Naprawa na częściach oryginalnych

Naprawa na częściach oryginalnych oznacza usunięcie szkód na pojeździe z wykorzystaniem oryginalnych części producenta, a nie z wykorzystaniem podróbek. Najczęściej naprawa taka odbywa się w autoryzowanych serwisach konkretnych marek. 

Likwidacja szkody a wybór części

W przypadku likwidacji szkody, gdy konieczna staje się wymiana części, naprawa może odbyć się z wykorzystaniem oryginalnych części lub z wykorzystaniem zamienników. Te pierwsze są zazwyczaj pożądane przez właściciela pojazdu, drugie – chętnie wykorzystywane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Zapis dotyczący tego, na jakich częściach będzie oparta naprawa pojazdu w przypadku szkody, znajdziemy w OWU. Jest jednak kilka sytuacji, w których ubezpieczyciel musi zagwarantować ubezpieczonemu naprawę na częściach oryginalnych. 

Kiedy ubezpieczyciel musi zagwarantować naprawę na częściach oryginalnych?

Co do zasady, ubezpieczyciel nie może odmówić naprawy na częściach oryginalnych wtedy, gdy: 

  • samochód jest objęty gwarancją producenta, a w okresie jej trwania był serwisowany w oparciu o części oryginalne,
  • przemawia za tym szczególny interes właściciela pojazdu – na przykład w sytuacji, gdy pojazd nie jest na gwarancji, ale przez cały okres serwisowany był w oparciu o części zamienne, a jego naprawa na podstawie zamienników obniżyłaby jego wartość handlową. 

Likwidacja szkody z OC sprawcy a z Autocasco

W przypadku likwidacji szkody z OC sprawcy, auto musi zostać przywrócone do stanu sprzed szkody, a jego naprawa nie może wpłynąć na jego wartość. Oznacza to, że jeśli uszkodzony samochód był wyposażony w części oryginalne, poszkodowany ma prawo domagać się jego naprawy z wykorzystaniem oryginalnych części producenta. Użycie zamienników mogłoby wpłynąć na obniżenie wartości pojazdu, a wówczas przyczyniłoby się to do szkody właściciela. Z kolei w przypadku likwidacji szkody z AC, to na jakich częściach zostanie przeprowadzona naprawa, zostaje ujęte w warunkach ubezpieczenia. Warto więc sprawdzić w OWU, naprawę na jakich częściach gwarantuje nasz ubezpieczyciel. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z