Katarzyna Matusiak
Katarzyna Matusiak
Aktualizowano: 17.01.2023 Nieruchomości
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 7 minut.
5/5 - (1 vote)

Wynajem mieszkania stał się dla wielu osób dobrym sposobem na zarobek. Aby jednak było to możliwe, należy się do tego wcześniej odpowiednio przygotować. Jak wynająć mieszkanie, aby było to bezpieczne zarówno dla wynajmującego, jak i najemcy? Czy warto mieć ubezpieczenie mieszkania? Wyjaśniamy!

O czym pamiętać ustalając warunki najmu mieszkania?

Jak wynająć mieszkanie

 • Okres najmu – ustalanie terminu początku i końca najmu
 • Wynajmujący i najemca – potwierdzenie tożsamości i kontaktu
 • Cena najmu – ustalanie ceny za miesiąc, kaucji oraz ewentualnych opłat dodatkowych
 • Warunki użytkowania – określenie zasad korzystania z mieszkania i zabronionych działań
 • Konserwacja i naprawy – ustalenie odpowiedzialności za utrzymanie mieszkania i kosztów napraw
 • Egzekwowanie warunków umowy – sposoby rozwiązywania problemów i postępowanie w przypadku nieprzestrzegania umowy.

Jak sprawdzić wypłacalność najemcy jeżeli chcesz wynająć mieszkanie?

Istnieje kilka sposobów, aby sprawdzić wypłacalność najemcy nieruchomości:

 • Wymagaj od najemcy składania zaświadczenia o dochodach – pozwala to na sprawdzenie, czy najemca ma stały dochód wystarczający na pokrycie czynszu i innych opłat związanych z najmem.
 • Poproś o referencje od poprzedniego wynajmującego – pozwala to na uzyskanie informacji o historii najmu i zachowaniu najemcy.
 • Sprawdź historię kredytową najemcy – możesz to zrobić przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) lub inne instytucje oferujące takie usługi.
 • Poproś o składanie kaucji – pozwala to na pokrycie ewentualnych zaległości w płatnościach czynszu.
 • Przeprowadź wywiad z najemcą – pozwala to na lepsze poznanie najemcy i jego osoby oraz możliwości związane z finansami.

Jednak pamiętaj, że nie jest to rozwiązanie 100% pewne, że najemca będzie wypłacalny przez cały okres najmu.

Co powinna zawierać dobra umowa najmu mieszkania z ogłoszenia?

Dobra umowa najmu mieszkania powinna zawierać następujące elementy:

 • Dane stron umowy najmu – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wynajmującego i najemcy.
 • Opis mieszkania – dokładny opis mieszkania, które jest przedmiotem najmu, wraz z numerem lokalu i adresem.
 • Okres najmu mieszkania – termin rozpoczęcia i zakończenia najmu oraz warunki przedłużenia umowy.
 • Cena najmu lokalu – wysokość miesięcznego czynszu oraz terminy płatności, opłaty za media (prąd, gaz, woda), kaucja, ewentualne opłaty dodatkowe.
 • Warunki użytkowania – zasady korzystania z mieszkania, zakazy i ograniczenia, odpowiedzialność za szkody.
 • Konserwacja i naprawy nieruchomości – odpowiedzialność za utrzymanie mieszkania, wykonywanie napraw i remontów.
 • Egzekwowanie warunków umowy najmu mieszkania – sposoby rozwiązywania problemów i postępowanie w przypadku nieprzestrzegania umowy
 • Podpisy obu stron – potwierdzenie zaakceptowania warunków umowy najmu przez wynajmującego i najemcę.

Ile wynosi podatek od wynajmu mieszkania?

Podatek od wynajmu mieszkania zależy od wielu czynników, takich jak kraj i miejscowość, w której znajduje się mieszkanie, jego powierzchnia, cena najmu oraz okres najmu. W Polsce, jeśli wynajmujesz mieszkanie na cele mieszkalne, to podatek dochodowy od osób fizycznych jest naliczany według skali podatkowej.

Od 1 stycznia 2020 roku, dla dochodów z najmu mieszkań, płatnicy podatku mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania według zasad ogólnych. Oznacza to, że wynajmujący musi ująć przychód z najmu w rocznym zeznaniu podatkowym i potrącić od niego składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy. W przypadku wyboru opodatkowania według skali podatkowej podatek wynosi od 17% do 32%.

Jeśli wynajmujący wybierze opodatkowanie liniowe (19% stawka podatku) to nie będzie miał obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego.

Jeśli wynajmujesz mieszkanie na cele niemieszkalne, to podatek jest naliczany według stawki 8,5% od przychodu.

Zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym, aby uzyskać dokładne informacje na temat obowiązujących przepisów podatkowych.

Ile powinna wynosić kaucja za wynajem mieszkania?

Jak wynająć mieszkanie

Wysokość kaucji za wynajem mieszkania zależy od wielu czynników, takich jak cena najmu, lokalizacja mieszkania, jego stan oraz warunki umowy. W Polsce standardowo kaucja za wynajem mieszkania wynosi od 1 do 3 miesięcznych kwot czynszu.

Jednak to właściciel mieszkania na wynajem musi zadecydować o wysokości kaucji, często jest to uzależnione od standardu mieszkania, jego lokalizacji czy długości najmu.

Kaucja jest zabezpieczeniem dla właściciela mieszkania na wynajem na wypadek ewentualnych szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego korzystania przez najemcę z mieszkania.

