Poważne zachorowanie

Poważne zachorowanie dotyczy chorób, które zdiagnozowane są po raz pierwszy w trakcie okresu ubezpieczenia. W ubezpieczeniach na życie, termin poważne zachorowanie stosuje się najczęściej w odniesieniu do nowotworu złośliwego, udaru mózgu czy zawału serca. 

Co obejmuje poważne zachorowanie?

Poważne zachorowanie to jedno z ryzyk, z jakim spotkamy się w przypadku ubezpieczeń na życie. Zakres schorzeń, które mogą zostać uznane za poważne zachorowanie, to indywidualna kwestia każdego ubezpieczyciela. Lista chorób rozumianych jako poważne zachorowanie może obejmować nawet kilkadziesiąt pozycji. Najczęściej ubezpieczyciele stosują ten termin w stosunku do zawału serca, udaru mózgu, nowotworu, utraty wzroku czy słuchu. Warunkiem, który musi zostać spełniony, by ubezpieczyciel uznał swoją odpowiedzialność jest wystąpienie schorzenia, które zostało po raz pierwszy zdiagnozowane w czasie trwania umowy ubezpieczenia. 

Co zapewnia świadczenie z tytułu poważnego zachorowania?

Ubezpieczony objęty ochroną w ramach polisy życiowej, w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania, może liczyć na finansowe wsparcie towarzystwa. Środki uzyskane z polisy pokryją wówczas koszty hospitalizacji, rehabilitacji czy inne wydatki związane z utrudnieniem wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej i utratą dochodu. 

Przykład:

Pan Roman wychodzi z założenia, że lepiej być zabezpieczonym na różną ewentualność. W związku z tym od lat posiada ubezpieczenie na życie i zdrowie, które obejmuje wypłatę odszkodowania w przypadku poważnego zachorowania. Nagle Pan Roman trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano zawał serca. Długotrwała hospitalizacja uniemożliwiła Pani Romanowi wykonywanie pracy zawodowej, a konieczność dalszego leczenia generowała spore wydatki. Świadczenie uzyskane w ramach ubezpieczenia na życie pozwoliło Panu Romanowi pokryć wszelkie koszty związane z leczeniem. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z