OC odpowiedzialność cywilna

OC odpowiedzialność cywilna to ubezpieczenie zapewniające wypłatę odszkodowania osobie trzeciej, która została pokrzywdzona w zdarzeniu spowodowanym przez ubezpieczonego. 

Jakie są rodzaje ubezpieczeń OC? 

Ubezpieczenia OC są typem ubezpieczeń majątkowych, które chronią ubezpieczonego na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim w wyniku czynu niedozwolonego. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dzieli się na dwie podstawowe grupy – ubezpieczenia obowiązkowe i ubezpieczenia dobrowolne. Jednym z najpopularniejszych jest obowiązkowe ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Oprócz OC komunikacyjnego możemy wyróżnić także OC w życiu prywatnym, OC zawodowe oraz OC działalności gospodarczej. 

Ubezpieczenie OC komunikacyjne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest jednym z ubezpieczeń obowiązkowych. Obowiązek jego posiadania reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Polisa ta chroni interesy ubezpieczonego, który w przypadku szkody będzie zobligowany do zniwelowania jej skutków. To z polisy OC zostanie wypłacone odszkodowanie osobie pokrzywdzonej. 

Kiedy trzeba mieć ubezpieczenie OC? 

W Polsce nie tylko ubezpieczenie OC komunikacyjne jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej zobligowane są takie pewne grupy zawodowe. Ubezpieczenie OC musi posiadać między innymi lekarz, adwokat, księgowy czy agent ubezpieczeniowy – czyli zawody, których błędne wykonywanie może narazić osoby trzecie na szkody. 

Kiedy warto mieć ubezpieczenie OC? 

Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej warto rozważyć także w życiu prywatnym. Wówczas chroni nas ono przed skutkami szkód, które możemy nieświadomie wyrządzić w życiu codziennym. Przyda się ono na przykład, gdy nasza pociecha grając w piłkę wybije okno w samochodzie sąsiada lub gdy wskutek awarii pralki zalejemy mieszkanie lokatora z dołu. Nad posiadaniem OC powinna zastanowić się także każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, nawet jeśli prawo nie obliguje jej zawodu do posiadania OC. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z