PML – Possible Maximum Loss

PML, czyli possible maximum loss, to możliwa maksymalna szkoda, która może powstać w ubezpieczonym mieniu na skutek splotu najbardziej niekorzystnych okoliczności. 

Co to jest PML i kiedy się go wykorzystuje?

Wskaźnik PML funkcjonuje głównie w ubezpieczeniach nieruchomości i dotyczy jednej maksymalnej szkody na mieniu. Ustalany jest indywidualnie dla poszczególnych zdarzeń, jednak większość ubezpieczycieli przeprowadza wyliczenia PML na przykładzie pożaru. Zazwyczaj to właśnie ogień jest odpowiedzialny za powstanie największych strat na mieniu.

Co wpływa na wysokość wskaźnika PML? 

Podczas ustalenia wskaźnika PML brane są pod uwagę zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne, okoliczności zdarzenia i możliwe scenariusze przebiegu zdarzeń. Ubezpieczyciele zwracają przy tym także uwagę na zabezpieczenia antypożarowe, na przykład konstrukcje ognioodporne. Na zmniejszenie wskaźnika wpływu nie będą miały natomiast czujniki dymu czy alarmy przeciwpożarowe. 

Warto mieć na uwadze, że possible maximym los, w swoich wyliczeniach uwzględnia najczarniejszy scenariusz. Podczas ustalania PML na przykład dla pożaru zakłada się, że ogień będzie rozprzestrzeniał się aż do momentu, gdy napotka jakąś przeszkodę lub skończy się materiał palny. 

Jaki jest wpływ PML na wysokość odszkodowania?

Celem wyliczenia PML jest ustalenie sumy odszkodowania i zdefiniowanie maksymalnej wysokości świadczenia, które niezbędne będzie do pokrycia szkód. Dlatego PML odgrywa tak istotną rolę w ubezpieczeniach. Warto zwrócić szczególną uwagę na zapisy w umowie dotyczące possible maximum loss i zweryfikować, w jaki sposób jest on wyliczany. Błędy w wyliczeniach mogą skutkować tym, że otrzymane w wyniku zajścia ubezpieczeniowego odszkodowanie, nie pozwoli na pokrycie strat. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z