Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska
Aktualizowano: 02.03.2023 Nieruchomości
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 12 minut.
5/5 - (1 vote)

Ogień jest jednym z najczęstszych zagrożeń dla nieruchomości. Chwila nieuwagi wystarczy, by twój dobytek poszedł z dymem. Nie zawsze można uniknąć nieszczęścia, ale można uchronić się przed znaczącą startą finansową. W takich przypadkach pomaga ubezpieczenie domu od pożaru. Co daje taka ochrona i ile kosztuje – dowiesz się z naszego poradnika.

Jakie jest ryzyko pożaru nieruchomości?

Jak pokazują dane Państwowej Straży pożarnej najczęściej przyczyną pożarów nieruchomości jest ludzka nieuwaga. Palenie papierosów w łóżku, zostawienie włączonej kuchenki gazowej bez nadzoru, spalanie śmieci obok domu, nieodpowiednia obsługa pieca węglowego czy przepięcia elektryczne z powodu złej eksploatacji urządzeń są najczęstszymi przyczynami pojawienia się ognia w budynku. Czy warto kupić ubezpieczenie od pożaru? Historia pokazuje, że jak najbardziej. Statystyki straży pokazują ponadto, że pożary mieszkań to nadal częste zjawisko. Tylko w ubiegłym roku było ich prawie 35 tysięcy.

Co znaczy pożar domu lub mieszkania według ubezpieczyciela?

Ubezpieczenie od pożaru domu

Zanim przejdziemy do zakresu ubezpieczenia nieruchomości od działania ognia, sprawdźmy, jakie zdarzenia towarzystwa traktują jako pożar. Zgodnie z definicją, którą znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) pożarem jest niekontrolowany proces palenia się ognia, który wyszedł poza palenisko lub powstał niezależnie i rozprzestrzenił się po nieruchomości.

 W praktyce pożar oznacza ogień, który pojawił się przez:

 • nieuwagę domowników (np. zaśnięcie z papierosem, zostawienie włączonej kuchenki gazowej bez nadzoru),
 • zły stan techniczny nieruchomości (np. brak przeglądów kominiarskich),
 • zły stan instalacji elektrycznej lub urządzeń elektrycznych,
 • używanie urządzeń elektrycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • złe zabezpieczenie substancji łatwopalnych,
 • celowe podpalenie.

Co jest w zakresie ubezpieczenia mieszkania od pożaru?

Ochrona domu lub mieszkania od pożaru jest elementem standardowych ubezpieczeń nieruchomości. Mieści się w katalogu podstawowych zdarzeń losowych. W wariancie podstawowym polisa mieszkaniowa od skutków ognia zabezpiecza mury oraz elementy stałe, czyli okna, drzwi, wszelkie instalacje, tynki czy zamontowane na stałe elementy techniczne i wyposażenie, którego usunięcie wymaga użycia siły lub specjalistycznych narzędzi.

Wariant rozszerzony polisy

W wariantach rozszerzonych ubezpieczenie od pożaru obejmuje też ruchomości, czyli m.in. sprzęty elektroniczne, meble czy ubrania. Jeśli zależy ci na kompleksowym zabezpieczeniu domu, polisa od pożaru powinna obejmować też:

 • przedmioty wartościowe;
 • przedmioty przechowywane poza częścią mieszkalną (np. na balkonach, w piwnicy, garażu czy w innych pomieszczeniach, które znajdują się na terenie twojej posesji);
 • pozostałe budynki na terenie posesji (np. altany, ogrodzenia, garaże, budynki gospodarcze);
 • mienie firmowe (jeśli w mieszkaniu lub domu prowadzisz działalność gospodarczą);
 • budynki, które znajdują się poza terenem twojego domu lub mieszkania (np. domek letniskowy).

Dodatkowy zakres – ubezpieczenie od skutków gaszenia pożaru i zalania mienia

Ubezpieczenie od pożaru domu

Jeśli zależy ci na kompleksowej ochronie od pożaru, upewnij się, że wybrany przez ciebie wariant ubezpieczenia obejmuje też skutki jego gaszenia. A co, jeżeli taka opcja nie występuje w podstawowej wersji ubezpieczenia nieruchomości od ognia? To trzeba ją dokupić i warto się na taki dodatkowy, stosunkowo niewielki koszt zdecydować. Dlaczego?

W czasie gaszenia pożaru strażacy dążą do tego, by ograniczyć rozprzestrzenianie się płomieni i ugasić ogień. Używają dużej ilości wody lub innych środków gaśniczych. Nierzadko wyważają drzwi lub rozbijają okna. Szkody wyposażenia mieszkania, które wynikają z akcji ratunkowej są często porównywalne lub nawet poważniejsze, niż te spowodowane ogniem. Warto więc posiadać specjalne rozszerzenie do posiadanej polisy niż zostać niemile zaskoczonym przy wypłacie odszkodowania za pożar domu.

Ważne: niektóre towarzystwa osobno też traktują szkody, które powstały na skutek działania dymu i sadzy. W niektórych zakładach tego typu ochronę trzeba wykupić dodatkowo.

Kiedy nie zadziała ubezpieczenie domu od pożaru? Sprawdź OWU

Ubezpieczenie od pożaru domu

Zakres ubezpieczenia to nie wszystko, co powinieneś wiedzieć o polisie od pożaru. Zawsze sprawdzaj wyłączenia, czyli te sytuacje, w których ochrona działać nie będzie. Lista zdarzeń, które wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela znajduje się w OWU i jest indywidualnie ustalana przez każde towarzystwo.

Wyłączenia

Do standardowych wyłączeń (znajdziesz je praktycznie w każdym OWU ubezpieczeń nieruchomości) należą:

 • celowe działania ubezpieczonego lub domowników;
 • wadliwy projekt, konstrukcja lub wykonanie budynku, co przyczyniło się do pożaru;
 • rażące niedbalstwo;
 • eksploatacja palenisk niezgodnie z przeznaczeniem;
 • brak obowiązkowych (wymaganych prawnie) przeglądów;
 • posiadanie lub używanie środków pirotechnicznych;
 • niewłaściwe podłączenie urządzeń elektrycznych;
 • używanie urządzeń grzewczych niezgodnie z ich przeznaczeniem;
 • ogień jako skutek działań wojennych, aktów terrorystycznych czy zamieszek.

Co wpływa na wysokość składki ubezpieczenia od pożaru?

Ubezpieczenie od pożaru domu

Co do zasady, cena ubezpieczenia nieruchomości jest wyznaczana przede wszystkim przez dwa czynniki:

 • poszczególne sumy ubezpieczenia, czyli wartość ubezpieczonego mienia (więcej o tym piszemy w naszym artykule…);
 • zakres ochrony, czyli liczba ryzyk.

Elementów, które wpływają na składkę ubezpieczenia od pożaru domu lub mieszkania, jest jednak znacznie więcej. Jednym z nich jest stopień palności, który określa się w stosunku do konstrukcji budynku i dachu. Zależność jest dość oczywista – im zastosowane materiały są bardziej palne, tym wyższa cena ubezpieczenia, bo rośnie ryzyko wystąpienia pożaru. W skrajnych przypadkach koszt polisy może wzrosnąć dwukrotnie w stosunku do mniej palnych konstrukcji.

Materiały palne a niepalne

Jako niepalne uznawane są murowane budynki pokryte betonem, blachą lub dachówką. Na przeciwnym biegunie znajdują się drewniane domy, których dach pokryty jest gonem lub słomą. Tyle w teorii, bo w praktyce istotne są dodatkowe zabezpieczenia łatwopalnego budulca. Współczesne technologie stosowane w budownictwie mogą podnosić odporność na ogień poszczególnych materiałów i takie rzeczy ubezpieczyciele jak najbardziej biorą pod uwagę.

Uwaga: towarzystwo może odmówić ubezpieczenia nieruchomości od pożaru, gdy jest ona zbudowana z łatwopalnych materiałów.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź na powyższe pytanie, bo zbyt wiele zmiennych decyduje o końcowym koszcie ubezpieczenia od pożaru. W zupełnie innych widełkach będą mieściły się stawki za polisy dla małych mieszkań, a zupełnie inaczej dla wolnostojących domów o powierzchni np. powyżej 200 m kw.

Nawet kilkaset złotych może wynieść różnica w cenie ubezpieczenia w zależności od wybranego wariantu polisy, a więc liczby i rodzaju ryzyk. W podobnej skali będą się różnić stawki w zależności od klasy palności budynku czy jego pokrycia dachowego.

Dlatego najlepszym sposobem na ustalenie składki za ubezpieczenie nieruchomości jest ustalenie, czego potrzebujesz w zakresie i sprawdzenie cen na stronach ubezpieczycieli.

Odszkodowanie za pożar i szkody w razie pożaru – co warto wiedzieć?

Likwidacja szkody po pożarze nie różni się od innych zgłoszeń. Pierwszym krokiem jest jak najszybsze powiadomienie ubezpieczyciela o zdarzeniu. Możesz to zrobić przez telefon, mailowo lub osobiście w placówce firmy lub u agenta. Kolejnym krokiem jest szacowanie wysokości szkody. Na tym etapie ubezpieczyciel poprosi cię o spis zniszczeń i szacunkową ich wartość. Na miejscu zdarzenia może się też pojawić rzeczoznawca ubezpieczyciela, by dokonać oględzin.

Cena ubezpieczenia od pożaru

Czynności te są podstawą do wyliczenia wysokości odszkodowania. Co do zasady powinno ono pokryć poniesioną rzeczywiście stratę, ale nie więcej niż wynoszą sumy ubezpieczenia dla poszczególnych elementów nieruchomości. Jeśli przy ubezpieczaniu zaniżyłeś wartość mienia, to może się okazać, że wypłacona kwota nie pokryje strat.

Warto być więc precyzyjnym w wyjściowych kalkulacjach. Niezbyt wielka oszczędność na składce przy zaniżonych sumach powoduje spore straty przy odtwarzaniu utraconego mienia. W takiej sytuacji część kosztów ponosi się bowiem z własnej kieszeni.

Pamiętaj: zawyżanie sumy ubezpieczenia nieruchomości jest też niekorzystne. Zapłacisz więcej za polisę, a odszkodowanie dostaniesz według faktyczne poniesionych strat.

Jak długo czeka się na wypłatę odszkodowania?

Na odszkodowanie wpływa też to, czy masz ubezpieczenie mienia na wartość odtworzeniową czy wartość rzeczywistą. Ta druga oznacza, że wartość nieruchomości jest pomniejszona o stopień zużycia. Nie zawsze masz wpływ na rodzaj wartości, według której ubezpieczone jest mienie. Jest to więc jeszcze jeden powód, by sprawdzać takie rzeczy w OWU lub dopytać przy zakupie ubezpieczenia, by nie być zdzwionym przy ewentualnym odszkodowaniu.

A ile będziesz czekał na odszkodowanie? Standardowe postępowanie trwa 30 dni. W wyjątkowych przypadkach ubezpieczyciel może wydłużyć termin wydania decyzji o kolejne 14 dni po wcześniejszym poinformowaniu o tym ubezpieczonego.

Pożar domu i mieszkania – co robić?

Aby zminimalizować skutki pożaru i sprawnie uzyskać odszkodowanie, warto odpowiednio działać. Po pierwsze, gdy jesteś świadkiem pożaru, niezwłocznie wezwij służby. Zadbaj też o bezpieczeństwo swoje, domowników i innych lokatorów czy sąsiadów.

Po zakończonej akcji przez straż pożarną, zbierz dokumentację. Strażacy powinni przekazać ci protokół z przebiegu akcji ratowniczej. Sam zadbaj o zdjęcia zniszczeń i w miarę możliwości pozostaw mienie w nienaruszonym stanie. Zabezpiecz, co możesz, ale bez większej ingerencji, dopóki nieruchomości nie obejrzy rzeczoznawca.

Od czego, oprócz pożaru, ubezpieczyć nieruchomość?

Ubezpieczenie od pożaru i innych podstawowych ryzyk daje realną ochronę, ale niepełną. Dlatego jeśli chcemy dobrze zabezpieczyć się od skutków pożaru, powinniśmy uwzględnić w zakresie wspomniane już skutki gaszenia ognia oraz skutki przepięć. Towarzystwa różnie definiują to ostatnie pojęcie. Dla jednym są to zdarzenia wynikające tylko z uderzenia pioruna.

Inne zakłady uwzględniają również inne przyczyny tego typu zjawiska. Na to też warto zwrócić uwagę przy wyborze optymalnej polisy.

Home assistance

Home assistance jest kolejnym elementem, o który warto poszerzyć ubezpieczenie od pożaru (jeśli nie ma tego zakresu w podstawie, a zazwyczaj jest). Chodzi tutaj o takie usługi jak utylizacja zniszczonego mienia, zabezpieczenie ocalałego majątku oraz pomoc lokatorom (transport, hotel, opieka nad dziećmi lub zwierzętami).

 Oczywiście ogień nie jest jedynym, co zagraża naszej nieruchomości. Wybierając ubezpieczenie mieszkania lub domu warto mieć w zakresie:

 • zdarzenia losowe,
 • działania żywiołów;
 • kradzież, w tym kradzież z włamaniem i kradzież poza miejscem zamieszkania (np. rabunek);
 • akty wandalizmu i dewastacje;
 • ochronę innych pomieszczeń lub zabudowań poza częścią mieszkalną.

Jak jeszcze zabezpieczyć mieszkanie przed pożarem?

Ubezpieczenie od pożaru daje poczucie bezpieczeństwa, jednak nikomu za specjalnie nie zależy, by do takiego zdarzenia doszło. Można sobie dodatkowo pomóc. Co więcej, urządzeń przeciwpożarowych jest sporo. Po pierwsze możemy zamontować różnego rodzaju czujniki, które wykrywają np. dym, czad lub gaz i powiadamiają o zagrożeniu.

Po drugie możemy zamontować drzwi lub systemy, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia. Po trzecie, warto mieć w domu sprzęty do gaszenia pożaru, czyli gaśnice, spraye czy gaśnicze koce. Ponadto zadbajmy zawczasu o to, na co mamy wpływ, czyli sprawność instalacji gazowych, elektrycznych oraz wentylacyjnych. Również OC w życiu prywatnym może się przydać przy różnego rodzaju wypadkach losowych w domu czy mieszkaniu.

Gdzie wykupić ubezpieczenie nieruchomości od ognia?

Polisę z ochroną pożarową możesz kupić osobiście w punkcie, przez telefon lub online. W tym ostatnim przypadku nie musisz martwić się skomplikowanym procesem czy długimi formularzami. Na przykład kalkulator Beesafe pozwala ci na wyliczenie składki na podstawie kodu pocztowego, powierzchni oraz wartości nieruchomości.

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie mieszkania – podsumowanie

Wiesz już, po co kupuje się odszkodowanie domu od pożaru i od czego zależy wysokość składek. Pamiętaj, że nie warto oszczędzać na ochronie w przypadku pożaru i innych zdarzeń losowych. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie najważniejszych informacji:

 • każde ubezpieczenie twojej nieruchomości w podstawowym zakresie zawiera ochronę od pożaru dla murów i elementów stałych;
 • zabezpieczenie ruchomości domowych zazwyczaj wymaga zakupu wariantu rozszerzonego polisy ubezpieczeniowej;
 • przy ubezpieczaniu domu od ognia i innych zdarzeń warto zdecydować się również na ubezpieczenie od skutków gaszenia pożaru;
 • kompleksowe ubezpieczenie od ognia powinno zawierać także skutki gaszenia pożaru, przepięcia i home assistance;
 • koszt ubezpieczenia mieszkania zależy od zakresu polisy i zadeklarowanej wartość mienia;
 • nawet dwa razy droższe są polisy dla nieruchomości zbudowanych z łatwopalnych materiałów.

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości od pożaru?

Ceny ubezpieczenia mieszkania od ognia zależą od kilku czynników (np. zakresu polisy czy wielkości nieruchomości) i mogą się wahać w granicach od 450 zł do nawet 950 zł za rok.

Co obejmuje ubezpieczenie od pożaru?

Podstawowe ubezpieczenie na wypadek pożaru obejmuje ochronę dla murów i elementów stałych takich jak okna, drzwi, instalacje, elementy techniczne). Aby zabezpieczyć wyposażenie mieszkania musisz wykupić rozszerzoną polisę, w której może znaleźć się także ubezpieczenie od skutków gaszenia pożaru.

Kiedy budynek jest palny?

Za łatwopalne materiały, z których może być zbudowana nieruchomość, uznaje się: drewno, gon lub słomę (stosowane do budowania dachów).

Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska

Pasjonatka komunikacji i dobrego contentu na temat ubezpieczeń. Od ponad 10 lat wspiera różne marki w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. Jest przekonana, że o ubezpieczeniach można mówić prosto i ciekawie. Po godzinach: pochłania książki w każdej ilości i planuje kolejne podróże (backpaker to jej drugie imię ;) ). Pasjami chodzi po górach i odwiedza stare, często zrujnowane budynki, czyli … zamki wszelkiej maści.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej