Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 01.09.2023 Nieruchomości
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 14 minut.
5/5 - (1 vote)

Najważniejsze to zacząć od tego, czym tak naprawdę jest fotowoltaika. Nazwa ta robi ogromną karierę i w prasie możemy znaleźć bardzo wiele materiałów dotyczących paneli. Urządzenia składające się na całą instalację to wydatek nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto zatem rozważyć ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. Jak to wygląda w praktyce?

Zacznijmy zatem od tego, że fotowoltaika jest procesem, dzięki któremu możemy uzyskać prąd wprost ze słońca. Obecnie w Polsce energia elektryczna uzyskiwana jest z elektrowni węglowych. Należy jednak mieć już obecnie na uwadze to, że zasoby węgla, którymi dysponujemy, są coraz mniejsza i z pewnością będzie się to przekładało dłuższym czasie na zwyżki opłat za prąd dla osób fizycznych. Nie oznacza to wyłącznie podniesienia wysokości rachunków w gospodarstwach domowych na przestrzeni najbliższych kilku lat, ale będzie się to również odbijało na cenach transportu, a także cenach, które zwykły Kowalski będzie musiał zapłacić w sklepach. Z tego też tytułu coraz więcej osób jest zainteresowanych innymi sposobami na pozyskiwanie energii.

Tematyka odnawialnych źródeł energii, czyli w skrócie OZE, jest coraz bardziej popularna. Właśnie do tego typu rozwiązań możemy zaliczyć fotowoltaikę. Tak jak już wspomnieliśmy, dzięki niej wytwarzana jest energia elektryczna wprost z promieniowania słonecznego.

Z czego składa się panel fotowoltaiczny oraz dodatkowe jego elementy?

 Nie wszyscy wiedzą, że sam panel to jednak nie wszystko! Instalacja fotowoltaiczna to kilka elementu. Po pierwsze, co oczywiste, niezbędny jest sam panel fotowoltaiczny składający się z ogniw fotowoltaicznych, dodatkowo niezbędny jest licznik dwukierunkowy oraz falownik. Licznik dwukierunkowy ma na celu zmierzenie tego, jak przepływa prąd i dzięki niemu możliwe jest rozliczenie ilości prądu, który został wyprodukowany oraz tego, który został pobrany. Z kolei falownik ma zupełnie inną funkcję, ponieważ panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały, musi on przekształcić go prąd zmienny, który dostarczany jest do gospodarstw domowych.

Z czego powstają panele fotowoltaiczne?

W panelach fotowoltaicznych najczęściej spotykamy krzem monokrystaliczny. Jest on jednym z najbardziej wydajnych materiałów w procesie przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Ponieważ jego cena zakupu jest wysoka, warto wziąć pod uwagę ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. Można też kupić panele fotowoltaiczne wykorzystujące krzem polikrystaliczny, którego wydajność jest odrobinę niższa, ale zakup panelu z tego rodzaju krzemem zazwyczaj wiąże się ze sporo niższą ceną.

Jak działa system fotowoltaiczny?

W rozwiązaniu wykorzystującym panele fotowoltaiczne początkowo światło słoneczne odbija się od paneli i zachodzi tak zwane zjawisko fotowoltaiczne. Oznacza to, że energia słoneczna zamieniana jest na prąd stały. Do takiej zamiany może dochodzić tylko i wyłącznie wtedy, gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne. Pamiętajmy również, że wiele zależy od tego, jakiego rodzaju krzem został użyty do budowy panelu fotowoltaicznego, o czym wspominaliśmy powyżej. Następnie powstały prąd przetwarzany jest przez falownik z prądu stałego na prąd zmienny. W domach wykorzystywany jest wyłącznie prąd zmienny, dlatego falownik stanowi niezbędny element całego systemu fotowoltaicznego.

Co jednak ciekawe warto zastanowić się, co się wydarzy, jeżeli z takich paneli fotowoltaicznych wytworzymy więcej prądu, niż sami jesteśmy w stanie zużyć.

Możliwości prosumenta

Osobę, które wykorzystuje energię wytworzoną z własnych paneli fotowoltaicznych nazywamy są właśnie prosumentem. Oznacza to, że nie tylko jako konsument wykorzystują energię, ale są również producentem prądu. Co więc mogą zrobić, gdy wyprodukują zbyt wiele prądu dla własnego gospodarstwo domowe? W takim wypadku nadwyżka powstałej w gospodarstwie domowym energii zostanie przetransferowana do sieci elektrycznej i  w ten sposób odsprzedana do użytkowania przez inne osoby. Można więc nie tylko zaoszczędzić na tego rodzaju rozwiązaniu, ale również zarobić.

Decydując się na panele fotowoltaiczne trzeba jednak wykonać kilka niezbędnych obliczeń, ponieważ gdy w ramach rozwiązania wykorzystującego panele fotowoltaiczne zostanie wytworzone zbyt mało energii, pobierana jest ona nadal w sieci. Żeby móc produkować odpowiednią ilość prądu dla danego gospodarstwa domowego, należy skrupulatnie przyjrzeć się mocy instalacji fotowoltaicznej, aby rozwiązanie było najbardziej ekonomiczne i opłacalne.

Od czego zależy moc instalacji fotowoltaicznej?

Moc instalacji fotowoltaicznej zależy między innymi od tego, na jakiej powierzchni miałaby się znajdować. Mamy to do wyboru zarówno zainstalowanie paneli na dachu budynku, na przykład jednorodzinnego lub bloku, jak również postawienie paneli fotowoltaicznych na specjalnych stelażach – wolnostojąco. W tego rodzaju rozwiązaniach należy również uwzględnić ustawienie samych paneli względem słońca, jak również kąt, pod jakim będą przyjmowały promienie słoneczne, a także to, jak w ciągu dnia zmieniać się będzie oświetlenie i czy inne budynki lub zadrzewienie nie będą przeszkadzały w dziennym odbiorze energii przez panele fotowoltaiczne.

Jeśli odpowiednio przekalkulujemy moc tego rodzaju instalacji, bardzo możliwe, że w znacznym stopniu ograniczymy wydatki związane z comiesięcznym poborem prądu w naszym gospodarstwie domowym lub wspólnocie, czy spółdzielni, jak również, jeżeli pozwalają na to warunki, jest szansa na całkowitą rezygnację z zakupu prądu z konwencjonalnych źródeł energii elektrycznych.

Eksperci zakładają, że zwrot przy tego rodzaju inwestycji, powinien zwrócić się w okresie około 10 lat.

Naturalnie wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju jest to inwestycja i czy wykonywana jest dla domu jednorodzinnego, czy też dla na przykład wspólnoty mieszkaniowej na dachu budynku wielorodzinnego.

Skąd bierze się ogromna popularność fotowoltaiki w Polsce w ostatnich latach?

Rynek odnawialnych źródeł energii staje się coraz popularniejszy między innymi ze względu na to, że ceny energii elektrycznej o wiele bardziej odciskają swoje piętno na budżetach domowych większości Polaków.

Coraz więcej sprzętów użytku domowego wymaga stałego podłączenia do prądu, a jak okazało się w pandemii wielu z nas spędzało całe dnie w swoich domach i mieszkaniach, co również odbiło się na rachunkach. Dodatkowo systemy fotowoltaiczne są coraz bardziej wydajne i dają możliwość nawet odsprzedawania prądu do sieci energetycznej. Nie jest to już mrzonką, a realną możliwością, aby licznik działał niejako “do tyłu”, czyli na korzyść prosumenta.

Niemały wpływ na zachowania zakupowe Polaków w sektorze energetycznym w zakresie ruchów detalicznych mają również wymagania, które stawiane są Polsce przez Unię Europejską. Teoretycznie do 2020 roku nasz kraj powinien był w 15% korzystać z odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Forum Energii w ostatnich latach ponad 600 000 gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zainwestowało w panele słoneczne. W związku z tym Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało nowy sposób, w jaki miałaby być rozliczana energia produkowana przez prosumentów.(1) Ten sektor wciąż ewoluuje, a zmiany są procedowane rokrocznie.

Panele fotowoltaiczne – co trzeba wiedzieć?

Zazwyczaj panele fotowoltaiczne zapewniają około 25 lat pracy. Należy oczywiście pamiętać o tym, że w warunkach polskich należy je odśnieżać, jak również czyścić, szczególnie w okresie jesiennym, gdy na nich pojawia się maź błotna i liście. Panele fotowoltaiczne o mocy 1 KWP, jeśli skierowane są na południe, wytwarzają około 1kWh energii elektrycznej. W takim układzie należy przyjąć, że przeciętne gospodarstwo domowe będzie zmuszone, decydując się na panele fotowoltaiczne, przygotować się na wydatek około 25 000 zł.

Ponieważ jest to niemały wydatek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnia możliwość dofinansowania zakupu oraz montażu małej instalacji odnawialnych źródeł energii. Program ten nazywa się Prosument. Rozwiązania stworzone w ramach tego systemu obejmują zarówno instalacje produkujące prąd, jak również te, które wytwarzają ciepło na własne potrzeby z uwzględnieniem możliwości sprzedaży nadwyżek energii do ogólnego systemu. W ramach tego rozwiązania skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty czy też spółdzielnie mieszkaniowe.

Dodatkowo beneficjentami tego rodzaju rozwiązania mogą być również samorządy, a także spółki samorządowe. Bardzo istotnym elementem tego programu jest to, że rozliczeniu podlega nie tylko sam zakup, ale również montaż, na przykład paneli fotowoltaicznych. Wskazano jednak pewne limity w przypadku domów jednorodzinnych albo też wielorodzinnych wskazano moc do 40 kWp. System obejmuje nie tylko zakup i montaż systemów fotowoltaicznych, ale również małych elektrowni wiatrowych.

System programu Prosument przyjmuje dwa rodzaje rozwiązań dofinansowania. Jednym z nich jest pożyczka, drugim zaś dotacja.

Do kogo zwrócić się po finansowanie?

Jeśli decydujemy się na skorzystanie z tego rozwiązania, możemy zwrócić się do trzech instytucji. Po pierwsze możemy skierować wniosek do samorządu terytorialnego, gdzie zbierane są one przez cały rok. Drugą instytucją, do której zgłosić może się potencjalny beneficjent programu, jest bank. W bankach również nabór wniosków występuje w trybie ciągłym. Trzeba jednak pamiętać, że to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnia środki finansowe wskazanym bankom w ramach kredytów z dotacjami.

Decydując się na panele fotowoltaiczne w ramach systemu Prosument możemy również zgłosić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie również przez cały rok zbierane są wnioski i również on udziela kredytu wraz z dotacjami z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak wygląda procedura składania wniosku?

Trzeba jednak pamiętać o tym, w jaki sposób otrzymywane jest wsparcie w ramach tego działania. Po pierwsze należy zgłosić się po pożyczkę lub kredyt z dotacją w ramach wniosku do jednej z trzech wymienionych wyżej instytucji, Następnie należy kupić i zainstalować ,na przykład panele fotowoltaiczne w ramach działań związanych z OZE, a dopiero później odebrać dopłatę. Kwota przeznaczona na realizację tego programu wynosi 800 000 000 zł do roku 2022. Pamiętajmy, że w momencie posiadania współwłasności przedsięwzięcie przeliczane jest sposób: jeden budynek – 1 dofinansowanie. Oprocentowanie pożyczki lub kredytu to 1% w skali roku.

Jak jeszcze można finansować panele fotowoltaiczne?

Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest w trakcie wysyłania zawiadomień do wnioskodawców programu Mój prąd w ramach jego drugiego etapu. W ramach tego programu dofinansowane są mikroinstalacje programów fotowoltaicznych. Program pozwala na wypłatę dotacji w kwocie 3 000 zł lub 50% kosztów kwalifikowanych.

Celem tego programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji fotowoltaicznych. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Dofinansowane są systemy paneli fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW na potrzeby już istniejących budynków mieszkalnych. Nabór wniosków rozpoczął się już w lipcu tego roku i teoretycznie trwa do 22 grudnia 2021 roku albo też do wyczerpania alokacji środków.

Na kolejne lata, czyli od roku 2020, w ramach programu priorytetowego Mój prąd program ma ulec rozszerzeniu działanie dotyczące dofinansowania dodatkowych komponentów, które pozwalają na magazynowanie energii i w ten sposób prosumenci będą mogli mieć prawo do dysponowania wytworzonym prądem i sprzedaży energii.

Należy pamiętać, że wszystkie wnioski rozpatrywane są i przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej w związku z tym nie należy wysyłać do instytucji wniosków papierowych ponieważ nie będę ona rozpatrywane.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych koszt

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych oferuje coraz więcej firm zważywszy na to, że część tego rodzaju rozwiązań jest naprawdę droga jest to bardzo popularna usługa. Nie wszystkie sytuacje w życiu możemy przewidzieć, a panel fotowoltaiczny może zostać uszkodzony. Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe dają dwa rodzaje możliwości na ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych.

Po pierwsze ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych może być przyłączone do polisy mieszkaniowej lub też gospodarstwa domowego w postacie domku jednorodzinnego lub segmentu, jak również jest możliwość wykupienia polisy jako osobnego, odrębnego produkt.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych zazwyczaj chroni tę część majątku ubezpieczającego przed zdarzeniami losowymi, wśród nich w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdziemy na przykład: porywisty wiatr, pożar, powódź, upadek konaru drzewa czy też uderzenie pioruna. W ramach tego rodzaju dobrowolnej polisy można również chronić się przed kradzieżą, a ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych może również rozwiązać sytuacje, w których nasze mienie zostanie celowo zniszczone w ramach aktu wandalizmu.

Naturalnie, ponieważ ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych jest ubezpieczeniem, tak jak już wspomnieliśmy dobrowolnym, to musimy szczególną uwagę zwrócić na ogólne warunki ubezpieczenia, gdzie zawsze, niezależnie od wybranego przez nas ubezpieczyciela, opisane są zarówno te sytuacje, w których ubezpieczyciel wypłaci nam rekompensatę, jak i te, w ramach których zwrot środków nie będzie nam przyznany.

Ile kosztuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

Zazwyczaj w przypadku domów jednorodzinnych koszt to około 600 do 800 zł, jeśli jest on wyższy, to zazwyczaj umowa to rozszerzona jest o wariant all risk. Wiele zależy również od tego, w jaki sposób zainstalowane są panele fotowoltaiczne. Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych może być dołączone do polisy głównej mieszkaniowej, w sytuacji gdy stanowią one integralną część budynku, znajdują się na ścianach lub dachu. W takiej sytuacji wartości wysokość polisy liczona jest od wartości całej nieruchomości wraz z panelami.

PODSUMOWANIE:

  • Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych może obejmować zarówno polisa mieszkaniowa, jak i ubezpieczenie kupione dodatkowo.
  • Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych może obejmować takie sytuacje jak: upadek drzewa, pożar, powódź, a także uderzenie pioruna.
  • Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych może również obejmować sytuacje kradzieży lub wandalizmu.
  • Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych jest polisą dobrowolną, a więc ochrona w ramach jednego towarzystwa ubezpieczeniowego może różnić się w stosunku do tego, co proponuje inny ubezpieczyciel.
  • Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych łączy się z ochroną polisy mieszkaniowej, w sytuacji gdy instalacja stanowi część budynku w ramach dachu i jego ścian.
  • Należy wykupić ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych dodatkowo, w momencie gdy nie są one w zarysie budynku i stoją na przykład na garażu, altanie albo stanowią samodzielną konstrukcję.
  • Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych to koszt około 600 zł nawet do 800 zł, w zależności od tego, w jaki sposób połączone są z budynkiem.

Źródła:

  • https://www.forum-energii.eu/pl/analizy/pv-na-zakrecie

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej