Business interruption – asekuracja utraty zysku

Business interruption, czyli asekuracja utraty zysku, jest to ubezpieczenie, które chroni przedsiębiorcę przed skutkami zdarzeń losowych. Polisa gwarantuje firmie zwrot utraconych zysków w przypadku nagłych przerw w działaniu, wynikających ze zdarzeń losowych ujętych w warunkach umowy. Każdy ubezpieczyciel ma pełną dowolność w kształtowaniu zakresu ryzyk.

Co zapewnia asekuracja utraty zysku? 

Business interruption jest rodzajem polisy stanowiącej uzupełnienie lub rozwinięcie ubezpieczenia mienia firmowego, a została stworzona z myślą o osobach prowadzących działalność gospodarczą. Istotą ochrony jest zapewnienie firmie wsparcia w momencie nieprzewidzianych przerw w prowadzeniu biznesu, w wyniku czego firma traci bieżące przychody. Polisa obejmuje ochroną ubezpieczeniową szacowany zysk brutto przedsiębiorcy, który zostałby osiągnięty, gdyby szkoda objęta polisą nie wystąpiła. Polisa daje gwarancję, że w przypadku jej wystąpienia, ubezpieczyciel pokryje straty poniesione w wyniku określonych zdarzeń losowych. 

Przedsiębiorstwa, które nie zdecydują się na ubezpieczenie utraty zysku, narażone są na obciążenia finansowe, które w efekcie mogą doprowadzić do bankructwa i upadłości firmy. Ubezpieczenie business interruption ma zagwarantować firmie środki umożliwiające pokrycie kosztów stałych, ale także odzyskanie utraconego dochodu i umożliwienie kontynuowania działalności.

Business interruption a zakres ryzyk 

Ubezpieczenie business interruption stanowi uzupełnienie ubezpieczenia mienia i może zostać zawarte w wariancie podstawowym lub rozszerzonym. Zakres każdego z nich jest indywidualne ustanawiany przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Polisa chroni przedsiębiorców przed skutkami zdarzeń losowych wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Może ona dotyczyć szkód powstałych w wyniku pożaru, powodzi czy eksplozji. Im szerszy wariant polisy wybierzemy, tym większy będzie katalog ryzyk, które w momencie wystąpienia spowodują wypłatę odszkodowania.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z