Ważne jest, aby warunki zwrotu kaucji były jasno określone w umowie najmu i aby najemca mieszkania był świadomy tego jakie warunki musi spełnić aby otrzymać zwrot kaucji.

Co powinna zawierać umowa wypowiedzenia najmu mieszkania?

Umowa wypowiedzenia najmu mieszkania powinna zawierać następujące elementy:

 • Dane stron umowy najmu – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wynajmującego i najemcy.
 • Opis mieszkania – dokładny opis mieszkania, które jest przedmiotem najmu, wraz z numerem lokalu i adresem.
 • Data wypowiedzenia – termin, w którym umowa najmu zostaje wypowiedziana.
 • Przyczyna wypowiedzenia – określenie przyczyny wypowiedzenia, czy jest to z winy najemcy czy właściciela mieszkania
 • Okres wypowiedzenia – okres, w którym najemca ma opuścić mieszkanie po wypowiedzeniu umowy najmu
 • Warunki zwrotu kaucji – określenie warunków, w jakich najemca ma obowiązek zwrócić kaucję i termin zwrotu
 • Podpisy obu stron – potwierdzenie zaakceptowania warunków wypowiedzenia umowy przez wynajmującego i najemcę.

Jest ważne, aby umowa wypowiedzenia była zgodna z prawem i zawierała wszystkie wymagane informacje. Jeśli masz wątpliwości co do treści umowy, skonsultuj się z prawnikiem.

Jak wynająć mieszkanie – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Czy warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy oddając mieszkanie na wynajem?

Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przy wynajmowaniu mieszkania jest dobrym pomysłem, ponieważ pozwala on na dokładne określenie stanu technicznego mieszkania oraz jego wyposażenia przed rozpoczęciem najmu. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać dokładny opis stanu mieszkania, wyposażenia oraz instalacji, a także ewentualnych uszkodzeń, szkód lub braków.

Protokół powinien być podpisany przez obie strony, wynajmującego i najemcę, co pozwala na udokumentowanie stanu mieszkania przed rozpoczęciem najmu. W przypadku jakichkolwiek problemów lub sporu dotyczącego stanu mieszkania na wynajem po jego opuszczeniu przez najemcę, protokół zdawczo-odbiorczy może być użyty jako dowód w rozstrzygnięciu sporu.

Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego jest także ważne dla najemcy, ponieważ pozwala mu na udokumentowanie stanu mieszkania w momencie przejęcia go i uniknięcie ewentualnych roszczeń związanych z jego stanem po opuszczeniu przez niego mieszkania.

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie Ukraińcom?

Aby bezpiecznie wynająć mieszkanie uchodźcom z Ukrainy, należy przestrzegać kilku ważnych kroków:

 • Sprawdź tożsamość najemcy – poproś o skan dowodu osobistego lub paszportu, aby upewnić się, że najemca jest tym, za kogo się podaje.
 • Zweryfikuj informacje kontaktowe – poproś o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail, aby mieć możliwość skontaktowania się z najemcą w razie potrzeby.
 • Sprawdź historię najmu – poproś o referencje od poprzedniego wynajmującego lub zweryfikuj historię najmu w biurze nieruchomości.
 • Zawrzyj umowę najmu – sporządź dokładną umowę najmu, która będzie zawierać wszystkie warunki najmu, takie jak okres najmu, cena, warunki użytkowania itp.
 • Zabezpiecz swoje interesy finansowe – poproś o kaucję, aby zabezpieczyć się na wypadek ewentualnych zaległości w płatnościach czynszu.
 • Przeprowadź wywiad – Przeprowadź wywiad z najemcą, aby lepiej poznać jego osobę i jego potrzeby dotyczące najmu.
 • Sporządź protokół zdawczo-odbiorczy – dokumentuje on stan mieszkania przed rozpoczęciem najmu.
 • Pamiętaj o ubezpieczeniu nieruchomości – upewnij się, że mieszkanie jest ubezpieczone na czas najmu, aby zabezpieczyć swoje interesy na wypadek kradzieży.
Katarzyna Matusiak
Katarzyna Matusiak

Autorka wielu tekstów poradnikowych o tematyce finansowej i ekonomii. Z wykształcenia specjalistka ds. Public Relations. Dzięki pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych, posiada niezbędne doświadczenie, którym dzieli się z czytelnikami bloga Beesafe.

Odbiór domu
Odbiór domu Autor Katarzyna Matusiak Nieruchomości
Nie ma nic bardziej ekscytującego niż moment, gdy klucze do Twojego nowego domu lądują w Twoich dłoniach. Ale zanim ten długo oczekiwany moment nadejdzie, musisz przejść przez odbiór domu. Czy jesteś gotowy na ten decydujący krok? Czy wiesz, co zrobić podczas odbioru domu jednorodzinneg...
Czytaj dalej
Ubezpieczenie pasieki
Ubezpieczenie pasieki Autor Katarzyna Matusiak Nieruchomości
Pszczelarstwo to nie tylko pasja, ale także inwestycja. Jak każda inwestycja, wymaga ochrony. Dlatego ubezpieczenie pasieki jest nieodzownym elementem prowadzenia takiego biznesu. Ale jakie są korzyści z ubezpieczenia pasieki? Jakie są koszty? Czy są jakieś pułapki, na które trzeba uważa...
Czytaj dalej