Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 05.06.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.
4.3/5 - (11 votes)

Ucieczka z miejsca kolizji zgodnie z przepisami polskiego prawa traktowana jest niezwykle surowo. Jeżeli w wypadku zostały poszkodowane osoby, to uciekający kierowca musi liczyć się z karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

W przypadku tego rodzaju zachowań właściciel pojazdu musi się liczyć z tym, że może on zostać dożywotnio pozbawiony możliwości prowadzenia pojazdów mechanicznych. W jakich sytuacjach możemy faktycznie mówić o zbiegnięciu z miejsca zdarzenia?

ucieczka z miejsca kolizji

Ucieczka z miejsca kolizji czy oddalenie się z miejsca wypadku? 

Kierowca, który będzie unikał pozostania na miejscu zdarzenia, czy też będzie po prostu uciekał po to, aby nie ponieść konsekwencji swoich czynów lub ten, prowadzący pojazd mechaniczny, który będzie zatajał kim jest oraz jakie były okoliczności wypadku, musi się liczyć z tym, że zostanie potraktowany surowo. Dla organów ścigania tego typu zachowanie to zazwyczaj ucieczka z miejsca kolizji. Mówimy “zazwyczaj”, ponieważ zdarzają się tego rodzaju szczególne sytuacje, w których właściciel pojazdu, powodujący wypadek drogowy, musi opuścić miejsce zdarzenia. Wtedy jednak istotne jest to, w jaki sposób pozostawił do siebie dane kontaktowe, poinformował policję o tym, co się dzieje i kim jest. 

Nie wiesz jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym? Przeczytaj nasz poradnik!

Ucieczka z miejsca kolizji ma swoje konsekwencje 

W razie wątpliwości towarzystwo ubezpieczeniowe będzie usiłowało udowodnić, że kierowca celowo opuścił miejsce zdarzenia lub zataił informacje niezbędne do prowadzenia procedur związanych z wypadkiem drogowym. Ubezpieczyciel ma wtedy możliwość żądania zwrotu wypłaconej rekompensaty. Tego rodzaju sytuacja nazywana jest regresem ubezpieczeniowym.

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w Art. 43. (Prawo dochodzenia wypłaconego odszkodowania od kierującego pojazdem mechanicznym), istnieje kilka przypadków, w których można żądać zwrotu wypłaconych świadczeń od kierowcy pojazdu mechanicznego. Wśród nich znajduje się między innymi ucieczka z miejsca kolizji. 

 Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 zadania Funduszu, ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jak widać ucieczka z miejsca kolizji nie jest jedynym momentem, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mają prawo żądania zwrotu odszkodowania, które zostało wypłacone ofiarom wypadku drogowego. 

Sprawca wypadku traktowany jest surowiej

Ucieczka z miejsca zdarzenia niesie za sobą szereg konsekwencji. Zgodnie z Kodeksem karnym za spowodowanie wypadku komunikacyjnego grozić mogą kary łącznie z pozbawieniem wolności. Wysokość zasądzonej kary ustalana jest przez sąd na podstawie szczegółowego opisu zdarzeń, które doprowadziły do kolizji. Bardzo surowo traktowane są osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także recydywiści. W artykule 178. KK znajdziemy zapis o zaostrzeniu karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku. W paragrafie 1. znajdują się również zapisy o wymiarze kar dla osób, który zbiegły z miejsca zdarzenia:

Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Jak prawidłowo opuścić miejsce wypadku tak, aby nie była ta ucieczka z miejsca kolizji? 

Pamiętajmy, że to zakład ubezpieczeń, w którym wykupiliśmy polisę, może udowadniać to, że nasze oddalenie się z miejsca zdarzenia, to ucieczka z miejsca kolizji. Jeżeli więc zdarzy się taka sytuacja, w której, z powodu istotnych zdarzeń, będzie trzeba opuścić miejsce wypadku, pamiętaj, aby poinformować o tym stosowne służby lub wzywając pomoc telefonicznie, precyzyjnie określić: jak się nazywasz i gdzie się udajesz. Zwyczajowo, gdy kontaktujesz się z numerem alarmowym 112 dyspozytor poprosi cię o podanie imienia i nazwiska. Twój numer telefonu również zostanie zapamiętany.

Zabezpieczenie miejsca wypadku jest ważne – przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak zrobić to prawidłowo!

ucieczka z miejsca kolizji

Jednak dla pewności warto również podkreślić, gdzie się udajesz i w jakim celu, ponieważ te rozmowy są nagrywane. W razie wątpliwości ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego możesz zawsze wtedy powołać się nie tylko na pamięć współuczestników wypadku, policji, straży miejskiej lub służb medycznych, ale również na bezstronne nagranie rozmowy telefonicznej. Jeżeli jednak towarzystwo ubezpieczeń nadal twierdzić będzie, że była to ucieczka z miejsca kolizji, to każdemu sprawcy wypadku przysługuje możliwość skontaktowania się z Rzecznikiem Finansowym, który może udzielić mu wsparcia kontaktach z ubezpieczycielem. 

PODSUMOWANIE:

 • Ucieczka z miejsca kolizji to taka sytuacja, w której sprawca usiłuje oddalić się od miejsca zdarzenia, aby nie ponieść konsekwencji czynności na drodze, które doprowadziły do wypadku. 
 • Jeżeli sprawca kolizji uciekł, to musi się liczyć z podwyższonymi karami, nie tylko za nieudzielenie pomocy, lecz równie za zacieranie śladów celu nieponiesienia odpowiedzialności. 
 • To towarzystwo ubezpieczeniowe może udowadniać, że sprawca kolizji celowo się oddalił.
 • Sprawca może odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń do Rzecznika Finansowego.

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Dołącz do dyskusji

 • ppp pisze:

  „Ucieczka z miejsca kolizji to taka sytuacja, w której sprawca wypadku ” – bełkocik co nie.
  Wypadek – osoby ranne (obrażenia wymagające leczenia powyżej 7 dni)
  Kolizja – nikt nie ucierpiał (nie ma obrażeń wymagających leczenia powyżej 7 dni).
  W miejscu kolizji nie ma sprawcy wypadku. Bo nie ma wypadku.

 • Monika pisze:

  Dokładnie, to co zostało już napisane we wcześniejszym komentarzu, w artykule nastąpiło pomylenie pojęć i skutków kolizji i wypadku, co powoduje, że artykuł zawiera błędy merytoryczne.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej