Tag

Kolizja | Tag | Beesafe

Sprawdzanie OC sprawcy kolizji. Jak to zrobić?

Sprawdzanie OC sprawcy kolizji

Podstawową formalnością po kolizji jest spisanie oświadczenia, na podstawie którego poszkodowany otrzyma odszkodowanie.
W oświadczeniu musi się pojawić informacja o ważnej polisie OC.
W wyszukiwarce UFG można łatwo sprawdzić, czy polisa OC sprawcy jest aktualna.
Jeśli sprawca nie ma opłaconego OC, odszkodowanie wypłaci UFG, a sprawca poniesie poważne konsekwencje.

Czytaj więcej