Ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie grupowe to polisa na życie oferowana najczęściej przez firmy dla swoich pracowników. W przeciwieństwie do ubezpieczeń indywidualnych, zakres ochrony, suma ubezpieczenia czy inne elementy ochrony są identyczne dla całej grupy ubezpieczonych. 

Czym charakteryzuje się ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenia grupowe są popularną formą ochrony proponowaną najczęściej w zakładach pracy, na uczelniach czy w szkole. Umowa obejmuje co najmniej kilka osób, z których każda objęta jest identycznym zakresem ochrony. Zakres ubezpieczenia grupowego może być dopasowany do wykonywanego zawodu, preferencji czy chociażby wieku pracowników. 

Co obejmuje polisa na życie? 

Celem ubezpieczenia na życie jest zagwarantowanie wsparcia finansowego w trudnej sytuacji, a przede wszystkim wypłata świadczenia osobom uposażonym w momencie śmierci osoby ubezpieczonej. Polisa najczęściej uwzględnia też przypadku poważnego zachorowania czy wypłatę zasiłku za pobyt w szpitalu. 

Ile kosztuje ubezpieczenie grupowe?

Polisy oferowane przez pracodawców bardzo często są częściowo przez nich finansowane. W praktyce wygląda to tak, że składka ubezpieczeniowa jest potrącana każdego miesiąca z pensji pracownika, a pracodawca pokrywa swoją część. Co do zasady, cena ubezpieczenia grupowego jest nieco niższa niż w przypadku ubezpieczeń indywidualnych. Najczęściej na wysokość ceny polisy wpływ ma też liczba osób objętych ochroną – im więcej ubezpieczonych, tym niższa składka. 

Jakie są wady i zalety polisy grupowej?

Niezaprzeczalną zaletą ubezpieczenia grupowego jest niższa składka ubezpieczeniowa, która najczęściej bywa automatycznie odliczana z wynagrodzenia pracownika. Ten nie musi zatem dbać o regularność wpłat. Jako wadę takiej formy ubezpieczenia możemy wskazać natomiast brak elastyczności polisy. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z