Automatyczne wznowienie OC

Automatyczne wznowienie OC oznacza przedłużenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia dla posiadaczy pojazdów mechanicznych na kolejne 12 miesięcy. Proces ten nie wymaga żadnych działań ze strony ubezpieczonego. Z polisy, która przedłużyła się automatycznie, możesz zrezygnować w dowolnej chwili. 

Kiedy nastąpi automatyczne przedłużenie OC?

Ubezpieczenie OC zawierane jest zwykle na okres 12 miesięcy. W określonych sytuacjach, ochrona ta może zostać automatycznie przedłużona o kolejny rok. Towarzystwo ubezpieczeniowe, na 14 dni przed końcem trwania ochrony, ma obowiązek poinformować ubezpieczonego o końcu polisy i przedstawić nową ofertę ubezpieczenia. Jeśli umowa ta nie zostanie wypowiedziana przynajmniej jeden dzień przed jej wygaśnięciem, towarzystwo przedłuży ją automatycznie na kolejny rok. Zawartą w ten sposób ochronę możesz jednak wypowiedzieć w dowolny momencie. 

Obowiązkowe ubezpieczenia dla posiadaczy pojazdów mechanicznych przedłuży się tylko wtedy, gdy samochód pozostaje u tego samego właściciela, a dotychczasowa polisa jest w pełni opłacona. W takich sytuacjach, nawet wtedy, gdy zapomnimy o końcu polisy i nie dopilnujemy obowiązku zawarcia nowej, ochrona ubezpieczeniowa wciąż będzie działać. To z kolei uchroni nas przed wysokimi karami za brak OC. 

Kiedy OC nie odnowi się automatycznie? 

Ubezpieczenie OC nie zawsze jednak ulegnie automatycznemu przedłużeniu. W kilku sytuacjach, ochrona wygaśnie wraz z końcem trwania umowy, a pojazd pozostanie wówczas nieubezpieczony. Warto pamiętać, że w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC bardzo ważne jest zachowanie ciągłości, a nawet jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu, wiąże się z karami finansowymi. Zatem, w jakich sytuacjach OC nie odnowi się automatycznie? 

  • jeśli kupiłeś używany samochód i korzystałeś z OC poprzedniego właściciela,
  • kiedy miałem ubezpieczenie OC na raty i nie uregulowałeś płatności wszystkich składek, 
  • w sytuacji, gdy posiadałeś ubezpieczenie OC krótkoterminowe.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z