Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 04.05.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.
5/5 - (1 vote)

W chwili gdy dochodzi do niefortunnego zdarzenia po pierwsze jesteśmy zainteresowani tym, czy w wypadku nikt nie ucierpiał. Dopiero później przyglądamy się poniesionym stratom, ewentualnym zniszczeniem, a dopiero na samym końcu przypominamy sobie o koniecznych formalnościach. Po co potrzebna jest karta wypadku? Kto powinien ją wystawić poszkodowanemu? Odpowiedzi na te pytania warto znać i zawczasu. 

Karta wypadku – co to jest?

Wraz z rokiem 2012 wprowadzono w Polsce tak zwaną kartę wypadku.  W karcie wypadku co do zasady należy wskazać: co się wydarzyło, w jaki sposób doszło do zdarzenia, kto w nim uczestniczył i jakie są jego skutki. W zależności od tego, czy będziemy składać wniosek do ZUS, czy też do towarzystwa ubezpieczeniowego, musimy uzupełnić stosowne druki. W przypadku ZUS wzór karty wypadku dostępny jest na stronach Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku prywatnych ubezpieczycieli każdy z nich zazwyczaj na swoich stronach internetowych w zakładce dokumenty posiada wzór karty wypadku. Dokument należy pobrać i uzupełnić.

Kliknij w link, aby dowiedzieć się jak udzielić pierwszej pomocy przy wypadku samochodowym?

Jak wypełnić kartę wypadku?

Niezależnie od tego, czy będziemy zgłaszać się do państwowego zakładu ubezpieczeń, czy też do prywatnej firmy ubezpieczeniowej, musimy wskazać, kto opłacał składki. Sytuacja ta jest niezwykle kluczowa chwili, gdy uczestnikiem wypadku jest osoba nieletnia. Jeżeli będziemy składać wniosek do ZUS, jako płatnika składek wskazujemy rodzica lub opiekuna prawnego, do którego przypisany jest nieletni. Musimy zatem przygotować się i wskazać: imiona i nazwisko lub nazwę (na przykład firmy), adres NIP,  REGON lub PESEL, a także serię i numer dowodu osobistego. 

W kolejnej części będziemy musieli wskazać wszystkie informacje dotyczące osoby poszkodowanej. Do prawidłowej identyfikacji niezbędne będzie oczywiście imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego (jeżeli został wydany), data i miejsce urodzenia, adres, a także, z którego tytułu występujemy o ubezpieczenie wypadkowe. 

W następnym fragmencie należy jak najbardziej szczegółowo przedstawić historię zdarzenia. To bardzo ważne, aby nie tylko wskazać podstawowe informacje dotyczące samej daty czy miejsca, w którym doszło do wypadku, ale również na tyle, na ile jest to możliwe, precyzyjnie przedstawić całe okoliczności zdarzenia w tym na przykład informacje dotyczące naocznych świadków. Najlepiej będzie, jeżeli po zdarzeniu zbierzemy dane kontaktowe do tych osób tak, aby w razie potrzeby ubezpieczyciel miał możliwość zweryfikowania przedstawionej przez nas wersji wypadku.

Karta wypadku a dodatkowe dokumenty

Jeżeli podczas tego zdarzenia doszło do urazów i uszkodzeń ciała, załącz nie tylko dokumentację medyczną, ale również na przykład koszty rehabilitacji – w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych. Jeżeli nie jesteś pewien, czy powinieneś załączać dokumenty dotyczące rehabilitacji, kosztów dojazdu i innych związanych z Twoim urazem lub wypadkiem, koniecznie skontaktuj się z infolinią towarzystwa ubezpieczeniowego i doprecyzuj, czy te dokumenty będą niezbędne do rekompensaty. Ostatnim, bardzo istotnym elementem, jest podpisanie dokumentu. Wielu z nas będąc w dużych emocjach zapomina o tym kluczowym elemencie.

Ile mamy czasu na złożenie karty wypadku?

Co do zasady możemy przyjąć, że wypadek zgłaszamy w ciągu 14 dni od momentu gdy się wydarzył. W tym czasie dokument powinien zostać wysłany albo do ZUS-u albo też do prywatnego ubezpieczyciela. Pamiętajmy jednak, że nawet 14 dnia możemy wysłać wszystkie dokumenty na Poczcie Polskiej, ponieważ zgodnie z przepisami prawa za datę zgłoszenia wypadku zostanie uznany dzień ze stempla pocztowego.

Niestety, zarówno w przypadku kurierów czy osobistego dostarczenia dokumentów za moment otrzymania zgłoszenia uznawany jest chwila, gdy adresat otrzyma przesyłkę. Pamiętajmy również, aby kartę wypadku sporządzić w trzech egzemplarzach, ewentualnie powielić. Każdy z dokumentów powinien zostać zawsze podpisany.

PODSUMOWANIE:

  • Każdorazowo karta wypadku powinna zostać uzupełniona wszystkimi danymi osoby ubezpieczającej oraz osoby ubezpieczonej tak, aby również można było jednoznacznie wskazać osoby uczestniczące w wydarzeniu.
  • Jeżeli wypadek widzieli świadkowie, to postaraj się zebrać od nich dane kontaktowe.
  • Karta wypadku powinna powstać w trzech egzemplarzach: dla ubezpieczyciela, dla osoby poszkodowanej oraz osoby lub firmy, która ją ubezpiecza.
  • Na zgłoszenie wypadku mamy 14 dni od zdarzenia.
Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej