Szkoda całkowita

Szkoda całkowita  to sytuacja, w której koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość lub gdy przywrócenie samochodu do pełnej sprawności jest nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. 

Co to jest szkoda całkowita?

Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia w momencie, gdy firma ubezpieczeniowa uzna naprawę auta za nieopłacalną lub gdy koszty naprawy przekraczają jego rzeczywistą wartość. Z pojęciem tym spotkamy się zawsze w przypadku ubezpieczenia OC czy Autocasco. Warto zwrócić szczególną uwagę na zapisy w OWU i sprawdzić, w jaki sposób szkodę całkowitą definiuje dany ubezpieczyciel. 

Kiedy towarzystwo orzeka szkodę całkowitą z OC sprawcy?

Nieco inaczej ujmuje się szkodę całkowitą w przypadku uznania jej z ubezpieczenia OC sprawcy, a inaczej z ubezpieczenia Autocasco. Ubezpieczyciel uzna szkodę całkowitą z OC sprawcy wówczas, gdy koszty naprawy auta lub przywrócenie go do stanu sprzed szkody, przekraczają rzeczywistą wartość pojazdu. Wówczas naprawa nie ma ekonomicznego uzasadnienia. 

Kiedy ubezpieczyciel orzeka szkodą z AC? 

W przypadku szkody całkowitej z ubezpieczenia Autocasco, ubezpieczyciel nieco obniża ten próg. W zależności od towarzystwa, szkoda całkowita z AC zostanie uznana wówczas, gdy koszty naprawy pojazdu będą oscylować w granicach 60 – 80 procent wartości auta. W większości przypadków, ubezpieczyciele uznają szkodę całkowitą, gdy koszty naprawy przekraczają 70 procent rzeczywistej wartości pojazdu. 

Co zrobić z wrakiem auta po uznaniu szkody całkowitej? 

W przypadku uznania szkody całkowitej, właściciel pojazdu otrzyma należne odszkodowanie. Zostanie mu jednak wrak samochodu. Jakie ma opcje na pozbycie się pozostałości auta? Właściciel może oddać auto na złom lub wystawić wrak na sprzedaż. Bardzo często transakcją są zainteresowane warsztaty blacharskie lub samochodowe, które wykorzystują poszczególne części auta jako części zamienne. Ubezpieczony może także zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego z wnioskiem o przejęcie wraku. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z