Katarzyna Matusiak
Katarzyna Matusiak
Aktualizowano: 20.04.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 8 minut.
5/5 - (1 vote)

W dzisiejszych czasach posiadanie samochodu staje się coraz bardziej popularne. Niemniej jednak, zakup samochodu, zarówno nowego jak i używanego, wiąże się z pewnym ryzykiem. Może okazać się, że nabyty przez nas pojazd posiada ukryte wady lub nie działa tak, jak powinien. W takim przypadku warto znać swoje prawa jako konsument. Jednym z nich jest rękojmia na samochód używany.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Definicja rękojmi

Rękojmia na samochód używany

Rękojmia to zobowiązanie sprzedającego do odpowiadania za wady produktu, które istniały w chwili jego sprzedaży lub które pojawiły się w trakcie okresu rękojmi. W praktyce oznacza to, że kupujący ma prawo żądać od sprzedającego usunięcia wad produktu lub wymiany produktu na wolny od wad.

Rękojmia dotyczy zarówno towarów nowych, jak i używanych.

Czym jest rękojmia na samochód używany?

Rękojmia na samochód używany to gwarancja, którą sprzedający udziela kupującemu w przypadku zakupu używanego samochodu. Jej celem jest zapewnienie kupującemu, że nabyty samochód jest wolny od wad lub że wady te zostaną usunięte w określonym czasie.

Jednakże, w przypadku samochodów używanych, okres rękojmi jest zwykle krótszy niż w przypadku samochodów nowych.

Rękojmia na samochód używany kupiony od osoby prywatnej

Kupujący używany samochód od osoby prywatnej również może skorzystać z rękojmi. Jednakże, w przeciwieństwie do dealerów samochodowych, sprzedający prywatny nie zawsze jest zobowiązany do udzielania rękojmi. W przypadku zakupu od sprzedającego prywatnego, rękojmia jest udzielana na zasadach dobrowolnych, a jej zakres oraz okres trwania określają strony umowy.

Czym różni się rękojmia od sprzedającego prywatnego i od dealera?

W przypadku dealerów samochodowych, rękojmia jest udzielana obowiązkowo, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Okres rękojmi na samochód używany wynosi wówczas dwa lata. Ponadto, dealer jest odpowiedzialny za wszystkie wady pojazdu, niezależnie od tego, czy były one znane w momencie sprzedaży czy nie. W przypadku sprzedających prywatnych, okres rękojmi jest zwykle krótszy, a jego zakres jest określany w umowie kupna-sprzedaży.

Jakie są prawa kupującego w przypadku zakupu używanego samochodu od osoby prywatnej?

Kupujący używany samochód od osoby prywatnej ma prawo do rękojmi, o ile została ona udzielona w umowie kupna-sprzedaży. W przypadku stwierdzenia wad samochodu, kupujący ma prawo żądać naprawy lub wymiany pojazdu, a w przypadku niemożności dokonania tych działań, ma prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Jednakże, w przypadku sprzedającego prywatnego, czas na skorzystanie z rękojmi jest zwykle krótszy niż w przypadku dealerów samochodowych, a jej zakres jest zależny od umowy między stronami.

Przed zakupem samochodu od osoby prywatnej warto dokładnie zapoznać się z warunkami sprzedaży oraz stanem technicznym pojazdu, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Ile trwa rękojmia na samochód używany od osoby prywatnej?

Okres rękojmi na używany samochód zależy od umowy między kupującym a sprzedającym. W przypadku sprzedających prywatnych, okres rękojmi zwykle wynosi od kilku miesięcy do roku. Może to być ustalone w umowie kupna-sprzedaży lub wynikać z przepisów prawa konsumenckiego.

Kiedy okres rękojmi zaczyna biec?

Rękojmia na samochód używany

Okres rękojmi zaczyna biec w momencie przekazania samochodu kupującemu. Oznacza to, że kupujący powinien dokładnie sprawdzić stan techniczny pojazdu zaraz po zakupie i zgłosić wszelkie stwierdzone wady sprzedającemu w ciągu okresu objętego rękojmią. Przykładowo, jeśli umowa kupna-sprzedaży przewiduje okres 6 miesięcy rękojmi, a kupujący stwierdzi wadę samochodu po 4 miesiącach od zakupu, powinien jak najszybciej poinformować o tym sprzedającego.

Warto pamiętać, że okres rękojmi nie może być skrócony, ani też wykluczony przez sprzedającego w umowie kupna-sprzedaży. Kupujący ma prawo do ochrony swoich praw, nawet jeśli sprzedający nie jest zawodowym dealerem samochodowym, ale prywatnym sprzedającym.

Jaki jest maksymalny czas trwania rękojmi na samochód?

Maksymalny czas trwania rękojmi na samochód to 2 lata, jeśli sprzedawcą jest profesjonalny dealer samochodowy, a kupującym jest konsument. Jest to wynik przepisów prawa konsumenckiego, które mają na celu ochronę praw nabywców. W przypadku gdy sprzedawcą jest osoba prywatna, okres rękojmi może być krótszy, ale nie może być krótszy niż 3 miesiące.

Czy istnieje minimalny czas trwania rękojmi na samochód?

Tak, istnieje minimalny czas trwania rękojmi na samochód. W przypadku, gdy sprzedającym jest profesjonalny dealer samochodowy, minimalny okres rękojmi wynosi 1 rok. Natomiast jeśli sprzedawcą jest osoba prywatna, minimalny okres rękojmi wynosi 3 miesiące. Warto pamiętać, że umowa kupna-sprzedaży samochodu zawarta między stronami nie może zawierać postanowień wyłączających lub ograniczających rękojmię.

Kiedy nie można skorzystać z rękojmi?

Rękojmia na samochód nie dotyczy wad wynikających z naturalnego zużycia pojazdu, które mogą powstać w wyniku normalnego użytkowania samochodu. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za wady, o których kupujący wiedział lub musiał wiedzieć w momencie zawarcia umowy. W przypadku gdy sprzedawca poinformował kupującego o wadzie samochodu, a ten mimo to dokonał zakupu, nie ma możliwości skorzystania z rękojmi w przypadku tej wady.

Kiedy sprzedający nie odpowiada za wady samochodu?

Sprzedający nie odpowiada za wady samochodu, które powstały z winy kupującego lub osoby trzeciej. W przypadku gdy kupujący samodzielnie dokonywał napraw lub modyfikacji pojazdu, nie może skorzystać z rękojmi w przypadku wad wynikłych z tych czynności. W przypadku gdy kupujący nie stosował się do zaleceń producenta, np. nie dokonywał wymiany oleju czy filtrów, sprzedający nie odpowiada za wady wynikłe z tych zaniedbań.

Jakie wady samochodu są wyłączone z rękojmi?

Rękojmia nie obejmuje wad zewnętrznych, takich jak rysy czy wgniecenia, które były widoczne podczas oględzin pojazdu przed zakupem. Wyjątkiem są sytuacje, gdy wady te wynikają z ukrytych wad układu karoserii, takich jak korozja czy nadmierna deformacja. Rękojmia nie obejmuje również wad wynikających z normalnego zużycia pojazdu, takich jak zużyte hamulce czy opony.

Rękojmia na samochód używany – podsumowanie

Rękojmia na samochód używany

Podsumowując, rękojmia na samochód używany jest ważnym elementem ochrony praw kupującego, która umożliwia zwrot pojazdu lub obniżenie ceny w przypadku stwierdzenia wad. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu, a sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady, które wystąpiły przed zakupem lub w trakcie jego trwania. W przypadku zakupu samochodu od osoby prywatnej, prawa kupującego są ograniczone w porównaniu do kupna od dealera. Istnieją jednak pewne wyjątki, kiedy rękojmia nie ma zastosowania, takie jak wady wynikłe z naturalnego zużycia pojazdu czy te, o których kupujący wiedział lub musiał wiedzieć w momencie zawarcia umowy.

Dlatego warto dokładnie sprawdzić stan techniczny pojazdu przed zakupem oraz w razie potrzeby skonsultować się z fachowcem lub prawnikiem, aby zabezpieczyć swoje prawa jako kupujący.

Katarzyna Matusiak
Katarzyna Matusiak

Autorka wielu tekstów poradnikowych o tematyce finansowej i ekonomii. Z wykształcenia specjalistka ds. Public Relations. Dzięki pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych, posiada niezbędne doświadczenie, którym dzieli się z czytelnikami bloga Beesafe.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej