Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska
Aktualizowano: 02.03.2023 Nieruchomości
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 10 minut.
5/5 - (2 votes)

Rośnie zainteresowanie zakupem drewnianych domów i to nie tylko letniskowych. Z roku na rok przybywa też nowych tego typu konstrukcji, bo są one tańsze, bardziej ekologiczne i energooszczędne. A jak wygląda polisa dla takiej nieruchomości i ile kosztuje ubezpieczenie domu drewnianego? W naszym artykule sprawdzamy, jak wyglądają dostępne polisy dla budynków z drewna i gdzie ubezpieczyć dom?

Popularność domów z drewna w Polsce

Większość drewnianych budynków w Polsce stanowią te dostępne na rynku wtórnym i często z kilkudziesięcioletnią historią. Od paru lat rośnie jednak popularność nowych domów budowanych z drewna. W 2020 roku postawiono ok. 900 tego typu nieruchomości. Choć to nadal zaledwie 1 proc. ogółu nowego budownictwa, to liczba oddanych nowych drewnianych domów podwoiła się w ciągu ostatnich 5 lat. Dlaczego? Drewniane konstrukcje są znacznie tańszą i szybszą inwestycją w porównaniu z murowanym domem. Do tego też bardziej ekologiczną, bo drewno nie wytwarza CO2.

Na zainteresowanie drewnianym budownictwem – nie tylko nowym, ale i z rynku wtórnego – wpłynęła też pandemia. Mały, funkcjonalny i tani domek z dala od zgiełku miasta od ponad roku jest celem licznych poszukiwań na portalach ogłoszeń. Własna działka z całorocznym lub letniskowym drewnianym domkiem stała się też sposobem na pracę (dla tych co na zdalnej) w tzw. pięknych okolicznościach przyrody. Własne miejsce „za miastem” w czasie pandemii stało się też swego rodzaju zabezpieczeniem wakacji. W przypadku ograniczeń covidowych, które nie pozwoliłyby na podróżowanie, zyskuje się pewne miejsce na urlopowy reset.

Wraz z drewnianym domem na własność, pojawia się też potrzeba jego dobrego ubezpieczenia. Sprawa skomplikowana, bo nie wszystkie towarzystwa ubezpieczają takie budynki. Sporo jest wyłączeń i dodatkowych warunków dla drewnianych konstrukcji. Do tego są to zdecydowanie droższe polisy w porównaniu do tych dla murowanych domów.

Co to jest drewniany dom?

Definicje domu drewnianego w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) mogą różnić się w zależności do towarzystwa. Zasadniczo jednak chodzi o budynek, w którym elementy nośne takie jak słupy, ściany, ramy i podciągi są zrobione z drewna. Chodzi tu m.in. o domy z bali (np. tradycyjne górskie), domy kanadyjskie, skandynawskie czy niemieckie. W niektórych OWU jest wskazanie, że za dom drewniany jest uważana konstrukcja, która składa się przynajmniej z 50 proc. z drewnianych elementów.

Ubezpieczenie domu drewnianego – zakres wcale niewąski

Ubezpieczenie domu drewnianego, jeśli jest w ofercie danego towarzystwa, nie różni się zakresem od polisy na budynek murowany. Tu i tu masz do wyboru różne warianty i składowe. Możesz więc zabezpieczyć cały budynek (jego konstrukcję), elementy stałe oraz elementy ruchome, czyli jego wyposażenie (meble, sprzęt RTV i AGD, a także ubrania, książki itp.).

W zakresie ubezpieczenie domu drewnianego (w zależności od wybranego wariantu) chroni przed skutkami:

 • zdarzeń losowych (m.in. pożar, zalanie, działanie żywiołów itp.),
 • kradzieży z włamaniem,

Dodatkowo zakres możesz poszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Polisa tego typu daje wsparcie finansowe na pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim w twoim domu, jak i poza nim.

Odszkodowanie poszkodowanym zostanie wypłacane za szkody, które nieumyślnie spowodowałeś ty, członek twojej rodziny lub twoje zwierzę domowe.

Przydatnym dodatkiem jest też ubezpieczenie domu drewnianego w zakresie assistance. Dzięki temu zyskujesz np.:

 • wsparcie fachowców w przypadku awarii,
 • zabezpieczenie i przechowywanie mienia, które ocalało po szkodzie (np. po pożarze),
 • całodobowy dozór mienia w miejscu zdarzenia,
 • zapewnienie transportu i zakwaterowania w hotelu, gdy twój dom nie nadaje się do dalszego mieszkania po szkodzie,
 • opiekę nad dziećmi czy zwierzętami domowymi,
 • transport powrotny zarówno mieszkańców, jak i mienia.

Absolutny „must have” – ochrona na wypadek pożaru

Najbardziej podstawowym ryzykiem, przed którym powinno chronić ubezpieczenie domu drewnianego, jest pożar. Każda polisa mieszkaniowa taki zakres ma i to w wariancie podstawowym. Jednak, żeby ochrona ubezpieczeniowa była pełna, w polisie dla domu z drewna powinny być uwzględnione także skutki działania dymu i sadzy oraz wybuchu spowodowanego pożarem. Dobre ubezpieczenie musi również obejmować przepięcia.

Pamiętaj, by zdarzenia losowe obejmowały ulewny deszcz, grad, śnieg, silny wiatr, upadek drzewa czy osunięcie się ziemi. W katalogu nie powinno zabraknąć też uderzenia pioruna, jeśli twój dom nie ma piorunochronu.

Dodatkowo, jeśli drewniany dom znajduje się w lesie lub jego pobliżu, dobrze, jeśli w zakresie twojej polisy są skutki działań dzikich zwierząt. Przykładowo są ubezpieczenia, z których dostaniesz odszkodowanie, gdy kuna zniszczy dach lub ocieplenie domu.

Na ile ubezpieczyć drewniany dom?

Drugim najważniejszym elementem polisy – obok jej zakresu – jest kwota, na jaką opiewa, czyli suma ubezpieczenia. Wyznacza ona górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli maksymalne możliwe odszkodowanie.

Zasadniczo, suma ubezpieczenia powinna wynosić tyle, ile jest warta twoje mienienie. Przykładowo, jeśli postawiłeś dom za 300 tys. złotych, a wyposażenie masz za 100 tys. złotych, to twoja suma ubezpieczenie powinna wynieść 400 tys. złotych. Oczywiście, im wyższa wartość ubezpieczenia, tym więcej zapłacisz za składkę. Jednak zaniżanie sumy ubezpieczeniowej się nie opłaca. Powód jest prosty: w przypadku szkody całkowitej odszkodowanie nie pokryje twojej całej straty. Zawyżanie sumy też nie jest dobrym pomysłem, bo z polisy nie dostaniesz więcej niż warte jest zniszczone mienie.

O dobrym ubezpieczeniu decyduje jeszcze jeden czynnik, czyli wycena wartości mienia przy odszkodowaniu.

Może ona być szacowana według wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej i ma to kluczowe znaczenie. O co chodzi? Wartość odtworzeniowa polega na oszacowaniu kosztów otworzenia domu do stanu sprzed szkody, czyli przy zachowaniu metod i konstrukcji nowego budynku, ale nie ulepszonego (bo na ubezpieczeniach co do zasady nie można się wzbogacać). Z kolei wartość rzeczywista bierze pod uwagę faktyczne zużycie. W praktyce będzie to oznaczało, że dostaniesz odszkodowanie nie za nowy dach czy elewację, ale taki, który ma kilka lat za sobą.

Oczywiście, biorąc pod uwagę wysokość odszkodowania, bardziej opłaca ci się ubezpieczenie domu drewnianego na wartość odtworzeniową. Z tymże taka opcja wiąże się z wyższą składką. Nie zawsze masz też wybór. Towarzystwa nierzadko pozwalają na wartość odtworzeniową tylko do określonego wieku nieruchomości.

Ubezpieczenie starego drewnianego domu – różne zasady

Wspominaliśmy, że nie każde towarzystwo ubezpiecza konstrukcje z drewna. Poziom trudności wzrośnie, jeśli chcesz kupić ubezpieczenie starego drewnianego domu. Niektóre towarzystwa w ogóle nie chcą ubezpieczać domów z drewna, które mają więcej niż 20 czy 30 lat. Natomiast ci, którzy to robią, jako podstawę przy odszkodowaniu stosują wartość rzeczywistą. Oznacza, to że kwota będzie równała się kosztom odtworzenia budynku, ale pomniejszonym o zużycie. Gdy twój dom ma 30-, 40- 50 lat czy więcej, zużycie będzie spore. Co za tym idzie, potencjalne odszkodowanie nie starczy na rekonstrukcję zniszczeń, a już na pewno nie z uwzględnieniem analogicznych, jak kilkadziesiąt lat temu technologii czy standardu wykończenia.

Jak już wiesz, korzystniejszą opcją jest zastosowanie wartości odtworzeniowej, która gwarantuje pokrycie kosztów remontu w oparciu o dobre materiały i oryginalną konstrukcję. Towarzystwa stawiają tu jednak twarde warunki i nie ubezpieczają na wartość odtworzeniową domów w określonym wieku. U niektórych prób zaczyna się nawet na poziomie 30 lat. Ratunkiem może się okazać generalny remont nieruchomości, jeśli był wykonany w określonym czasie w przeszłości.

Co więcej, przy ubezpieczeniu kilkudziesięcioletnich domów drewnianych, zakłady często przeprowadzają dodatkową ocenę ryzyka. Typową praktyką rynkową są też inspekcje nieruchomości przed zawarciem polisy. Chodzi w nich o ocenę stanu różnego rodzaju instalacji, dachu, a nawet stolarki drzwi i okien.

Wyłączenia, czyli kiedy polisa nie zadziała

Przy każdym ubezpieczeniu możesz mieć do czynienia z sytuacjami, w których nie dostaniesz odszkodowania. Chodzi o tzw. wyłączenia. Są one dokładnie rozpisane w OWU, zazwyczaj w oddzielnej części. Najczęściej chodzi o przypadki, gdy świadomie spowodowałeś szkodę lub doprowadziłeś do niej przez zaniedbanie.

Gdy masz ubezpieczenie domu drewnianego, ewidentnym zaniedbaniem jest brak przeglądu kominiarskiego. Jeśli potem dojdzie do pożaru, to z tego powodu możesz spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania. Także inne typowe wyłączenia przy domach z drewna najczęściej dotyczą szkód spowodowanych ogniem. Takim wyłączeniem jest celowe podpalenie lokalu przez któregoś z domowników, wywołanie pożaru pod wpływem alkoholu lub innych środków. Odszkodowania możesz nie dostać za szkody, które zostały spowodowane, bo domownik używał w lokalu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

Ponadto w katalogu wyłączeń mogą się znaleźć szkody wynikające z nieodpowiedniej konserwacji budynku. A także te spowodowane takimi czynnościami, jak wymiana żarówek, bezpieczników czy innych elementów instalacji elektrycznej. Ochronie mogą też nie podlegać awarie sprzętu RTV i AGD, które wydarzyły się z powodu nieprawidłowego ich użycia (niezgodnie z instrukcją obsługi).

W części towarzystw z wyłączeniem odpowiedzialności musisz się liczyć, gdy dojdzie do szkody spowodowanej awarią instalacji, których naprawa i konserwacja jest w gestii służb (np. pogotowia gazowego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego).

Ile kosztuje ubezpieczenie domu drewnianego?

