Umowa rozszerzona

Umowa rozszerzona to forma dodatkowego zakresu ochrony wykupiona w towarzystwie ubezpieczeniowym do umowy podstawowej. 

Na czym polega umowa rozszerzona?

Umowa rozszerzona to forma porozumienia zawarta pomiędzy osobą ubezpieczającą a towarzystwem ubezpieczeniowym, na podstawie której rozszerzany jest zakres ochrony ubezpieczeniowej. Warunkiem do zawarcia umowy rozszerzonej, jest wcześniejsze zawarcie umowy gwarantującej ochronę od podstawowych ryzyk. Warto pamiętać, że każde rozszerzenie umowy charakteryzuje się konkretnym zakresem odpowiedzialności i wyłączeniami. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze zapoznanie się z zapisani w OWU i zweryfikowanie jaką ochronę gwarantuje dana polisa, nawet w wersji rozszerzonej.

Jakie są wady i zalety umowy rozszerzonej?

Umowa rozszerzona daje ubezpieczającemu możliwość dowolnego kształtowania zakresu ubezpieczenia tak, by był on możliwie najbardziej dopasowany do jego potrzeb. Za dodatkami do podstawowej umowy idą oczywiście dodatkowe koszty. Im więcej dodatków do ubezpieczenia, tym wyższa cena składki. 

Kiedy możliwe jest zawarcie umowy rozszerzonej? 

Zawarcie umowy rozszerzonej możliwe jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy ubezpieczony posiada już umowę podstawową w danym towarzystwie. Zakres ochrony można jednak rozszerzyć praktycznie we wszystkich rodzajach ubezpieczeń – czy to w przypadku ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia OC komunikacyjnego czy w przypadku polisy nieruchomości. 

Umowa rozszerzona w ubezpieczeniu na życie, oprócz świadczenia wypłacanego w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej może obejmować także poważne zachorowanie, leczenie szpitalne czy śmierć w wypadku komunikacyjnym. Z kolei polisę OC możemy rozszerzyć o ubezpieczenie opon, szyb, ubezpieczenie NNW czy pakiet Assistance. Zawierając ubezpieczenie nieruchomości, możemy zwiększyć jego zakres decydując się na ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem czy dewastacji mienia. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z