Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 28.09.2022 Pozostałe
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.
5/5 - (2 votes)

Każdy z rodziców przynajmniej raz spotkał się z tzw. Ubezpieczeniami szkolnymi czy inaczej NNW dla dziecka. Wielu jednak nadal nie wie, że tego rodzaju polisa nie jest obowiązkowa i że to rodzic, czy też szerzej opiekun prawny, decyduje o tym, czy chce ubezpieczyć od nieszczęśliwych wypadków swoje dziecko. Jest to ubezpieczenie dodatkowe i dobrowolne.

 

Warto również nadmienić, że w związku z tym, że jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe, to każdy z ubezpieczycieli samodzielnie określa warunki polisy w OWU. Oznacza to, że ubezpieczenie szkolne wcale nie musi obowiązywać na 12 miesięcy, ani też w czasie zajęć sportowych czy nauki zdalnej dziecka. Równie istotna jest również suma ubezpieczenia, która stanowi podstawę obliczania rekompensaty w ramach ewentualnego nieszczęśliwego wypadku.

Czytaj także: NNW co to jest

Nasze założenie: dziecko w szkole podstawowej lat 9, podstawowe wersje polis bez dodatkowo płatnych opcji.

Pierwszy przykład oferty popularnej firmy

W ramach podstawowej oferty mamy zagwarantowane wsparcie w przypadku:

 • Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

W ramach dodatkowych nieobowiązkowych świadczeń dostępne są:

 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • Zwrot kosztów leczenia wskutek NW,
 • Zwrot kosztów rehabilitacji wskutek NW.
 • Suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł
 • Maksymalny wiek ubezpieczonego 14 lat

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

 • Wypadek komunikacyjny 15 000 zł,
 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku obliczane wg wartości procentowej 1% 150 zł.
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku to 30 zł/ na dzień
 • Świadczenie z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby wynosi 15 zł / dzień – do kwoty 900 zł.
 • Zwrot zaleconych, udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1 500 zł.
 • Uwzględnienie kosztów odbudowy stomatologicznej zębów do kwoty 1 200 zł, ale nie większej niż 300zł na jeden ząb.
 • Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do maksymalnej kwoty 3 000 zł.
 • Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady to 150 zł.
 • Świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi 1 000 zł.

Opłata za roczna ochronę polisą: 35,15 zł

Oferta druga znanego towarzystwa

 • Czas trwania polisy 12 miesięcy.
 • Maksymalny wiek ubezpieczonego to 15 lat.
 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi 15 000 zł.
 • Wypadek komunikacyjny maksymalnie do 5 000 zł.
 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: wartość obliczana procentowo 1% – 100zł.
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 40 zł / dzień.
 • Zwrot zaleconych, udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku do kwoty maksymalnej 2 000 zł – Uwzględnienie kosztów operacji plastycznych w ramach powyższej kwoty.
 • Uwzględnienie kosztów odbudowy stomatologicznej zębów do 1 500 zł.
 • Brak rozwiązań w ramach ataku terroru.
  Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do 300zł.
 • Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady – 200zł

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania do kwoty 1000zł – Poważne zachorowania zgodnie z polisą to: sepsa cukrzyca, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), niewydolność nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami, śpiączka, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku to 2 000 zł.

Opłata za roczna ochronę polisą: 38 zł

Oferta trzecia popularnego ubezpieczyciela

 • Maksymalny wiek ubezpieczonego to 15 lat.
 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku: rekompensata w wysokości maksymalnej 15 000 zł.
 • Wypadek komunikacyjny w ramach ww. kwoty.
 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku obliczany procentowo tj. 1% – 150zł.
 • Pobyt w szpitalu – nie obowiązuje
 • Leczenie szpitalne – nie obowiązuje.
 • Uwzględnienie aktów terroru – nie obowiązuje.
 • Środki pomocnicze – nie obowiązuje.
 • Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady – do 10% sumy ubezpieczenia, jeśli w związku ze zdarzeniem dziecko trafi do szpitala.
 • Świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 50 000 zł

Opłata za roczna ochronę polisą: 51, 70 zł

Oferta czwartego znanego TU

 • Maksymalny wiek ubezpieczonego to 25 lat.
 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi 19 000 zł.
 • Wypadek komunikacyjny to maksymalnie 34 000 zł.
 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku to świadczenie procentowe 1% – 150 zł.
 • Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  50 zł / dzień – do 30 dni kalendarzowych w czasie trwania polisy.
 • Świadczenie z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby: 25 zł / dzień (obejmuje zachorowania COVID) – do 30 dni kalendarzowych w czasie trwania polisy.
 • Zwrot zaleconych, udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi 2 000 zł.
 • Uwzględnienie kosztów leczenia rehabilitacji do 2500 zł.
 • Uwzględnienie kosztów operacji plastycznych polisa określa do 5 000zł.
 • Uwzględnienie kosztów odbudowy stomatologicznej zębów do 200zł na ząb – zęby stałe.
 • Uwzględnienie aktów terroru – nie obowiązuje.
 • Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady – 300zł, jeśli konieczna była hospitalizacja powyżej 24h.
 • Świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi 2 000zł.