Niestety, na koniec nie mamy dobrych wiadomości dla tych, którzy kupują ubezpieczenie domu drewnianego. Będzie drożej, czasami nawet dwukrotnie drożej w porównaniu do murowanej konstrukcji. Różnica w cenie polis wynika bezpośrednio z głównego budulca. Drewno uznawane jest za materiał łatwopalny, a to zwiększa ryzyko szkody całkowitej przy wybuchu pożaru. Skoro tak, to towarzystwo rekompensuje sobie wyższe ryzyko droższą składką.

Podejście zakładów ubezpieczeniowych nie jest jednak zero-jedynkowe. Czyli jeśli drewniany dom to od razu plus 100 proc. więcej. Przy wycenie ważne będą szczegóły konstrukcji. To, czy w całości jest ona drewniana czy zastosowano inne materiały. Języczkiem u wagi może okazać się też dach. Na pewno z droższym ubezpieczeniem za drewniany dom musisz się liczyć wtedy, gdy pokrycie dom też masz zrobione z łatwopalnych materiałów.

Poza tym na cenę ubezpieczenia domu drewnianego wpływa też jego powierzchnia, suma ubezpieczenia, wariant polisy i wybrane rozszerzenia jej zakresu. A także takie elementy jak m.in.:

 • liczba i wiek lokatorów,
 • dodatkowe zabezpieczenia,
 • lokalizacja,
 • historia ubezpieczeniowa (im mniej szkód w przeszłości, tym większa szansa na zniżki przy obliczaniu składki),
 • prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu (jej fakt wpływa na wzrost ceny za ubezpieczenie domu drewnianego).

PODSUMOWANIE:

 • Ubezpieczenie domu drewnianego może być nawet dwukrotnie droższe od polisy dla domu murowanego. Wynika to z zastosowania w konstrukcji drewna, które zaliczane jest do łatwopalnych materiałów.
 • Towarzystwa mają ograniczoną ofertę ubezpieczeń dla drewnianych konstrukcji. Często stawiają też dodatkowe warunki i wymagania, jak np. oględziny lokalu czy specjalna ocena ryzyka.
 • Dom z drewna możesz ubezpieczyć od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem oraz dewastacji. Dodatkowo ochronę możesz poszerzyć m.in. o OC w życiu prywatnym oraz assistance.
 • Podstawowym ryzykiem, które powinno znaleźć się w zakresie polisy na drewniany dom, jest pożar. Dla pełnej ochrony ważne jest też zabezpieczenie przed skutkami wybuchu, działania sadzy i dymu.
Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska

Pasjonatka komunikacji i dobrego contentu na temat ubezpieczeń. Od ponad 10 lat wspiera różne marki w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. Jest przekonana, że o ubezpieczeniach można mówić prosto i ciekawie. Po godzinach: pochłania książki w każdej ilości i planuje kolejne podróże (backpaker to jej drugie imię ;) ). Pasjami chodzi po górach i odwiedza stare, często zrujnowane budynki, czyli … zamki wszelkiej maści.

Dołącz do dyskusji

Odbiór domu
Odbiór domu Autor Katarzyna Matusiak Nieruchomości
Nie ma nic bardziej ekscytującego niż moment, gdy klucze do Twojego nowego domu lądują w Twoich dłoniach. Ale zanim ten długo oczekiwany moment nadejdzie, musisz przejść przez odbiór domu. Czy jesteś gotowy na ten decydujący krok? Czy wiesz, co zrobić podczas odbioru domu jednorodzinneg...
Czytaj dalej
Ubezpieczenie pasieki
Ubezpieczenie pasieki Autor Katarzyna Matusiak Nieruchomości
Pszczelarstwo to nie tylko pasja, ale także inwestycja. Jak każda inwestycja, wymaga ochrony. Dlatego ubezpieczenie pasieki jest nieodzownym elementem prowadzenia takiego biznesu. Ale jakie są korzyści z ubezpieczenia pasieki? Jakie są koszty? Czy są jakieś pułapki, na które trzeba uważa...
Czytaj dalej