Tag

Likwidacja szkody | Tag | Beesafe

Szkoda całkowita pojazdu w ubezpieczeniach OC i AC

Szkoda całkowita pojazdu

Szkoda całkowita jest orzekana wtedy, kiedy auto nie nadaje się do naprawy z powodów technicznych lub ekonomicznych.
Przy likwidacji szkody z OC sprawcy, za nieopłacalną uznaje się naprawę droższą niż 100 % wartości auta.
Przy likwidacji szkody z AC, próg ten jest ustawiony niżej i wynosi 70 %.
Od decyzji o szkodzie całkowitej możemy się odwołać, nie zawsze pierwsza wycena jest przeprowadzona prawidłowo.
Wrak auta, w którym stwierdzono szkodę całkowitą możemy sprzedać, jeśli nadaje się on już tylko na złom, możemy oddać pojazd do kasacji, a następnie wyrejestrować.

Czytaj więcej