Ubezpieczony

Ubezpieczony to osoba, której majątek, zdrowie lub życie objęte są ochroną ubezpieczeniową wynikającą z zawartej umowy pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym, a ubezpieczającym. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczony nie zawsze jest tożsamy z ubezpieczającym. 

Kto to jest ubezpieczony?

W kontekście ubezpieczeń, mianem ubezpieczonego określa się osobę wskazaną w umowie ubezpieczenia, której mienie, zdrowie lub życie objęte są ochroną ubezpieczeniową. Oznacza to, że w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, jest ona uprawniona do otrzymania odszkodowania czy innego świadczenia z tytułu ubezpieczenia. Ubezpieczony może być jednocześnie osobą ubezpieczającą, ale nie musi.

Ubezpieczony a ubezpieczający – czy to ta sama osoba?

Zazwyczaj ubezpieczony i ubezpieczający to jedna i ta sama osoba. Od tej reguły są jednak pewne wyjątki. Warto pamiętać, że ubezpieczony nie zawsze jest tożsamy z ubezpieczającym. Ten ostatni zawiera umowę ubezpieczenia i jest zobligowany do opłacania składek, jednak podmiotem upoważnionym do odbioru świadczeń może być zupełnie ktoś inny. Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład w momencie wykupienia polisy przez rodzica dla swojego dziecka – wówczas rodzic będzie ubezpieczającym, ale podmiotem ubezpieczonym będzie właśnie dziecko i to ono otrzyma należyte świadczenie z tytułu ubezpieczenia.

Czym różni się ubezpieczony od osoby uposażonej? 

Ubezpieczony bardzo często bywa mylnie utożsamiany z osobą uposażoną. Tymczasem, w ubezpieczeniach na życie, osoba uposażona jest osobą uprawnioną do otrzymania środków w przypadku śmierci ubezpieczonego. W takiej sytuacji nie ma nawet konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego. Co najistotniejsze – ubezpieczony może w każdym momencie trwania ubezpieczenia, wskazać osobę lub osoby uposażone. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z