Opłata za roczna ochronę polisą: 39 zł

Oferta Beesafe

 • Czas trwania polisy to 12 miesięcy.
 • Maksymalny wiek ubezpieczonego to 21 lat.
 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 50 000 zł.
 • Wypadek komunikacyjny – 25 000 zł dodatkowo (!!) do sumy ubezpieczenia.
 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku obliczany procentowo 1% to 420 zł.
 • Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi 30 zł / dzień.
 • Świadczenie z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
  35 zł / dzień – tu limit do 2 000zł.
 • Zwrot zaleconych, udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku to 8 000 zł.
 • Uwzględnienie kosztów leczenia rehabilitacji 8 000zł.
 • Uwzględnienie kosztów operacji plastycznych 10 000zł.
 • Uwzględnienie kosztów odbudowy stomatologicznej zębów: do 8000zł.
 • Uwzględnienie aktów terroru – tak
 • Nieszczęśliwy wypadek 25 000 zł – dodatkowo (!!) do sumy ubezpieczenia.
 • Uszczerbek na zdrowiu 22 500 zł – dodatkowo (!!) do sumy ubezpieczenia.
 • Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady wynosi 200 zł.
 • Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania wynosi 5 000 zł, jeżeli dziecko poważnie zachoruje czego konsekwencją będzie pobyt w szpitalu.

W ramach polisy możesz liczyć na:

 • Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia: 5 000 zł.
 • Korepetycje: zwrot kosztów korepetycji, jeśli dziecko nie mogło uczęszczać do szkoły przez minimum 7 dni.
 • Powypadkową pomoc psychologiczna: limit 500 zł.
 • Ochronę „Dziecko w sieci”.
 • zajęcia sportowe (nie zawodowe).
 • Ochronę podczas wakacji i ferii oraz nauki zdalnej.

Jak widać w warunkach OWU możemy znaleźć szereg informacji, które wymagają wczytania się i analizy zasadności tego, czy w naszym wypadku tego rodzaju ochrona w określonym przez dane towarzystwo. Zasadniczo w naszej ocenie najlepiej kierować się szerokim zakresem ochrony osoby nieletniej w sytuacjach możliwych do wystąpienia. Należy również zwrócić uwagę na wysokość kwot za określone zdarzenia i na ile jesteśmy w stanie sami finansować powstałą sytuację. Polisa stanowić ma odciążenie i wsparcie rodziny w trudnej sytuacji.

 

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”]
[/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”4%” bottom_padding=”4%” color_overlay=”rgba(69,69,255,0.15)” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” bottom_margin=”2%” column_link_target=”_self” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]
Poradnik dla kierowców
Praktyczne informacje o ubezpieczeniu OC/AC
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”padding-4-percent” column_padding_position=”all” centered_text=”true” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” width=”1/3″ tablet_width_inherit=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text css=”.vc_custom_1673606981694{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”]

Ubezpieczenie samochodu

Co obejmuje ubezpieczenie OC

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”padding-4-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” width=”1/3″ tablet_width_inherit=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text css=”.vc_custom_1675167557776{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”]

Kalkulator OC

Kalkulator OC bez podawania danych

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”padding-4-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” width=”1/3″ tablet_width_inherit=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text css=”.vc_custom_1677793971799{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”]

Pozostałe porady

Eurotax – wycena samochodu

Historia pojazdu po numerze rejestracyjnym

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
Płatności bezgotówkowe w Policji
Płatności bezgotówkowe w Policji Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Każdy kierowca może znaleźć się w sytuacji, w której otrzymuje mandat karny za wykroczenie w ruchu drogowym. Niezależnie od tego, czy popełniliśmy drobny błąd, czy też bardziej poważne naruszenie przepisów, konsekwencje w postaci mandatu karnego są nieuniknione. Jednak warto wiedzie...
Czytaj dalej
glamping
Glamping Autor Katarzyna Matusiak Turystyczne
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest spać pod gwiazdami w luksusowych warunkach, nie rezygnując z komfortu własnego łóżka? Jeśli tak, to glamping jest dla Ciebie! Co to jest glamping? To pytanie krąży po głowach wielu, którzy słyszeli o tym trendzie, ale nie do końca wie...
Czytaj dalej