Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 27.07.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 12 minut.
5/5 - (2 votes)

Myślisz że w strefie zamieszkania jako kierowca możesz więcej? Nic bardziej mylnego! Kierowcy muszą niezwykle uważać na wszystkich uczestników ruchu drogowego. Najbliższe zmiany w przepisach dołożą im kolejnych obowiązków. Sprawdź, jakie obowiązki kryją się pod hasłem „strefa zamieszkania”.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Strefa zamieszkania – co to jest?

Zgodnie z definicją ustawową strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. W strefie zamieszkania piesi poruszają się po całej dostępnej szerokość jezdni i to on właśnie ma pierwszeństwo przed tymi, którzy poruszają się pojazdami mechanicznymi. Na tego rodzaju drogach prowadzący auta mają obowiązek każdorazowo ustępować pieszym.

Strefy takie muszą posiadać stosowne znaki w tym wypadku na wjeździe do strefy musi być znak informacyjny D-40 przedstawiający na niebieskim tle człowieka, dziecko, dom i uliczkę – znak ma kształt prostokąta. Przy wyjeździe ze strefy powinien znajdować się znak D-41. Prowadzący pojazdy nie mogą poruszać się takimi drogami z prędkością wyższą niż 20 km/h. Strefa zamieszkania powoduje też, że przejścia dla pieszych nie muszą być oznaczone znakami pionowymi przy jezdni. Na tego rodzaju drodze auta mogą parkować tylko ściśle określonych i wskazanych miejscach.

Strefa zamieszkania została wyznaczona przez ustawodawcę po to, by zamieszkująca je społeczność mogła aktywnie korzystać z przestrzeni otaczających najczęściej osiedla. Z tego też tytułu strefa zamieszkania znajduje się zazwyczaj przy dużych osiedlach mieszkaniowych czy też domków jednorodzinnych, a niejednokrotnie również w centrach miast i miasteczek. Strefa zamieszkania często podlega pod zarząd spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, które niejednokrotnie decydują się na postawienie progów zwalniających w celu ochrony pieszych mieszkańców osiedli. Mimo braku obowiązku malowania znaków przejść dla pieszych nierzadko znajdują się jednak one na osiedlach, co ma na celu uczulić prowadzących pojazdy mechaniczne na osoby poruszające się piechotą, w tym dzieci.

Strefa zamieszkania – możliwe mandaty!

Tak jak już wspomnieliśmy w strefie zamieszkania kierowcy nie powinni przekraczać prędkości 20 km/h. Niezależnie od tego, kto jest zarządcą drogi, w takim wypadku również obowiązują mandaty. Jeżeli kierowca przekroczy prędkość o 10 km/h lub mniej zapłaci 50 zł i nie otrzyma punktów karnych. Jeżeli przekroczenie prędkości wyniesie ponad 10 km/h,  ale nie przekroczy 20 km to prowadzący samochód zapłaci od 50 zł do 100 zł i otrzyma 2 punkty karne. 4 punkty karne otrzyma kierowca, który pojedzie o 21 km/h do 30 km/h szybciej niż przewidywana prędkość i zapłaci od 100 zł do 200 zł.

Najwięcej, bo aż 400 do 500 zł i 10 punktów karnych otrzyma ten, który będzie jeździł po takiej strefie z prędkością o 50 km/h wyższą niż dozwolone.

To jednak nie wszystko! Prowadzący pojazd, który porusza się z prędkością o 50 km/h wyższą niż ta, która została wyznaczona przez przepisy na danym odcinku drogi, musi się liczyć również z tym, że traci prawo jazdy na trzy miesiące.

Parkowanie w strefie zamieszkania jest również określone przepisami. Właściciel pojazdu parkując swój samochód w innym miejscu niż to, które zostało do tego przeznaczone na osiedlu, nie pozostanie bezkarny. Może zapłacić mandat w wysokości 100 zł, a dodatkowo otrzymać również jeden punkt karny.

 Kierowcy muszą również zwracać uwagę na innych uczestników ruchu drogowego w strefie zamieszkania i ustępować im pierwszeństwa. Jeżeli kierowca nie będzie stosował się do tego przepisu, może otrzymać 5 punktów karnych i 300 zł mandatu. Jest to o tyle istotne, że strefa zamieszkania to przestrzeń, gdzie na całej szerokości jezdni mogą poruszać się piesi. Co bardzo istotne mogą tam też przebywać dzieci do 7 roku życia bez nadzoru osoby starszej. To bardzo ważna, ponieważ poza strefą zamieszkania dzieci korzystają z drogi tylko pod opieką osoby, która ma więcej niż 10 lat. Wielu kierowców zapomina o tym rozróżnieniu i nie bierze pod uwagę, często nieprzemyślanych, ruchów osób małoletnich.

