Umowa indywidualna

Umowa indywidualna to umowa ubezpieczenia, która zawierana jest na jedną konkretną osobę, wskazaną w dokumencie z imienia i nazwiska. Jedną ze stron umowy indywidualnej jest towarzystwo ubezpieczeniowe, a drugą ubezpieczający. Z taką formą ubezpieczenia mamy najczęściej do czynienia w przypadku polis turystycznych czy ubezpieczeń na życie.

Czym różni się umowa indywidualna od umowy grupowej?

Umowa ubezpieczenia może być zawarta zarówno w formie indywidualnej, jak i w formie ubezpieczenia grupowego. Ta pierwsza dotyczy sytuacji, gdy ubezpieczona jest tylko jedna osoba, konkretnie wskazana z imienia i nazwiska. O umowie grupowej mówimy natomiast w przypadku, gdy ubezpieczona jest więcej niż jedna osoba. Zazwyczaj umowę grupową zawiera pracodawca na rzecz swoich pracowników. 

Kto może zawrzeć umowę indywidualną?

Stronami umowy indywidualnej jest towarzystwo ubezpieczeniowe oraz ubezpieczający, czyli osoba zawierająca umowę i deklarująca płacenie składek ubezpieczeniowych. Zazwyczaj osoba ubezpieczająca jest jednocześnie osobą objętą ochroną. Zdarzają się jednak wyjątki i sytuacje, w których osoba zawierająca umowę nie zawsze jest tożsama z osobą ubezpieczoną. Może ona zawrzeć polisę w imieniu innej osoby – z taką sytuacją mamy do czynienia najczęściej w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez rodzica na rzecz swojego dziecka. 

Kiedy możliwa jest zmiana umowy grupowej na indywidualną?

Ubezpieczony objęty ubezpieczeniem w ramach umowy grupowej może kontynuować polisę w formie indywidualnej. Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład w przypadku podlegania ubezpieczeniu grupowemu w pracy. Z momentem przejścia na emeryturę czy chociażby przebywania na urlopie wychowawczym, możemy kontynuować obecne ubezpieczenie w formie indywidualnej.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z