Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 16.11.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 4 minut.
1.8/5 - (5 votes)

Ostatnie lata w Polsce były okresem znacznych zmian społecznych, politycznych oraz gospodarczych. Pomimo tych transformacji, jednym z niewzruszonych filarów pozostaje poczucie bezpieczeństwa obywateli. Najnowszy raport Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) skupia uwagę na tym właśnie aspekcie, odsłaniając, że Polacy wykazują niezwykle wysoki stopień przekonania o bezpieczeństwie kraju oraz swojego otoczenia.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa czy iluzja?

Badanie przeprowadzone przez CBOS w okresie od 11 do 20 kwietnia 2023 roku na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków (N=1075) wykazało, że aż 88 procent badanych uważa Polskę za bezpieczny kraj do życia. Co więcej, aż 96 procent respondentów stwierdziło, że ich najbliższe otoczenie jest miejscem bezpiecznym i spokojnym.

Te rezultaty nie tylko cieszą, ale również sugerują, że Polacy odczuwają większe poczucie pewności niż w poprzednich latach.

Ewolucja wizerunku bezpieczeństwa

Analiza wyników z poprzednich lat rzuca światło na ciekawą ewolucję w postrzeganiu bezpieczeństwa w Polsce. Dane CBOS z lat 2016–2019, gdzie niemal 90% respondentów uznało Polskę za kraj bezpieczny, wskazują na utrzymujące się wysokie oceny, przekraczające 80%.

Bezpieczeństwo pod lupą

Czytaj także: Systemy bezpieczeństwa w samochodzie

Znaczący wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z ostatnim badaniem jest dowodem rosnącej ufności w kontekście bezpieczeństwa państwa.

Obawy i zagrożenia: rzeczywistość w cieniu optymizmu

Mimo obiecujących wskaźników, nie można lekceważyć istniejących obaw wśród respondentów. Około 36 procent badanych wyraża obawy co do możliwości padnięcia ofiarą przestępstwa, przy czym zaledwie 3 procent z nich odczuwa to bardzo intensywnie.

Niemniej jednak, większość Polaków (61%) nie doświadcza takich obaw, co stanowi wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zmiany w sferze przestępczości

Raport CBOS ukazuje znaczące zmiany w obszarze przestępczości. Pomimo relatywnie stałego poziomu ofiar różnych przestępstw, kradzieże pozostają najczęstszym zdarzeniem, dotykającym 12% respondentów, podczas gdy włamania utrzymują się na poziomie 5%. Natomiast przypadki napadów i obrabowania odnotowały niewielki wzrost z 1% do 2%.

Ta analiza w oparciu o raport CBOS na temat Poczucia Bezpieczeństwa i Zagrożenia Przestępczością ukazuje pewne zróżnicowania oraz ewolucję w postrzeganiu bezpieczeństwa w Polsce. Optymistyczne dane, pomimo pewnych obaw i zmian w sferze przestępczości, sugerują potrzebę dalszych badań i pogłębionej analizy.

Bezpieczeństwo pod lupą

Wpływ czynników społecznych i ekonomicznych

Dane CBOS ukazują również zależności między sytuacją materialną a poczuciem bezpieczeństwa. Osoby negatywnie oceniające swoje warunki materialne częściej doświadczały przestępstw (25%). Ponadto, najwięcej ofiar przestępstw znajduje się w grupie osób o najniższych i najwyższych dochodach per capita (po 26%).

Podsumowanie

  1. Badanie CBOS wykazuje znaczący wzrost przekonania o bezpieczeństwie w Polsce, zarówno na poziomie kraju, jak i lokalnych społeczności.
  2. Dane ukazują obniżenie poziomu zagrożenia przestępczością w porównaniu z latami poprzednimi, co wpisuje się w pozytywny trend.
  3. Mimo optymistycznych statystyk, zmieniające się odczucia Polaków wobec bezpieczeństwa sugerują, że liczby mogą nie oddawać pełnej rzeczywistości.
  4. Badanie wykazuje istotny wpływ warunków materialnych na poczucie bezpieczeństwa oraz zależność między dochodami a byciem ofiarą przestępstwa.
Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej