Wszystkie ryzyka all risk

Wszystkie ryzyka “all risk” to termin określający szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie all risk, to polisa od tak zwanych wszystkich ryzyk. Obejmuje zdarzenia, które nie zostały ujęte w OWU jako wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

Czym różni się ubezpieczenie all risk od ubezpieczenia od ryzyk nazwanych?

Ubezpieczenie typu “all risk”, to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Obejmuje swoim zakresem zdarzenia, które nie zostały wykluczone w OWU.  W przeciwieństwie do ubezpieczenia od ryzyk nazwanych, gwarantuje ochronę ubezpieczeniową obejmującą szeroki zakres zdarzeń – nawet takich, które są ciężkie do przewidzenia. Z kolei wspomniane ubezpieczenie od ryzyk nazwanych obejmuje ochroną zdarzenia, które są wymienione z nazwy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń.

Kiedy nie zadziała ubezpieczenie “all risk”? 

Formuła polis typu “all risk” bywa często niepoprawnie uznawana za ochronę, która gwarantuje wsparcie w przypadku wszystkich możliwych zagrożeń. Tymczasem, o ile zakres jej ochrony jest zdecydowanie szerszy, niż w przypadku ubezpieczenia od ryzyk nazwanych, nie daje ona ochrony absolutnej. Jej zakres ogranicza się do zdarzeń, które nie zostały ujęte w umowie jako zdarzenia wyłączone spod odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

Jakie są wady i zalety ubezpieczenia od wszystkich ryzyk “all risk”?

Z reguły, ubezpieczenia typu all risk dają większą możliwość ubiegania się o świadczenie. Z uwagi na to, że gwarantują one ochronę w przypadku szerokiej gamy zdarzeń, istnieje większa szansa, że nieprzewidziane zdarzenie zostanie uznane jako takie, które leży w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. W sytuacji, jeśli dane ryzyko nie zostało ujęte w OWU jako zdarzenie wyłączone spod jego odpowiedzialności, ten będzie zobligowany do wypłaty poszkodowanemu świadczenia. Ceną za to jest jednak wyższa składka ubezpieczeniowa.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z