Dzieci do lat 7 w strefie zamieszkania

Jednym z ważnych aspektów strefy zamieszkania jest zasada, która pozwala dzieciom do lat 7 na samodzielne poruszanie się na drodze, nawet bez opieki osoby dorosłej. Dotyczy to również sytuacji, gdy dziecko porusza się np. po chodniku, który jest elementem drogi.

Oczywiście, to nie oznacza, że maluchy są pozostawione same sobie. Starsze rodzeństwo lub inne dzieci, które ukończyły 10 lat, mogą sprawować opiekę nad młodszymi. Dzięki temu dzieci mają okazję do samodzielnego poznawania swojego otoczenia, uczestniczenia w zabawach na deptaku czy w innych bezpiecznych strefach zamieszkania.

Znaczenie prawidłowej reakcji kierowców

Kierowcy, którzy wjeżdżają do strefy zamieszkania, muszą zrozumieć, że znajdują się w obszarze, gdzie piesi mają pierwszeństwo. Muszą zatem zwolnić i ustąpić pierwszeństwa pieszym, którzy przechodzą przez jezdnię.

Ograniczenie prędkości do 20 km/h to kolejna ważna zasada strefy zamieszkania. Dzięki temu kierowcy mają wystarczająco dużo czasu na reakcję w przypadku, gdyby nagle pojawiło się dziecko bawiące się przy drodze.

W strefie zamieszkania należy parkować wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych. Niewłaściwe pozostawienie pojazdu może skończyć się nałożeniem blokady na koła lub nawet odholowaniem, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla właściciela pojazdu.

Wzajemny szacunek na drodze

Strefy zamieszkania są świetnym przykładem tego, jak kierowcy, piesi i rowerzyści mogą współistnieć w bezpieczny i harmonijny sposób. Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego muszą szanować swoje role i przestrzegać zasad, aby zapewnić bezpieczeństwo każdemu. Dla dzieci strefy zamieszkania są miejscem, gdzie mogą rozwijać swoje umiejętności społeczne i emocjonalne, bawiąc się na świeżym powietrzu, bez nadmiernego ryzyka. To również doskonała okazja dla rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi i uczenia ich odpowiedzialności na drodze.

W tych miejscach dzieci do lat 7 mogą poruszać się samodzielnie, nawet bez opieki osoby dorosłej!

Płacisz OC nawet za samo parkowanie!

Pamiętajmy, że nawet parkując jedynie auto na osiedlu, nie planując  nim żadnych podróży i przemieszczania się, musimy posiadać obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia to, że realnie nie korzystamy z posiadanego samochodu. Z samego faktu posiadania pojazdu wynika obowiązkowe kupienie OC.

Teraz obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne można kupić już w ciągu kilku minut przez internet. Podczas wyboru obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego możemy kierować się jedynie ceną, ponieważ zakres ochrony polisą we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych jest dokładnie taki sam – określony w ustawie.

Strefa zamieszkania a drogi  i hulajnogi – zmiany w przepisach już niedługo!

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym czeka już tylko no podpis prezydenta. Co się zmieni zgodnie z jej wytycznymi? Jedne z ważniejszych zmian dotyczą hulajnóg elektrycznych. W przepisach ściśle określono, jakim rodzajem drogi poruszać się będą hulajnogi. Kierujący tego rodzaju pojazdem powinien korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, a w ostateczności z jezdni. Podczas poruszania się ścieżkami nie powinien przekraczać prędkości 20 km/h, a na drodze 30 km/h.

Jeżeli kierujący będzie poruszał się chodnikiem, gdyż w szczególnych sytuacjach ustawodawca pozostawił taką możliwość, ma obowiązek poruszać się na tyle wolno co pieszy. Powinien ustępować pierwszeństwa podstawowym użytkownikom chodnika i nie narażać ich na niebezpieczeństwo swoim sposobem przemieszczania się.

Bardzo ważną zmianą jest to, że osoby od 10 do 18 roku życia będą zobowiązane do posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Zupełnie inaczej będzie wyglądała sytuacja osób nieletnich do 10 roku życia w strefach zamieszkania. W tych szczególnych obszarach ustawodawca określił, że dzieci mogą się poruszać bez tego rodzaju dokumentów, ale jedynie pod opieką osoby dorosłej. Osoby kierujące hulajnogami w strefie zamieszkania po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających muszą się liczyć z mandatem od 300 zł do 500 zł. Tego rodzaju grzywny dotyczyć będą również dróg publicznych. Za nieustępowanie hulajnogą elektryczną pierwszeństwa pieszym również w strefie zamieszkania grożą mandaty.

