Polisa posagowa

Polisa posagowa to forma ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego, w której uposażoną osobą jest dziecko. Polisę zawiera na jego rzecz rodzic lub inna bliska osoba. Jest to specjalny rodzaj ubezpieczenia na życie z funkcją gromadzenia kapitału. Polisa posagowa ma na celu zabezpieczenie finansowe dziecka na wypadek śmierci rodziców lub zapewnienie mu środków na dorosłe życie. 

Jak funkcjonuje polisa posagowa?

Polisa posagowa jest specjalnym rodzajem ubezpieczenia, które na rzecz dziecka może zawrzeć dorosła osoba – rodzice, dziadkowie czy inne bliskie osoby. Jest formą zabezpieczenia ochronno oszczędnościowego, w którym z jednej strony przedmiotem ubezpieczenia jest życie rodzica czy opiekuna prawnego, a z drugiej – zaopatrzenie dziecka. Zebrane w jej ramach środki mogą zostać przeznaczone na edukację dziecka albo dowolnie wybrany przez niego cel.

Kto jest uposażonym polisy posagowej? 

Osobą uposażoną w polisie posagowej jest zawsze dziecko wskazane w umowie ubezpieczenia. Polisa musi zostać zawarta przed ukończeniem przez nie pełnoletności. Ubezpieczony, który w tym przypadku jest fundatorem polisy, musi wskazać w umowie wiek dziecka, w którym powinno ono otrzymać zgromadzone na koncie oszczędności. Uposażony będzie upoważniony do odebrania środków z polisy posagowej po ukończeniu 18 roku życia, ale nie później niż do ukończenia 25 lat. 

Kiedy wypłacane są środki z polisy posagowej?

Środki zgromadzone w ramach polisy posagowej zostaną wypłacone dziecku po osiągnięciu pełnoletności, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. W przypadku przedwczesnej śmierci rodzica, uposażony otrzymuje świadczenie w wysokości określonej sumą ubezpieczenia w umowie. Kwota, która zostanie zebrana na koncie uposażonego zależy między innymi od długości umowy, liczby i wysokości składek. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z