Wyłączenia odpowiedzialności

Wyłączenia odpowiedzialności to sytuacje wskazane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, za które nie bierze ono odpowiedzialności. Oznacza to, że w przypadku zajścia ryzyka ujętego w wyłączeniach odpowiedzialności, towarzystwo odmówi wypłaty odszkodowania. 

Co oznaczają wyłączenia odpowiedzialności? 

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela to jedna z pozycji w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, na którą każdy ubezpieczający powinien zwrócić szczególną uwagę. Jest to lista sytuacji, w przypadku których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej. Wyłączenia odpowiedzialności przyjęte przez danego ubezpieczyciela mają znaczący wpływ na zakres ochrony. Co ważne – dotyczą one wszystkich rodzajów polis. 

Jakie są wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC?

Zakres wyłączeń odpowiedzialności ustalany jest indywidualnie przez każde towarzystwo, a uzależniony jest od rodzaju ubezpieczenia. Najpopularniejsze wyłączenia związane są ze szkodami, do których doszło w wyniku rażącego niedbalstwa, pod wpływem alkoholu czy wtedy, gdy spowodowane są przez osobę nieposiadającą uprawnień do prowadzenia pojazdów. W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego OC, wyłączenia odpowiedzialności regulowane są ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Według niej, ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód, które zostały wyrządzone na własnym mieniu. W praktyce oznacza to sytuacje, w której szkoda powstała na przykład w wyniku stłuczki dwóch pojazdów należących do tego samego właściciela lub wtedy, gdy szkoda została wyrządzona przez kierowcę właściciela pojazdu. Z taką sytuacją mamy do czynienia w momencie pożyczenia samochodu znajomemu, który doprowadził do szkody na naszym mieniu. 

Przykład: 

Pan Kamil wybrał się na urodziny do znajomych. Wznosząc toasty za zdrowie jubilata wypił dwie lampki wina, po czym wsiadł za kółko. Chwila nieuwagi wystarczyła, aby spowodować niegroźną stłuczkę, w której uszkodzony został drugi samochód. Ponieważ kierowcy nie mogli dojść do porozumienia, na miejsce zdarzenia wezwana została policja. Badanie alkomatem wykazało, że Pan Kamil kierował w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. W takiej sytuacji ubezpieczyciel odmówi likwidacji szkody z OC sprawcy, a Pan Kamil będzie musiał pokryć wszystkie wydatki z własnej kieszeni. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z