rękę, nogę czy trafi do szpitala. 

Warto również pamiętać, że szkoła nie ma prawa przymuszać rodziców do tego, by podpisywali oświadczenia o tym, że nie ubezpieczają swojej pociechy lub wykupili NNW w innej firmie. Odpowiedzialność szkoły za zdarzenia powstałe na jej terenie odbywa się ona zupełnie innej zasadzie i większość placówek edukacyjnych ma wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, podobnie jak nauczyciela sprawujący opiekę nad dziećmi. 

Ubezpieczenie szkolne: co obejmuje?

W zależności od zakładu ubezpieczeń w umowie polisy NNW naszej pociechy możemy znaleźć różnego rodzaju świadczenia. Możemy przyjąć, że co do zasady możemy spodziewać się wypłaty za złamanie kości, pogryzienie przez zwierzę, trwały uszczerbek na zdrowiu czy też śmierć.  Zazwyczaj ubezpieczyciele mają do wyboru trzy lub cztery warianty ubezpieczenia dla dzieci i w zależności od wybranej oferty, możemy spodziewać się określonych działań przewidzianych ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Twoje dziecko idzie do przedszkola? Przeczytaj więcej na temat NNW przedszkolaka

Polisa ubezpieczenia szkolnego NNW zawiera także informację o całkowitej sumie ubezpieczenia, czyli maksymalnej kwocie, która chroni nasze dziecko. Świadczenie może być określone procentowo lub stanowić osobną sumę ubezpieczenia i wskazana kwota będzie przekazana rodzicom poszkodowanego lub jego opiekunom prawnym. 

Ubezpieczenie szkolne: o tym trzeba pamiętać!

Należy jednak pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeniowe mają prawo do odmowy wypłaty odszkodowania w momencie, gdy u dziecka zdiagnozowano chorobę psychiczną, brało ono udział w bójkach, samookaleczyło się lub próbowało popełnić przestępstwo albo też było pod wpływem alkoholu czy też innych substancji odurzających. Niektóre firmy zastrzegają sobie również, że jeżeli opiekun prawny małoletniego wydał kwotę niższą niż 100 zł, na przykład na kule ortopedyczne, nie mają oni obowiązku zwrotu tak niskiej sumy.

PODSUMOWANIE:

  • Ubezpieczenie osoby małoletniej i uczącej się to inaczej ubezpieczenie szkolne.
  • Polisy NNW dla dzieci mogą być zarówno grupowe, jak i indywidualne.
  • Ubezpieczenie dziecka polisą NNW jest zawsze dobrowolne.
  • Wybierając ubezpieczyciela, należy szczególną uwagę zwrócić na zakres ochrony polisą, a także na łączną sumę ubezpieczenia, określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
  • W umowie ubezpieczenia ubezpieczyciele zawsze określają wyłączenia zakresu ochrony.

Weronika Cichocka

Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.