 Co jeszcze musi wiedzieć kierowca?

Od 1 czerwca 2021 zmieniają się przepisy dotyczące pieszych i pierwszeństwa na drodze. Od tego momentu zmienia się kształt zapisu dotyczący przejść dla pieszych i obowiązków kierowcy.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Tego rodzaju zmiany mają na celu wsparcia najsłabszych uczestników ruchu drogowego – pieszych. Na osoby poruszające się pieszo zostały nałożone dodatkowe obowiązki. W momencie gdy przechodzą przez jezdnię lub torowisko nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. Zmiana przepisów w tym zakresie powodowana jest częstymi wypadkami i kolizjami z udziałem pieszych, którzy zamiast bacznie obserwować chodnik oraz jezdnię poświęcali się rozmowie telefonicznej lub korzystaniu z internetu. Zgodnie z przepisami przechodzący przez jezdnię nie może korzystać z urządzenia elektronicznego taki sposób, że zaburza to jego możliwość obserwacji otoczenia w tym jezdni czy torowiska, które przekracza.

W praktyce może to oznaczać, że o ile korzystanie z internetu, pisanie wiadomości tekstowych lub na przykład przesyłanie zdjęć faktycznie utrudnia obserwację otoczenia, o tyle prowadzenie konwersacji już nie. Oczywiście, pozostawia to pole do interpretacji w zakresie konkretnej sytuacji i tego, czy dany sposób prowadzenia konwersacji, na przykład przez zestaw słuchawkowy lub słuchanie muzyki, zakłócały możliwość oceny aktualnej sytuacji na drodze i w jej otoczeniu.

PODSUMOWANIE:

 • W strefie zamieszkania pieszy ma prawo do poruszania się po całej szerokości drogi.
 • Strefa zamieszkania oznacza, dla osoby prowadzącej pojazd, ograniczenie prędkości do 20 km/h.
 • Za parkowanie w miejscu niewyznaczonym w strefie zamieszkania właścicielowi pojazdu grozi jeden punkt karny i 100 zł mandatu.
 • Zarządca drogi nie jest zobowiązany do oznaczania znakami pionowymi, jak również znakami naziemnymi, przejść dla pieszych w strefie zamieszkania.
 • Strefa zamieszkania oznaczona jest specjalnymi znakami: D-40 przy wjeździe D-41 przy wyjeździe.
 • W tego rodzaju obszarze często montowane są progi zwalniające.
 • Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania kierowca włącza się do ruchu drogowego.
 • Dzieci, które nie ukończyły jeszcze 7 lat, mogą poruszać się po tego rodzaju drodze i nie muszą przebywać pod opieką osoby starszej. Zupełnie inaczej sytuacja ma się w stosunku do dzieci, które poruszają się po innych drogach  – powinny być pod opieką osoby starszej.
 • Jeżeli nie jeździsz swoim pojazdem, jest jedynie zaparkowane na podwórku, to nadal musisz posiadać obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Za brak OC grożą wysokie kary, które pobiera Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
 • Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzać będzie obowiązek posiadania karty rowerowej dla dzieci od 10 do 18 roku życia lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.
 • Dzieci, które nie ukończyły jeszcze 10 roku życia będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną strefach zamieszkania jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 • Za nieustępowanie pierwszeństwa pieszym, również hulajnogą elektryczną, w strefach zamieszkania grozić będą mandaty.
 • Poruszając się chodnikiem hulajnogą elektryczną trzeba będzie dostosować prędkość do właściwej osobom poruszającym się na piechotę.
 • Za poruszanie się hulajnogą elektryczną w strefie zamieszkania lub na drodze publicznej po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających groził będzie mandat w wysokości od 300 zł do 500 zł.
 • Od 1 czerwca 2021 roku obowiązywać będą przepisy, które nakładają na kierowcę pojazdu obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia mu pierwszeństwa, gdy widzi pieszego zbliżającego się do przejścia dla pieszych.
 • Jednocześnie na mocy tych samych przepisów osoby poruszające się na piechotę nie mogą korzystać z urządzeń elektronicznych, w taki sposób, który uniemożliwia im właściwą i pełną ocenę sytuacji na drodze, przy przekraczaniu jezdni lub torowiska. Możliwa jest sytuacja, w której pisanie SMS-ów będzie wiązało się z mandatem.

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Dołącz do dyskusji

Zmiany w ITDKomunikacyjne

Zmiany w ITD

Ostatnie decyzje Rady Ministrów dotyczące Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) zapowiadają gruntowną przebudowę tej instytucji. Projekt…
🕐 przeczytasz w 4 minut
Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej