Dorota Bajorek
Dorota Bajorek
Aktualizowano: 14.03.2022 Nieruchomości
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 10 minut.
Rate this post

Parkowanie samochodu na ulicy sprawia, ze auto narażone jest na wiele niebezpieczeństw. Z kolei możliwość jego garażowania to same zalety. Nie tylko poczucie, że samochód nie jest narażony na kradzież lub zniszczenie, ale także fakt, że nie trzeba skrobać szyb, czy ściągać z niego warstwy śniegu. Jednak nie każdy właściciel auta posiada też garaż. Co wtedy? Dobrym wyjściem jest po prostu wynajęcie garażu. Jak to zrobić i jak wygląda umowa najmu miejsca garażowego? Oto szczegóły.

Co to jest garaż?

Nie istnieje w naszym prawie jednoznaczna definicja garażu. Jednak wiadomo, że aby pomieszczenie zostało uznane za garaż, musi spełniać pewne warunki. Jest to na pewno samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, przeznaczony do przechowywania i obsługi pojazdów mechanicznych. Może więc to być budynek:

 • wolnostojący
 • wchodzący w skład innego budynku
 • wielostanowiskowy garaż pod budynkami.

Natomiast według prawa za garaż nie będzie można uznać tymczasowego obiektu budowlanego, który nie jest trwale związany z gruntem.

Wynajmujący a Najemca

Każdy typ garażu można wynająć. Istnieje tylko kwestia, czyją jest on własnością i z kim trzeba zawrzeć odpowiednią umowę na jego użytkowanie. Zaczniemy jednak od definicji, które przydadzą się w dalszej części artykułu.

Wynajmujący to osoba, która wynajmuje lokal, w tym przypadku garaż, czyli pozwala na jego użytkowanie. Z kolei najemca to osoba, która najmuje, czyli używa garażu na ustalonych w umowie zasadach.

Jedną z najważniejszych zasad, o których należy pamiętać w tej sytuacji jest fakt, że umowa zawarta między wynajmującym i najemcą nie może być ustna, ponieważ wtedy mogą pojawić się problemy.

Umowa najmu miejsca garażowego

Jak już zostało wspomniane, nie ma mowy o tym, by umowa najmu miejsca garażowego zawarta została ustnie. Taka umowa nie ma żadnej mocy prawnej w razie jakiegokolwiek wypadku losowego lub nieporozumienia obu stron. Z kolei najem miejsca garażowego to stosunek prawny, w którym wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy do używania miejsce garażowe na czas oznaczony lub nieoznaczony w zamian za umówiony czynsz.

Dlatego wynajmujący i najemca muszą sporządzić i podpisać odpowiedni dokument. To dopiero on uprawnia najemcę do parkowania samochodu w najmowanym przez niego garażu.

Wzór takiej umowy bez problemu można znaleźć w Internecie i wypełnić odpowiednimi danymi.

Umowa najmu miejsca garażowego – co powinna zawierać?

Każdy dokument, który jest umową między dwoma stronami, powinien zawierać niezbędne informacje. A są to przede wszystkim:

 • data i miejsce zawarcia umowy
 • przedmiot umowy, czyli określenie charakteru i lokalizacji garażu, a konkretnie chodzi miasto, nazwę ulicy i numer
 • dane obu stron, czyli imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery dowodu osobistego i PESEL, a w przypadku firmy jej adres, NIP i REGON
 • czas trwania umowy – od jakiej konkretnie do jakiej daty Najemca może korzystać z garażu na podstawie umowy
 • własnoręczne podpisy obu stron.

Jednak by nie narażać się na nieporozumienia, oprócz tych najważniejszych elementów warto w umowie najmu miejsca garażowego zawrzeć informacje, które rozwieją wszelkie wątpliwości i oszczędzą obu stronom niedomówień. Przede wszystkim w przypadku umowy na czas nieoznaczony należy zaznaczyć, czy możliwe jest wypowiedzenie i w jakim terminie. Koniecznie trzeba także ustalić w niej formę i termin płatności za najem garażu.

Zawsze warto także wyraźnie zakreślić w umowie prawa i obowiązki obu stron – na przykład sprzątanie czy odśnieżanie przed garażem. Umowa musi być sporządzona i podpisana w dwóch kopiach dla obydwu stron.

Płatności za najem miejsca garażowego

W sprawie płatności za garaż czyli czynszu trzeba się umówić szczegółowo i wszystkie ustalenia zapisać w umowie. Oznacza to, że trzeba na pewno zapisać wysokość miesięcznego czynszu za najem garażu. Bardzo ułatwi sprawę także zaznaczenie w umowie sposobu dokonywania wpłat. Czyli, czy czynsz ma być opłacany gotówką czy w formie przelewu. W tym drugim przypadku w umowie należy wpisać numer konta bankowego, na które należność ma zostać przez najemcę przelana.

Dobrze też jest, gdy płatność za czynsz zostanie odpowiednio potwierdzona. Dlatego można też do umowy wpisać sposób potwierdzenia przez najemcę opłat – na przykład w postaci faktur.

Należy też dokładnie ustalić termin wpłacania czynszu i częstotliwość jego regulowania. Najczęściej ustalany jest on jako wpłata miesięczna płatna do konkretnego dnia, na przykład 10 danego miesiąca.

Na pewno osobom, które miały już do czynienia z najmem jakiegokolwiek lokalu, kojarzy się z tym również taka opłata jak kaucja. Może się zdarzyć, że wynajmujący zażyczy sobie takiej wpłaty. Wówczas najemca musi zapłacić taką należność na rzecz nieuregulowanych należności na czas trwania umowy. Jednak kaucja w całości podlega zwrotowi w momencie, kiedy umowa się kończy. Jeśli jednak powstały w czasie najmu jakieś szkody, zwrot zostanie o taką kwotę pomniejszony.

Wypowiedzenie umowy najmu garażu

Bardzo ważną kwestią zawartą w umowie najmu miejsca garażowego jest okres, na jaki zawierana jest umowa. Jak już zostało wspomniane, można zawrzeć umowę na czas:

 • oznaczony – jeśli w umowie podana jest data od – do
 • niezoznaczony, jeśli terminy nie zostały dokładnie wskazane.

Ale oczywiście zdarza się, że w życiu następują zmiany, które powodują potrzebę zakończenia najmu. Co wtedy? Na tę ewentualność warto ustalić zasady wypowiedzenia. W przypadku umowy na czas oznaczony nie jest to konieczne. Natomiast bardzo przydaje się w sytuacji najmu na czas nieoznaczony. Przy ustalonej płatności miesięcznej najlepiej, jeśli najemca wypowie umowę na miesiąc przed opłatą następnego czynszu. Z kolei wynajmujący ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę, jeśli najemca naruszy zawarte w dokumencie ustalenia w rażący sposób.

Podnajem miejsca garażowego

A czy najemca płacący czynsz za miejsce garażowe ma prawo do odstąpienia go osobie trzeciej? Na przykład gdy chce, by w użytkowanym przez siebie garażu parkował samochód ktoś znajomy albo z rodziny? Okazuje się, że prawo pozwala na takie rozwiązanie. Nie może jednak z tego czerpać zysków. Jednak pozwolenie na bezpłatny podnajem garażu musi wyraźnie i najlepiej w formie pisemnej w ramach umowy najmu wyrazić właściciel, czyli osoba użyczająca garażu w zamian za czynsz.

Jeśli jednak wynajmujący sobie tego nie życzy, także musi zapisać taki warunek w umowie.

O tym warto pamiętać

Oczywiście w blaszanym osiedlowym garażu nie ma mowy o składowaniu jakichś cennych przedmiotów przez właściciela, ale już w garażach wolnostojących lub będących częścią domów jak najbardziej. Co w takim razie z przechowywanymi w garażu narzędziami, zapasami czy innymi przedmiotami, które są własnością osoby wynajmującej garaż? Co zrobić w takiej sytuacji, żeby się zabezpieczyć na ewentualność zaginięcia takich przechowywanych w garażu rzeczy.

Otóż dobrze jest dołączyć do umowy tę listę cennych przedmiotów. Ponadto na wypadek innych kwestii, które pojawią się w czasie użyczania garażu można na końcu umowy zapisać klauzulę, która głosi, że sprawy nieuregulowane w danej umowie regulują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Umowa najmu miejsca garażowego – ubezpieczenie

W takim razie pojawia się pytanie, czy można ubezpieczyć miejsce garażowe wraz z cennymi przedmiotami, które się w nim znajdują? Kto powinien to zrobić? Najemca, czy wynajmujący? Na pewno można, a nawet powinno się ubezpieczyć miejsce, w którym garażuje się samochód. Po pierwsze wolnostojące garaże często znajdują się na uboczu, bywa, że są nieoświetlone. Dlatego włamanie, zerwanie kłódki, pokonanie blaszanych drzwi dla złodzieja nie będzie żadnym wyzwaniem.

Z kolei w garażu, który służy jeszcze innym czynnościom, znajdują się narzędzia, łatwopalne substancje i o wypadek lub pożar nietrudno. Żeby ubezpieczyć garaż, wystarczy wybrać w towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiednią polisę mieszkaniową. Dotyczy to zarówno garażu wolnostojącego jak i tego, który jest częścią domu. Leży to po stronie osoby wynajmującej garaż. Podobnie za wykupienie polisy od pożaru lub innych zdarzeń losowych odpowiada właściciel garażu, czyli wynajmujący. Jednak powinien on być świadomy kilku kwestii:

 • w przypadku garażu wolnostojącego należy wykupić dodatkową polisę, która obejmie go ubezpieczeniem
 • w przypadku garażu będącego elementem bryły domu, chroni go polisa ubezpieczająca całą nieruchomość
 • podstawowa polisa chroni mury i instalacje znajdujące się w garażu
 • rozszerzona polisa obejmuje kradzież, włamanie, czy akty wandalizmu
 • ubezpieczenie bramy automatycznej oraz jej napędu trzeba opłacić dodatkowo.

To tyle po stronie wynajmującego, jeśli chodzi o samo zabezpieczenie garażu. Natomiast ubezpieczenie stojącego w nim samochodu to zdecydowanie obowiązek najemcy, czyli właściciela pojazdu.

Umowa najmu garażowego, a ubezpieczenie samochodu – OC i AC

Każdy z nas rozumie prostą zależność, że znacznie bezpieczniejsze jest parkowanie samochodu w garażu niż pod chmurką. Jeśli stoimy na swojej ogrodzonej posesji, zagrożeniem dla auta i portfela jego właściciela są przede wszystkim żywioły takie jak grad i powódź. Z kolei parkowanie na osiedlu lub ulicy oprócz tego wiąże się z ryzykiem kradzieży.

A może akurat pechowo autem zainteresuje się jakiś wandal? W porównaniu z tym garaż wydaje się oazą spokoju i bezpieczeństwa. Jednak zawsze istnieje możliwość, że podczas manewrów uszkodzimy inne garażowane auto w zbiorowym garażu. Wtedy chroni nas od finansowych skutków tego zdarzenia OC. A co, jeśli zarysujemy swój pojazd podczas cofania? Wtedy bardzo przydaje się polisa autocasco, dzięki której można sfinansować naprawę ewentualnych uszkodzeń i otarć garażowych.

PODSUMOWANIE:

 • Garaż to samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu przeznaczony do przechowywania i obsługi pojazdów mechanicznych.
 • Umowa najmu miejsca garażowego musi zawierać wszystkie niezbędne elementy takie jak dane i podpisy obu stron, lokalizację garażu, termin najmu, formy i termin płatności.
 • Umowa najmu miejsca garażowego może zawierać także zgodę właściciela czyli wynajmującego na bezpłatny podnajem osobie trzeciej.
 • W umowie należy także zawrzeć warunki wypowiedzenia oraz zakres praw i obowiązków obu stron.
 • Za ubezpieczenie garażu od ryzyka nieszczęśliwych wypadków odpowiada wynajmujący, jednak polisa ta nie chroni znajdującego się w nim pojazdu.
 • Garażowany samochód musi mieć wykupione OC, a dodatkowo chroniony jest przez polisę autocasco.

Dorota Bajorek
Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej