Dorota Bajorek
Dorota Bajorek
Aktualizowano: 04.12.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 13 minut.
5/5 - (1 vote)

Transakcje kupna – sprzedaży samochodu odbywają się codziennie, a każdemu z nas mogą zdarzyć się nawet kilka razy w życiu. Dlatego warto przyjrzeć się dokładnie, czym jest ten dokument, co powinien zawierać oraz o czym należy pamiętać, kiedy kupujemy lub sprzedajemy pojazd. Dlatego teraz sprawdźmy, co powinna zawierać umowa kupna – sprzedaży samochodu.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Czym jest umowa kupna – sprzedaży? 

Jeśli umowa kupna –sprzedaży ma nie mieć dla nas tajemnic, to najpierw musimy się dowiedzieć, czym ona w ogóle jest. Otóż umowa kupna – sprzedaży to dokument, który reguluje art. 535 Kodeksu cywilnego. Jest to umowa cywilnoprawna, która nakłada obowiązki na obydwie strony transakcji. Sprzedający jest zobowiązany do odpłatnego przeniesienia własności rzeczy, a w tym przypadku pojazdu z na kupującego. Z kolei nabywca płaci osobie sprzedającej kwotę, która została ustalona i przejmuje samochód na własność.

Czytaj także: Odstąpienie od umowy kupna samochodu

Czego potrzebujemy do zawarcia umowy?

Do sporządzenia i zawarcia umowy kupna – sprzedaży pojazdu potrzebujemy nie tylko dobrej woli, ale i przygotowania odpowiednich dokumentów, które są niezbędne. Wówczas będziemy mogli łatwo uzupełnić odpowiednie dane w dokumencie. A co konkretnie jest nam potrzebne? Oto niezbędne do zawarcia umowy informacje:

 • dane sprzedającego – jako sprzedający musimy podać dane zgodne z prawdą i aktualnym stanem rzeczy
 • dane pojazdu – nie każdy z nas zna na pamięć wszystkie informacje o swoim aucie, dlatego przed sprzedażą samochodu koniecznie musimy przejrzeć dowód rejestracyjny, by w umowie pojawiły się zgodne z rzeczywistością dane
 • dane kupującego – te informacje poda nam nabywca, gdy dojdzie do transakcji.

Umowa kupna sprzedaży samochodu. Wzór PDF – pobierz

Jak powinno wyglądać przygotowanie zbywcy do sprzedaży auta?

Jako sprzedający każdy z nas musi nie tylko przygotować dane do spisania umowy, ale także przygotować swój samochód i resztę dokumentów do oddania go w ręce kupującego. Co to oznacza? Pierwszym krokiem powinno być ustalenie ceny samochodu. Moment zawierania umowy wcale nie jest odpowiednim czasem na zastanawianie się, ile sprzedający ma „wziąć” za auto. Dlatego warto przejrzeć oferty roczników i przemyśleć cenę, która potem podamy kupującemu.

A gdy cena już została wstępnie ustalona, należy zastanowić się, czy chcemy, aby kwota została przelana na konto, czy wolimy sprzedać auto za gotówkę. To ważne, bo taka informacja powinna się znaleźć w umowie jako sposób zapłaty za pojazd.

Na pewno trzeba też przed sprzedażą auta sprawdzić jego stan techniczny i upewnić się, że samochód jest w pełni sprawny. W takiej sytuacji pomocny okazuje się rzeczoznawca samochodowy. W razie, gdyby właściciel pojazdu był świadomy jakichś wad pojazdu, należy je wskazać w umowie, by uniknąć problemów. Wówczas sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Z kolei kupujący ma szansę wynegocjować korzystną w tej sytuacji cenę za samochód, która okaże się adekwatna do jego stanu technicznego.

Jeśli jednak po przeglądzie okazuje się, że wszystko jest w porządku, koniecznie należy przygotować polisę OC. Samochód przekazuje się bowiem nabywcy z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Jak przygotowuje się do zawarcia umowy kupujący?

Także kupujący musi się przygotować do zawarcia umowy kupna samochodu. Przede wszystkim musi przygotować swoje dane, ale to nie wszystko. Także kupujący powinien się zorientować się, ile wynosi wartość rynkowa konkretnego rocznika i modelu, aby nie dać się naciągnąć na zbyt wysoką cenę samochodu. A co leży po stronie kupującego tuż przed podpisaniem umowy?

Na pewno zanim nabywca podpisze umowę i tym samym zgodzi się na wszystkie warunki, musi sprawdzić, czy samochód nie ma uszkodzeń i widocznych wad. Jeśli takie się pojawią, muszą się znaleźć w dokumencie, ponieważ od tego także będzie zależała cena samochodu. Nabywca zdecydowanie nie może zgadzać się na umieszczanie w umowie zaniżonej ceny samochodu. W razie problemów i odstąpienia od umowy może wtedy nie odzyskać całej wpłaconej sumy, a jedynie taką, która została zapisana w dokumencie.

Kupujący powinien w momencie kupna samochodu otrzymać wszystkie niezbędne dokumenty, czyli:

 • dowód rejestracyjny
 • kartę pojazdu (jeżeli została wystawiona)
 • polisę OC
 • dowody wszystkich opłat – w tym np. akcyzy w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy.

Co zawiera skuteczna umowa kupna – sprzedaży pojazdu?

Czas na sporządzenie umowy kupna – sprzedaży pojazdu. Co konkretnie powinien zawierać ten dokument? Otóż każda skuteczna umowa sprzedaży pojazdu powinna składać się z kilku części, a mianowicie są to:

 • dane
 • warunki umowy
 • oświadczenia

Przejdźmy zatem do konkretów. Każda umowa kupna – sprzedaży powinna zawierać miejsce i datę jej zawarcia oraz dane obu stron. O jakie dane chodzi? Potrzebne informacje o stronach umowy to:

 • imiona i nazwiska zbywcy i nabywcy samochodu
 • adresy zamieszkania obu stron
 • numery PESEL a także numery i serie dowodów osobistych sprzedającego i kupującego.

W umowie powinny także znaleźć się dane pojazdu, który jest przedmiotem sprzedaży. Chodzi przede wszystkim o to, by w dokumencie pojawił się numer rejestracyjny pojazdu, model i marka samochodu.

Następną częścią umowy są warunki umowy. Do nich należą następujące informacje:

 • cena samochodu
 • sposób lub forma zapłaty za pojazd
 • termin wydania pojazdu
 • informacje dodatkowe, istotne z punktu widzenia obu stron.

Po tej części w dokumencie powinny pojawić się oświadczenia obu stron, a konkretnie:

 • kupującego o tym, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu
 • sprzedającego, że samochód, który jest przedmiotem umowy jest jego własnością
 • sprzedającego, że samochód nie został zajęty przez komornika sądowego ani nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

Całości dopełnia informacja, że w sprawach nieuregulowanych umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Na końcu umowy potwierdzają jej ważność własnoręczne podpisy każdej ze stron transakcji.

O czym powinny pamiętać obie strony w momencie podpisywania umowy?

Kiedy już samochód został sprawdzony, a wszystkie dokumenty przygotowane, czas na podpisanie umowy. O czym wówczas muszą pamiętać obie strony? Otóż zarówno kupujący jak i sprzedający muszą przed sfinalizowaniem transakcji sprawdzić wszystkie dane zawarte w umowie. Chodzi zarówno o dane osobowe stron umowy, jak i dane dotyczące samochodu. Dopiero po stwierdzeniu, że są zgodne z prawdą, można śmiało podpisać umowę.

Bardzo ważna informacja dotyczy tego, że umowa musi zostać sporządzona w tylu kopiach, ile jest stron transakcji. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży samochodu na runku wtórnym jedną kopię otrzymuje sprzedający, a drugą nabywca pojazdu.

Jaką formę powinna mieć umowa kupna – sprzedaży samochodu? 

Okazuje się, że Kodeks cywilny dopuszcza dowolną formę umowy kupna – sprzedaży samochodu. Jednak najbezpieczniejsza dla obu stron zdecydowanie jest forma dokumentu pisemnego. Pisemny dokument chroni obie strony przed niepotrzebnymi komplikacjami, w razie gdyby doszło do konfliktu. Dokument taki można sporządzić odręcznie, jednak w Internecie szybko i intuicyjnie znajdziemy odpowiednie formularze, które wystarczy uzupełnić o dane obu stron.

Następnym krokiem jest wydrukowanie umowy. Można także wydrukować wzór i uzupełnić go odręcznie. Coraz liczniej pojawiają się także w Internecie generatory tego typu dokumentów.

Jakie są najczęstsze błędy przy sporządzaniu umowy?

Wspominaliśmy już o sporze stron po zawarciu umowy. Jak najbardziej zdarzają się tego typu sytuacje. A dlaczego? Zapewne z prostego powodu, że podczas transakcji występują błędy, a potem pojawiają się problemy i zaczyna się dochodzenie swoich racji. A z jakich powodów tak się może zdarzyć? Oto lista najczęściej popełnianych przy sporządzaniu umowy błędów:

 • brak informacji o stanie samochodu lub podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym
 • brak informacji o sprawach nieuregulowanych umową
 • pominiecie terminu odbioru samochodu
 • zawarcie w umowie zaniżonej ceny auta
 • podpisanie umowy przez osobę do tego nieupoważnioną.

Co wyniknie z błędów w umowie kupna – sprzedaży?

Bierzemy teraz z kolei pod lupę poszczególne błędy, które mogą doprowadzić do problemów. Mogą je popełnić obie strony. Weźmy pod uwagę w pierwszej kolejności sprzedającego pojazd. Musi on pamiętać, że w umowie trzeba zawrzeć informacje dotyczące samego pojazdu, ale także jego stanu technicznego. Jeśli zbywca wie o jakichś usterkach pojazdu i nie zapisze tego w umowie, kupujący może zadośćuczynienia z tytułu rękojmi. Jeśli natomiast poinformuje o nich, nie poniesie odpowiedzialności.

Między stronami mogą pojawić się sprawy nieuregulowane umową. Na tę okoliczność warto wpisać w dokumencie klauzulę: „W sprawach nieuregulowanych umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.” Sprzedający powinien się też zabezpieczyć w kwestii odbioru auta przez nabywcę.

Gdy nie ma w umowie kupna – sprzedaży daty odbioru pojazdu, nabywca może z tym zwlekać. A co jeśli przez ten czas były właściciel opłaca miejsce parkingowe albo potrzebuje miejsca na nowy samochód? To może okazać się problematyczne.

Kupujący także musi uważać, by nie popełnić błędów. Przede wszystkim musi sprawdzić stan samochodu. Jeśli zauważy jakąś wadę, która nie została zapisana w umowie, może domagać się odszkodowania z tytułu rękojmi za zły stan techniczny auta. Natomiast na pewno nabywca nie może pozwolić na wpisanie niższej ceny niż faktycznie zapłaci. Nie pozwoli to na zapłacenie niższego podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ pracownik Urzędu Skarbowego za każdym razem weryfikuje wartość pojazdu. koniecznie trzeba też uważać na to, by umowy kupna – sprzedaży nie podpisała osoba do tego nieupoważniona. A także aby nie podpisywać formularza umowy przed uzupełnieniem danych.

A oto kilka z najczęściej zadawanych pytań dotyczących umowy kupna – sprzedaży:

Przez jaki czas muszę trzymać umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Umowę kupna – sprzedaży samochodu należy przechowywać przez 3 lata od terminu wymagalności. Taka zasada obowiązuje przy sporządzaniu umowy kupna – sprzedaży pojazdu.

Jak powinna wyglądać umowa kupna – sprzedaży samochodu, jeśli chcę go kupić wspólnie z synem?

Często zdarza się, że młody kierowca poszukuje wsparcia współwłaściciela, by płacić mniej za ubezpieczenie OC. Dlatego rodzice chętnie decydują się na współwłasność pojazdu właśnie w tym celu, by ułatwić im wypracowywanie zniżek na OC. Czy w takiej sytuacji umowa musi być jakoś inaczej skonstruowana? Oczywiście, że nie. Wszystkie elementy umowy pozostają takie same. Natomiast w części dotyczącej danych kupującego muszą pojawić się dane wszystkich współwłaścicieli. Oczywiście także wszyscy współwłaściciele – tak jak w tym przypadku ojciec i syn – muszą podpisać dokument.     

Czy istnieje możliwość zakupu uszkodzonego auta, na przykład po drobnej kolizji?

Jak najbardziej i wiele osób z pełną świadomością decyduje się na taki zakup. Jednak koniecznie trzeba w tej sytuacji wymienić w umowie wszystkie uszkodzone elementy. To zabezpiecza obie strony przed ewentualnym sporem.   

Jeśli kupuję samochód na raty, muszę to uwzględnić w umowie kupna?

Taka możliwość jak kupno samochodu na raty jest raczej rzadko stosowana, bo sprzedający chce zazwyczaj otrzymać od razu całą sumę za auto. Jednak jak najbardziej możliwe jest kupno pojazdu w ratach. Jeśli więc obie strony się na to umówią, koniecznie trzeba to uwzględnić w umowie kupna – sprzedaży. Po pierwsze powinien się tam pojawić zapis, że do czasu spłaty auto jest nadal własnością sprzedającego, ale nie ma go prawa sprzedać innej osobie. A poza tym musi być w dokumencie zawarta informacja o dacie ostatniej raty, czyli de facto terminie wydania pojazdu nabywcy.

Czym różni się zaliczka od zadatku w umowie przedwstępnej?

Bywa, że strony transakcji podpisują umowę przedwstępną, a w niej umawiają się na wcześniejszą wpłatę pewnej sumy. Jednak nie należy mylić dwóch pojęć – zadatek i zaliczka. Oto, jakie różnice są między nimi:

 • zaliczka – jest kwota zaliczana do umówionej ceny, a jeśli do transakcji nie dojdzie, zwracana kupującemu
 • zadatek – jeśli nie dojdzie do zakupu z winy kupującego, całkowicie przepada.

Czy mogę odstąpić od umowy kupna – sprzedaży?

Podpisanie umowy nie jest ostatecznością. Można odstąpić od niej, gdy samochód ma wadę prawną lub uszkodzenie, a nie było to zapisane w umowie. Wtedy na podstawie rękojmi można zażądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży samochodu.

Co to jest rękojmia?

Rękojmia to obok gwarancji sposób składania reklamacji przez konsumenta. Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od sprzedającego w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru. Reklamację tę składna się na podstawie niezgodności z umową.

PODSUMOWANIE:

 • Umowa kupna – sprzedaży samochodu to umowa cywilnoprawna regulowana przepisami Kodeksu cywilnego, na mocy której sprzedawca odpłatnie przenosi prawo własności auta na kupującego.
 • Umowa kupna – sprzedaży pojazdu musi zawierać miejsce i datę sporządzenia, dane obu stron, dane pojazdu, warunki umowy, oświadczenia i podpisy obu stron.
 • Obie strony – zarówno sprzedający jak i kupujący muszą dokładnie sprawdzić dane zawarte w umowie.
 • Umowa powinna być sporządzona w kopiach dostępnych dla wszystkich stron transakcji, najlepiej w formie pisemnej.
 • Wzór umowy kupna – sprzedaży dostępny jest w Internecie.
 • Najczęstsze błędy popełniane w zawieraniu umowy to brak informacji o stanie technicznym pojazdu, brak terminu odbioru pojazdu czy zapisanie w umowie zaniżonej ceny auta.
 • Od umowy kupna sprzedaży można odstąpić w szczególnych sytuacjach.

Dorota Bajorek
Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej