Katarzyna Matusiak
Katarzyna Matusiak
Aktualizowano: 04.12.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 5 minut.
5/5 - (1 vote)

Sprzedaż samochodu obcokrajowcowi w Polsce to proces sprzedaży pojazdu dla osób, które nie są polskimi mieszkańcami. Wymaga to spełnienia określonych warunków i procedur, które są często różne od tych, które stosuje się przy sprzedaży samochodu polskim mieszkańcom.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Sprzedaż samochodu obcokrajowcowi. Co ją wyróżnia?

sprzedaż samochodu obcokrajowcowi

sprzedaż samochodu obcokrajowcowi przypomina zwykłą sprzedaż, w której nowym właścicielem może być Polak. Niejasności mogą jednak pojawić się, na przykład w przypadku braku numeru PESEL, który nie jest obowiązkowy we wszystkich krajach i może wprowadzać pewne zamieszanie. Rozwiązaniem jest natomiast numer dokumentu tożsamości wraz z danymi organu, który taki dokument wydał.

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu obcokrajowcowi?

W umowie kupna-sprzedaży samochodu powinny zostać zawarte informacje dotyczące stron transakcji, tj. sprzedającego i kupującego, a także charakterystyka sprzedawanego pojazdu, takie jak marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, przebieg oraz stan techniczny. Ponadto, umowa powinna określać cenę, formę płatności oraz sposób przekazania pojazdu.

Czytaj także: Sprzedaż samochodu Ukraińcowi

W przypadku sprzedaży samochodu obcokrajowcowi należy pamiętać o konieczności uwzględnienia dodatkowych informacji, takich jak numer karty pobytu lub informacje z paszportu oraz informacja o zapłacie podatku PCC. Umowa powinna być sporządzona na piśmie, podpisana przez obie strony i zawierać datę oraz godzinę sprzedaży.

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu – pobierz PDF

Dlaczego warto wpisywać na umowie godzinę sprzedaży samochodu?

Wpisanie godziny w umowę kupna-sprzedaży nie jest konieczne, ponieważ do jej zawarcia wystarczy podanie daty transakcji. Jednak w praktyce może to być przydatne, jeśli kupujący jeszcze tego samego dnia złamie przepisy ruchu drogowego i zostanie to zarejestrowane przez fotoradar. Wówczas wpisanie godziny może pomóc uniknąć późniejszych nieporozumień i problemów dla sprzedającego.

W jakim języku sporządzić umowę kupna-sprzedaży samochodu?

W Polsce, zgodnie z prawem, umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zostać sporządzona w języku polskim. Możliwe jest jednak załączenie tłumaczenia na inny język, np. angielski, dla osoby kupującej, która nie posługuje się językiem polskim. Tłumaczenie to jednak nie zastępuje umowy sporządzonej w języku polskim, która jest dokumentem prawnie wiążącym dla obu stron transakcji.

Sprzedaż samochodu obcokrajowcowi z kartą pobytu

Posiadanie ważnej karty pobytu jest bardzo ważne w przypadku sprzedaży samochodu obcokrajowcowi, ponieważ potwierdza ona legalne przebywanie osoby w Polsce. Bez ważnej karty pobytu sprzedaż samochodu może być utrudniona lub wręcz niemożliwa.

W Polsce przy sprzedaży samochodu obcokrajowcowi dopuszczalne są różne rodzaje kart pobytu, w tym karta pobytu czasowego, karta pobytu stałego, karta pobytu obywatela UE oraz karta pobytu długoterminowego rezydenta UE. Każdy rodzaj karty pobytu ma swoje specyficzne wymagania, dlatego ważne jest, aby sprawdzić, jakie wymagania są związane z konkretną kartą pobytu.

Do sprzedaży samochodu obcokrajowcowi z kartą pobytu wymagane są określone dokumenty, takie jak dowód rejestracyjny pojazdu, umowa sprzedaży, a także dokumenty potwierdzające tożsamość kupującego i sprzedającego, takie jak dowody osobiste lub paszporty. W przypadku sprzedaży samochodu przez firmę, dodatkowo wymagane są dokumenty rejestracyjne firmy oraz NIP. Ponadto, przy sprzedaży samochodu z kartą pobytu należy przedstawić dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce, czyli kartę pobytu.

Sprzedaż samochodu obcokrajowcowi a podatek PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest jednym z podatków pobieranych w Polsce przy sprzedaży różnych rodzajów nieruchomości i przedmiotów. Dotyczy on również sprzedaży samochodów obcokrajowcom.

Podatek PCC należy zapłacić w momencie zawarcia umowy sprzedaży samochodu obcokrajowcowi. Stawki podatku PCC są zróżnicowane i zależą od kilku czynników, takich jak wartość sprzedaży samochodu oraz okoliczności, w jakich dokonana jest sprzedaż. W przypadku sprzedaży samochodu obcokrajowcowi stawka podatku PCC wynosi 2% od wartości sprzedaży.

Do zapłaty podatku PCC zobowiązany jest zwykle kupujący samochód. Fakt, że kupującym jest cudzoziemiec, nie ma tutaj znaczenia.

Czy trzeba zgłaszać sprzedaż auta ubezpieczycielowi?

sprzedaż samochodu obcokrajowcowi

Tak, sprzedaż auta należy zgłosić ubezpieczycielowi. Po dokonaniu transakcji sprzedaży samochodu, należy poinformować swojego ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu. Sprzedający ma na to 14 dni.

Sprzedaż samochodu obcokrajowcowi – podsumowanie

Jeśli planujesz sprzedaż samochodu obcokrajowcowi w Polsce, pamiętaj o tym, że jest to proces wymagający dokładności i uwagi. Zachowanie powyższych zasad i wymogów prawnych pozwoli uniknąć problemów i błędów, które mogą skutkować niepotrzebnymi kosztami i utrudnieniami.

Dlatego warto dokładnie sprawdzić stan techniczny pojazdu przed zakupem oraz w razie potrzeby skonsultować się z fachowcem lub prawnikiem, aby zabezpieczyć swoje prawa jako kupujący.

Katarzyna Matusiak
Katarzyna Matusiak

Autorka wielu tekstów poradnikowych o tematyce finansowej i ekonomii. Z wykształcenia specjalistka ds. Public Relations. Dzięki pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych, posiada niezbędne doświadczenie, którym dzieli się z czytelnikami bloga Beesafe.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej