Wadium

Wadium to kaucja służąca zabezpieczeniu przedmiotu aukcji czy przetargu. Składane jest zazwyczaj w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej lub pieniężnej. Celem wadium jest zabezpieczenie interesów obu stron transakcji oraz zminimalizowanie ryzyka przyłączenia się do przetargu osób, które działałyby w złej woli.

Co to jest wadium i jakie ma znaczenie?

Wadium to określona suma pieniędzy, która składana jest przez wykonawców na poczet dotrzymania warunków umowy przetargowej. Z jednej strony pełni rolę zabezpieczenia przed ewentualnymi czynnościami, które mogłyby mieć negatywne skutki, a z drugiej – jest zabezpieczeniem interesów samego organizatora przetargu. Celem wadium jest więc uwierzytelnienie wiarygodności finansowej i zmniejszenie ryzyka przyłączenia się do przetargu osób, które miałyby nieczyste intencje. Po zakończeniu przetargu, kaucja wpłacona jako wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom. 

Czym jest wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej? 

Jedną z form, w jakiej może być wniesione wadium, jest gwarancja ubezpieczeniowa. W świetle zapisów Kodeksu cywilnego, poprzez umowę ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się pełnić określone świadczenie w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową. Warunkiem jest jednak opłacenie składki przez ubezpieczającego.

Jaka jest wysokość wadium? 

Zgodnie z przepisami, wysokość wadium nie może przekraczać 3 procent wartości całego zamówienia. Choć minimalna kwota wadium nie jest odgórnie ustalona, w praktyce nie wynosi ona zwykle mniej niż 0,5 procenta. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z