Wiek polisowy

Wiek polisowy to przedział wiekowy, w którym dana osoba może przystąpić do terminowego ubezpieczenia na życie. W większości polis minimalna granica wieku to 18 lat. Górna granica jest indywidualnie ustalana przez zakład ubezpieczeń. Wyjątkiem jest jedynie polisa posagowa dla dziecka, gdzie fundatorem jest osoba pełnoletnia. 

Ile wynosi wiek polisowy? 

Wiek polisowy to sformułowanie, z którym spotkamy się w przypadku terminowych ubezpieczeń na życie. Oznacza on minimalny wiek, który musi ukończyć osoba chcąca podpisać z towarzystwem umowę ubezpieczenia. Informacje dotyczące wieku polisowego znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, jednak w większości towarzystw minimalny wiek osoby ubezpieczonej wynosi 18 lat. Górna granica wieku jest zwykle określana indywidualnie przez każde towarzystwo. Najczęściej umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która ukończyła 18. rok życia i nie przekroczyła 65 lat. 

Jakie są wyjątki w przypadku wieku polisowego? 

W świetle prawa, od wieku polisowego przyjętego przez dane towarzystwo, są pewne wyjątki. Jednym z nich jest na przykład polisa posagowa, która zwykle zawierana jest przez rodziców na rzecz swoich dzieci. Jest to rodzaj ubezpieczenia ochronno-inwestycyjnego, który ma zagwarantować dziecku fundusze na przyszłość. W przypadku, gdy fundatorem takiej polisy jest osoba pełnoletnia, wiek polisowy nie ma zastosowania. 

Czy ubezpieczyciel może odmówić ochrony ubezpieczeniowej? 

Jednym z przypadków, w których ubezpieczyciel może odmówić objęcia ochroną ubezpieczeniową jest właśnie niespełnienie warunków dotyczących wieku polisowego. Jeśli minimalny wiek polisowy, który ustalony został w OWU nie jest osiągnięty, ubezpieczyciel ma prawo odmówić współpracy. Podobna zależność działa też w drugą stronę – jeśli górna granica wieku polisowego wynosi na przykład 65 lat, a umowę ubezpieczenia zawrzeć się osoba, która ukończyła 70. rok życia – wówczas nie będzie to możliwe. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z