Przepięcie

Przepięcie to nagły wzrost napięcia prądu, który przekracza jego dopuszczalną wartość i prowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia. Przyczyną przepięcia może być nieprawidłowe działanie bezpieczników, uderzenie pioruna czy iskrzenie gniazdka. 

Przepięcie w polisie ubezpieczeniowej

Przepięcie definiowane jako nagły i krótkotrwały wzrost napięcia w sieci elektrycznej, funkcjonuje jako jedno z zagrożeń w ubezpieczeniach nieruchomości. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, przepięcie może występować jako osobne zdarzenie losowe w standardowym zakresie polisy lub jako jego rozszerzenie. Warto więc sprawdzić w OWU, przed czym konkretnie chroni nas ubezpieczenie.

Co jest przyczyną przepięcia? 

Źródłem nagłej zmiany parametrów prądu elektrycznego może być zwarcie, awaria bezpieczników czy zła regulacja napięcia przez dostawcę prądu. Bardzo często do przepięcia dochodzi w wyniku uderzenia pioruna. 

Co jednak najważniejsze, różne towarzystwa w różny sposób mogą definiować przepięcie elektryczne, a inaczej przepięcie, które spowodowane jest wyładowaniami atmosferycznymi. Może się zdarzyć, że to ostatnie stanowią jedno z wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zazwyczaj jednak, ubezpieczenie od przepięcia w wyniku uderzenia pioruna stanowi dodatek do ubezpieczenia majątkowego dla nieruchomości.

Czym grozi przepięcie? 

Każda zmiana napięcia prądu wpływa niekorzystnie na działanie urządzeń elektrycznych, a niekiedy może prowadzić do ich całkowitego zniszczenia. Ubezpieczenie chroniące przed skutkami przepięć może okazać się dobrym rozwiązaniem szczególnie w przypadku posiadaczy sprzętów elektrycznych wysokiej jakości. Warto jednak pamiętać, że w wyniku przepięcia mogą ucierpieć także sprzęty codziennego użytku, takie jak lodówka, pralka czy komputer. Uszkodzenie sprzętu w wyniku przepięcia to nadal wersja bardziej optymistyczna. W tej mniej optymistycznej, może ono prowadzić do całkowitego zniszczenia instalacji elektrycznej czy nawet ubezpieczonego mienia.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z