Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 28.09.2022 Pozostałe
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.
5/5 - (2 votes)

Każdy z rodziców przynajmniej raz spotkał się z tzw. Ubezpieczeniami szkolnymi czy inaczej NNW dla dziecka. Wielu jednak nadal nie wie, że tego rodzaju polisa nie jest obowiązkowa i że to rodzic, czy też szerzej opiekun prawny, decyduje o tym, czy chce ubezpieczyć od nieszczęśliwych wypadków swoje dziecko. Jest to ubezpieczenie dodatkowe i dobrowolne.

 

Warto również nadmienić, że w związku z tym, że jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe, to każdy z ubezpieczycieli samodzielnie określa warunki polisy w OWU. Oznacza to, że ubezpieczenie szkolne wcale nie musi obowiązywać na 12 miesięcy, ani też w czasie zajęć sportowych czy nauki zdalnej dziecka. Równie istotna jest również suma ubezpieczenia, która stanowi podstawę obliczania rekompensaty w ramach ewentualnego nieszczęśliwego wypadku.

Czytaj także: NNW co to jest

Nasze założenie: dziecko w szkole podstawowej lat 9, podstawowe wersje polis bez dodatkowo płatnych opcji.

Pierwszy przykład oferty popularnej firmy

W ramach podstawowej oferty mamy zagwarantowane wsparcie w przypadku:

 • Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

W ramach dodatkowych nieobowiązkowych świadczeń dostępne są:

 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • Zwrot kosztów leczenia wskutek NW,
 • Zwrot kosztów rehabilitacji wskutek NW.
 • Suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł
 • Maksymalny wiek ubezpieczonego 14 lat

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

 • Wypadek komunikacyjny 15 000 zł,
 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku obliczane wg wartości procentowej 1% 150 zł.
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku to 30 zł/ na dzień
 • Świadczenie z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby wynosi 15 zł / dzień – do kwoty 900 zł.
 • Zwrot zaleconych, udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1 500 zł.
 • Uwzględnienie kosztów odbudowy stomatologicznej zębów do kwoty 1 200 zł, ale nie większej niż 300zł na jeden ząb.
 • Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do maksymalnej kwoty 3 000 zł.
 • Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady to 150 zł.
 • Świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi 1 000 zł.

Opłata za roczna ochronę polisą: 35,15 zł

Oferta druga znanego towarzystwa

 • Czas trwania polisy 12 miesięcy.
 • Maksymalny wiek ubezpieczonego to 15 lat.
 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi 15 000 zł.
 • Wypadek komunikacyjny maksymalnie do 5 000 zł.
 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: wartość obliczana procentowo 1% – 100zł.
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 40 zł / dzień.
 • Zwrot zaleconych, udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku do kwoty maksymalnej 2 000 zł – Uwzględnienie kosztów operacji plastycznych w ramach powyższej kwoty.
 • Uwzględnienie kosztów odbudowy stomatologicznej zębów do 1 500 zł.
 • Brak rozwiązań w ramach ataku terroru.
  Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do 300zł.
 • Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady – 200zł

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania do kwoty 1000zł – Poważne zachorowania zgodnie z polisą to: sepsa cukrzyca, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), niewydolność nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami, śpiączka, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku to 2 000 zł.

Opłata za roczna ochronę polisą: 38 zł

Oferta trzecia popularnego ubezpieczyciela

 • Maksymalny wiek ubezpieczonego to 15 lat.
 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku: rekompensata w wysokości maksymalnej 15 000 zł.
 • Wypadek komunikacyjny w ramach ww. kwoty.
 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku obliczany procentowo tj. 1% – 150zł.
 • Pobyt w szpitalu – nie obowiązuje
 • Leczenie szpitalne – nie obowiązuje.
 • Uwzględnienie aktów terroru – nie obowiązuje.
 • Środki pomocnicze – nie obowiązuje.
 • Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady – do 10% sumy ubezpieczenia, jeśli w związku ze zdarzeniem dziecko trafi do szpitala.
 • Świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 50 000 zł

Opłata za roczna ochronę polisą: 51, 70 zł

Oferta czwartego znanego TU

 • Maksymalny wiek ubezpieczonego to 25 lat.
 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi 19 000 zł.
 • Wypadek komunikacyjny to maksymalnie 34 000 zł.
 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku to świadczenie procentowe 1% – 150 zł.
 • Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  50 zł / dzień – do 30 dni kalendarzowych w czasie trwania polisy.
 • Świadczenie z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby: 25 zł / dzień (obejmuje zachorowania COVID) – do 30 dni kalendarzowych w czasie trwania polisy.
 • Zwrot zaleconych, udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi 2 000 zł.
 • Uwzględnienie kosztów leczenia rehabilitacji do 2500 zł.
 • Uwzględnienie kosztów operacji plastycznych polisa określa do 5 000zł.
 • Uwzględnienie kosztów odbudowy stomatologicznej zębów do 200zł na ząb – zęby stałe.
 • Uwzględnienie aktów terroru – nie obowiązuje.
 • Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady – 300zł, jeśli konieczna była hospitalizacja powyżej 24h.
 • Świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi 2 000zł.

Opłata za roczna ochronę polisą: 39 zł

Oferta Beesafe

 • Czas trwania polisy to 12 miesięcy.
 • Maksymalny wiek ubezpieczonego to 21 lat.
 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 50 000 zł.
 • Wypadek komunikacyjny – 25 000 zł dodatkowo (!!) do sumy ubezpieczenia.
 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku obliczany procentowo 1% to 420 zł.
 • Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi 30 zł / dzień.
 • Świadczenie z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
  35 zł / dzień – tu limit do 2 000zł.
 • Zwrot zaleconych, udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku to 8 000 zł.
 • Uwzględnienie kosztów leczenia rehabilitacji 8 000zł.
 • Uwzględnienie kosztów operacji plastycznych 10 000zł.
 • Uwzględnienie kosztów odbudowy stomatologicznej zębów: do 8000zł.
 • Uwzględnienie aktów terroru – tak
 • Nieszczęśliwy wypadek 25 000 zł – dodatkowo (!!) do sumy ubezpieczenia.
 • Uszczerbek na zdrowiu 22 500 zł – dodatkowo (!!) do sumy ubezpieczenia.
 • Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady wynosi 200 zł.
 • Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania wynosi 5 000 zł, jeżeli dziecko poważnie zachoruje czego konsekwencją będzie pobyt w szpitalu.

W ramach polisy możesz liczyć na:

 • Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia: 5 000 zł.
 • Korepetycje: zwrot kosztów korepetycji, jeśli dziecko nie mogło uczęszczać do szkoły przez minimum 7 dni.
 • Powypadkową pomoc psychologiczna: limit 500 zł.
 • Ochronę „Dziecko w sieci”.
 • zajęcia sportowe (nie zawodowe).
 • Ochronę podczas wakacji i ferii oraz nauki zdalnej.

Jak widać w warunkach OWU możemy znaleźć szereg informacji, które wymagają wczytania się i analizy zasadności tego, czy w naszym wypadku tego rodzaju ochrona w określonym przez dane towarzystwo. Zasadniczo w naszej ocenie najlepiej kierować się szerokim zakresem ochrony osoby nieletniej w sytuacjach możliwych do wystąpienia. Należy również zwrócić uwagę na wysokość kwot za określone zdarzenia i na ile jesteśmy w stanie sami finansować powstałą sytuację. Polisa stanowić ma odciążenie i wsparcie rodziny w trudnej sytuacji.

 

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej