Porozumienie wielostronne

Porozumienie wielostronne jest to umowa podpisana przez Biura Narodowe państw należących do Systemu Zielonej Karty. Na jego mocy pojazdy zarejestrowane w państwach, które są sygnatariuszami porozumienia wielostronnego, mogą poruszać się po drogach tych państw bez konieczności wyrabiania i posiadania Zielonej Karty. 

Na czym polega porozumienie wielostronne?

Porozumienie wielostronne to umowa międzynarodowa podpisana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz państwa stowarzyszone, które są członkami Systemu Zielonej Karty. Na jej mocy, kierowcy poruszający się po państwach, których Biura Narodowe są sygnatariuszami tej umowy, nie muszą posiadać międzynarodowego dowodu ubezpieczenia OC, czyli tak zwanej Zielonej Karty. Wszystkie te państwa honorują ubezpieczenie OC, które zawarta zostało w kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. 

Jakie kraje obejmuje porozumienie wielostronne?

Ze strony Polski, funkcję Biura Narodowego w Systemie Zielonej Karty pełni Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Przynależność do Systemu oznacza, że polscy kierowcy udający się w samochodową podróż do krajów zrzeszonych w ramach porozumienie wielostronnego mogą podróżować jedynie z polskim OC, bez konieczności wyrabiania Zielonej Karty. Porozumienie wielostronne obejmuje wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej oraz Andorę, Czarnogórę, Islandię, Norwegię, Serbię i Szwajcarię. 

Gdzie konieczna jest Zielona Karta? 

Międzynarodowy dokument ubezpieczenia OC, czyli Zieloną Kartę, będą z kolei musieli wyrobić kierowcy, którzy planują podróż przez Albanię, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Iran, Izrael, Macedonię, Maroko, Mołdawię, Rosję, Tunezję, Turcję czy Ukrainę. 

W przypadku podróży samochodem do kraju, który nie jest zrzeszony w Systemie Zielonej Karty, konieczne będzie zakupienie na granicy państwa ubezpieczenia granicznego. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z