Dorota Bajorek
Dorota Bajorek
Aktualizowano: 31.08.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 11 minut.
5/5 - (1 vote)

Wielu kierowców uważa się za mistrzów kierownicy. Okazuje się, że czasem nawet najprostsze manewry mogą okazać się  niebezpieczne. Jedną z podstawowych czynności związanych z prowadzeniem auta jest włączanie się do ruchu. Przecież nawet kilka razy dziennie, zanim ruszymy w drogę, musimy ją w ten sposób zacząć. Czy zatem dobrze znamy zasady włączania się do ruchu? Przyjrzyjmy się temu bliżej. 

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Włączanie się do ruchu – co mówią przepisy?

Na wstępie musimy sobie uświadomić, czym w ogóle jest manewr włączania się do ruchu. Polskie prawo określa to dokładnie w art. 17 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mówi ona, że włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:

 • na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania
 • na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej
 • na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych
 • na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów
 • pojazdem szynowym na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.

Które manewry nie są włączaniem się do ruchu?

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że przecież włączamy się do ruchu, czyli rozpoczynamy jazdę także w innych podobnych okolicznościach. Ale nie wszystkie sytuacje na drodze prawo drogowe określa jako włączanie się do ruchu. Kiedy więc mimo, że rozpoczynamy jazdę samochodem, nie można absolutnie mówić o włączaniu się do ruchu? Na pewno nie mówimy o włączaniu się do ruchu w następujących sytuacjach:

 • ruszanie pojazdem po otwarciu szlabanów kolejowych – tu zatrzymanie się wynika z przepisów
 • wjeżdżanie na drogę główną z drogi podporządkowanej, która jest przecież włączona do ruchu
 • ruszanie na zielonym świetle – także tutaj zatrzymanie pojazdu wymuszają przepisy
 • zmiana pasa, w tym zjeżdżanie z bus-pasa.

Zasady włączania się do ruchu na autostradzie – zjazd z pasa dla pojazdów powolnych

Narzuca się od razu pytanie – czym się wobec tego różni zjeżdżanie z bus-pasa od zjeżdżania z pasa dla pojazdów powolnych? Przecież to pas i to pas. Ale oczywiście tak to nie działa. To zupełnie inne sytuacje. Oczywiście większość manewrów włączania się do ruchu następuje po postoju, który nie wynika z przepisów. Jest jednak wyjątek od tej reguły, czyli zmiana pasa. Jednak chodzi tylko i wyłącznie o jeden pas – pas dla pojazdów powolnych.

Jest on oznaczony znakiem D-14 i umieszcza się go przed wyższymi wzniesieniami, na których część pojazdów nie może wjechać z odpowiednią prędkością.

Chyba wszyscy znamy ból mozolnej jazdy za załadowaną ciężarówką pod górę. Pas dla pojazdów powolnych pozwala uniknąć tamowania ruchu. Jednak kierowcy szybszych samochodów muszą mieć świadomość, że zjeżdżając z pasa dla pojazdów powolnych, muszą ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym lewym pasem. Dlaczego? Ponieważ nie jest to zwykła zmiana pasa, lecz włączanie się do ruchu. Wobec tego obowiązują w tej sytuacji zasady włączania się do ruchu.

Zasady włączania się do ruchu – jak powinien zachować się kierowca?

Ideałem byłoby, gdyby każdy z nas mógł poruszać się po pustej drodze. Jednak jest to niemożliwe i tak naprawdę musimy zwracać uwagę na wszystkich innych uczestników ruchu, którzy znajdują się na drodze publicznej. Za każdym razem, kiedy stoimy na chodniku, poboczu lub chcemy wjechać na jezdnię ze swojej posesji czy drogi gruntowej, musimy stosować zasady włączania się do ruchu.

Jedna z nich, także zawarta w art. 17 Ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi, że kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. Co to oznacza w praktyce? Czy zawsze i każdemu pojazdowi trzeba ustąpić? Oto, co mówi na ten temat prawo drogowe.

Zasady włączania się do ruchu – kto ma pierwszeństwo?

Kiedy czekamy na możliwość włączenia się do ruchu, musimy przede wszystkim wyraźnie zasygnalizować naszą gotowość do tego manewru. Oznacza to, że trzeba włączyć kierunkowskaz, by inni użytkownicy drogi mogli być świadomi naszych zamiarów. Dzięki temu staje się jasne, czy ktoś tylko na chwilę zatrzymał się na poboczu z jakiegoś powodu, czy jednak wjeżdża na jezdnię.

Kiedy stoimy z włączonym migaczem i oczekujemy, na pewno widzimy poruszające się po drodze różne pojazdy. Czy każdemu z nich powinniśmy zgodnie z przepisami ustąpić pierwszeństwa przejazdu? Inne samochody wydają się oczywiste – im trzeba ustąpić. Ale co z rowerami, motorowerami, motocyklami, ciągnikami czy nawet pojazdami zaprzęgowymi?

Okazuje się, że jeśli którykolwiek z nich porusza się po drodze, na którą chcemy wjechać na zasadach włączenia się do ruchu, musimy mu ustąpić pierwszeństwa. Od tej zasady istnieje tylko pewien wyjątek.

Zasady włączania się do ruchu – autobus i trolejbus

Każdy kierowca poruszający się pojazdem jest zobowiązany do ustępowania pierwszeństwa innym pojazdom na drodze w momencie włączania się do ruchu. Istnieje jednak wyjątek i dotyczy poruszania się autobusów i trolejbusów. Ten szczególny przypadek ma uzasadnienie, bo przecież autobusy muszą zatrzymywać się na przystankach. Zdarza się, że w praktyce może to oznaczać nawet zatrzymywanie się co kilometr.

Gdyby za każdym razem kierowca autokaru musiał wyczekiwać na możliwość włączenia się do ruchu, kurs miejskiego autobusu wydłużyłby się do granic absurdu i całkowicie nie zgadzał z rozkładem jazdy. Wyjście z tej sytuacji określone zostało w przepisach.

Art. 18 Ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi, że kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego czy trolejbusowego na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem czy trolejbusem włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię.

Kierowca autobusu – czy zawsze ma pierwszeństwo?

Z zacytowanych powyżej przepisów można się dowiedzieć, że podczas włączania się do ruchu to właśnie kierowca autobusu ma pierwszeństwo przed pojazdami już poruszającymi się po drodze. Dotyczy to wszystkich rodzajów autobusów. Nieważne, czy chodzi o autobus komunikacji miejskiej, PKS czy prywatny. Zarówno autobusy i jak trolejbusy ruszające z przystanku mają pierwszeństwo przy włączaniu się do ruchu. Ale uwaga – tylko na obszarze zabudowanym. W obszarze niezabudowanym autobus traktowany jest tak samo jak pozostałe pojazdy. To jedna ważna sprawa. A druga dotyczy tego, jak korzystają ze swojego prawa sami kierowcy autobusów.

Czy mogą wjeżdżać z przystanku na pas jazdy zupełnie bezrefleksyjnie? Na pewno nie. Kierujący autobusem lub trolejbusem musi bardzo wyraźnie sygnalizować swój planowany manewr włączonym kierunkowskazem. Poza tym może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub na jezdnię dopiero wtedy, kiedy upewnieni się, że nie spowoduje to zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym przypadku obowiązuje go zasada zdrowego rozsądku i ograniczonego zaufania do przepuszczających go pojazdów.

Autobus szkolny

Jeszcze inaczej jest w przypadku autobusu szkolnego. Bardzo łatwo go rozpoznamy.

Art. 57 Ustawy definiuje autobus szkolny jako autobus przeznaczony do przewozu zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do lat 18, na przykład do szkoły.

Dlatego musi on być oznaczony z przodu i z tyłu kwadratowym żółtymi tablicami z symbolem dzieci barwy czarnej. Co ciekawe, autobus szkolny ma pierwszeństwo przy włączaniu się do ruchu nie tylko na obszarze zabudowanym, ale również na obszarze niezabudowanym. Z tego wynika, że w każdej sytuacji. Dlatego inni kierowcy muszą o tym pamiętać. Oczywiście nie zwalnia to kierowcy autobusu szkolnego z obowiązku szczególnej ostrożności.

Zasady włączania się do ruchu – co grozi za ich złamanie?

Podczas rozpoczynania jazdy i włączania się do ruchu na pas jezdni obowiązuje tylko kilka prostych zasad. Tym bardziej trzeba ich bezwzględnie przestrzegać. Za złamanie przepisów w stosunku do autobusu grozi mandat do 200 zł, ale bez punktów karnych. Gorzej, jeśli kierowca nie ustąpi pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu. Wiąże się z mandatem w wysokości 300 złotych i 5 punktów karnych.

Kary finansowe to jedno, ale niestety bardzo często podczas włączania się do ruchu dochodzi do kolizji i wypadków spowodowanych właśnie złamaniem zasad. Wymuszenie pierwszeństwa to jedno, a niedbalstwo i brawura drugie. Często widzimy przecież kierowców, którzy przed włączeniem się do ruchu nie zatrzymują się przed jezdnią, ale „wystają” z wjazdu i także mogą stwarzać problemy.

Pamiętajmy o ubezpieczeniu

O wypadek na drodze nietrudno. Każdy z nas może się zgodzić z tym oczywistym stwierdzeniem. Dlatego warto zadbać, by ubezpieczyć się na różne sytuacje. Dlatego warto dla swojego samochodu wykupić nie tylko OC. Oczywiście chroni ono w przypadku spowodowania szkody innemu uczestnikowi ruchu. Ale w pakiecie z OC dostępne są zazwyczaj jeszcze inne polisy, które przydadzą  się kierowcy:

 • AC – chroni samochód przed kradzieżą i zniszczeniem
 • NNW – gwarantuje odszkodowanie w razie uszczerbku na zdrowiu
 • assistance – gwarantuje pomoc techniczną i informacyjną w trasie.

Podczas włączania do ruchu także może zdarzyć się coś nieprzewidzianego. Dlatego warto zastanowić się, jakiego ubezpieczenia potrzebujemy i zabezpieczyć się na wszelki wypadek.

PODSUMOWANIE:

 • Zasady włączania się do ruchu określa art. 17 Ustawy o Ruchu Drogowym jako rozpoczynanie jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu na jezdnię z określonego typu miejsc.
 • Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zasygnalizować manewr oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.
 • Wszyscy kierowcy, wykonując manewr włączania się do ruchu, muszą ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po drodze, a wyjątek dotyczy jedynie kierowców autobusów.
 • Autobusy mają pierwszeństwo we włączaniu się do ruchu z przystanku tylko w obszarze zabudowanym, natomiast autobus szkolny w obszarze zabudowanym i niezabudowanym.
 • Warto zadbać o ubezpieczenie komunikacyjne dopasowane do naszych potrzeb.

Dorota Bajorek
Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.

Dołącz do dyskusji

Zmiany w ITDKomunikacyjne

Zmiany w ITD

Ostatnie decyzje Rady Ministrów dotyczące Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) zapowiadają gruntowną przebudowę tej instytucji. Projekt…
🕐 przeczytasz w 4 minut
Samochody hybrydowe mhev hev phev
Samochody hybrydowe mHEV, HEV i PHEV Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
W świecie motoryzacyjnym, pojęcie hybrydowego samochodu staje się coraz powszechniejsze, ale co tak naprawdę oznacza bycie hybrydą? Poza tradycyjnym silnikiem spalinowym, hybrydy wyposażone są w silnik elektryczny, a ich działanie można podzielić na trzy główne typy: mHEV, HEV i PHEV, k...
Czytaj dalej
Ubezpieczenie samochodu OC
Ubezpieczenie samochodu OC Autor Katarzyna Matusiak Komunikacyjne
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych, znane powszechnie jako ubezpieczenie samochodu OC, stanowi nie tylko obowiązkowy element posiadania i eksploatacji pojazdu w Polsce, ale również kluczowy aspekt bezpieczeństwa na drogach. W tym artykule przyjrzymy ...
Czytaj dalej