W jaki sposób zmianie ulega suma ubezpieczenia? Czy przy kolejnym zdarzeniu drogowym dostaniesz mniejszą rekompensatę ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego? Nie wiesz? Przeczytaj koniecznie czym jest doubezpieczenie samochodu po szkodzie, bo możesz stracić!

W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia, takiego jak autocasco, za każdym razem gdy otrzymamy rekompensatę ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego, suma ubezpieczenia będzie malała. Jak się przed tym ustrzec?

W każdej umowie polisy, w treści, znajdziemy definicję sumy ubezpieczenia. Określamy w ten sposób taką kwotę, którą zakład ubezpieczeniowy wypłaca w ramach odszkodowania osobie ubezpieczonej. Wysokość, na którą ubezpieczamy nasz samochód powinna być proporcjonalna do tego, ile kosztuje aktualnie nasze auto. Z tego też tytułu towarzystwa na mniejsze kwoty ubezpieczają starsze i zużyte auta.

Kiedy zmniejsza się suma ubezpieczenia Twojego pojazdu?

Proces zmniejszania kwoty sumy ubezpieczenia nazywamy konsumpcja sumy ubezpieczenia. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy po zdarzeniu drogowym towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca swojemu klientowi w ramach ubezpieczenia autocasco ustaloną kwotę. Kwota ta zostaje niejako odliczona od całości sumy ubezpieczenia określonej w umowie polisy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Nie dzieje się tak jednak w każdym wypadku. Niektórzy ubezpieczyciele oferują swoim klientom umowy autocasco z odnawialną sumą ubezpieczenia. W takiej sytuacji pomimo wypłacenia odszkodowania suma ubezpieczenia samochodu nie zostaje pomniejszona. 

Doubezpieczenie samochodu po szkodzie – co to jest?

Jeżeli wykupiliśmy w zakładzie ubezpieczeń polisę AC bez odnawialnej sumy ubezpieczenia, musimy liczyć się z tym, że ubezpieczyciel pomniejszy kwotę zawartą w umowie o rekompensatę wypłaconą po zdarzeniu. Część firm sprzedający polisy AC zostawia możliwość dokupienia sumy ubezpieczenia pojazdu. Jest to bardzo istotne szczególnie, jeśli już przy pierwszym wypadku dojdzie do prawie całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia i jeśli kierowcy przydarzą się kolejne nieszczęścia. Bowiem za następne straty musiałby zapłacić sam i nie mógłby oczekiwać wsparcia ze strony ubezpieczyciela.

Podobnie dzieje się w sytuacji, gdy zainwestujemy w drogi sprzęt w samochodzie (przez co wartość pojazdu ulegnie znaczące mu podwyższeniu). W takiej sytuacji również powinniśmy pamiętać o tym, aby dopłacić do ubezpieczenia, ponieważ wszystkie zniszczenia ponad sumę ubezpieczenia określoną w umowie polisy, nie będą rekompensowane przez zakład.

Jak doubezpieczyć samochód po szkodzie?

Jeżeli chcemy doubezpieczyć samochód, powinniśmy skontaktować się z firmą, w której kupiliśmy polisę autocasco. Zazwyczaj już nawet na infolinii udzieloną nam informacji, jakiego rodzaju dokumenty musimy przedłożyć I co musimy podpisać. Umowę doubezpieczenia samochodu podpisujemy w trakcie trwania polisy AC. Po podpisaniu dokumentu pamiętajmy o dopłaceniu za składkę. Warto już zawczasu skonsultować  się z towarzystwem ubezpieczeniowym, czy nie będzie bardziej opłacało się nam wykupienie odnawialnej sumy ubezpieczenia, a nie dopłacanie do składek w trakcie trwania umowy AC.

Należy również wziąć pod uwagę, że nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wykup konsumpcji sumy ubezpieczenia. Warto o to zapytać już podczas szukania ubezpieczenia dla swojego samochodu.

PODSUMOWANIE:

  • Suma ubezpieczenia jest maksymalną kwotą, którą towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca właścicielowi samochodu w przypadku, gdy dojdzie to zniszczeń.
  • Zakład ubezpieczeniowy nie wypłaci swojemu klientowi więcej niż wynosi suma ubezpieczenia.
  • Każdorazowo po wypłacie odszkodowania za zdarzenie suma ubezpieczenia pomniejszana jest o kwotę, która została przekazana klientowi towarzystwa ubezpieczeniowego.
  • Wykorzystanie części kwoty z sumy ubezpieczenia nazywamy konsumpcja sumy ubezpieczenia.
  • Niektóre zakłady ubezpieczeń proponują swoim klientom odnawialną sumę ubezpieczenia. W takiej sytuacji po każdym  zdarzeniu nie następuje zmniejszenie sumy ubezpieczenia.
  • Zakłady ubezpieczeń oferują swoim klientom tak zwane doubezpieczenie. Dzięki temu po zapłacie składki suma ubezpieczenia określona w dotychczasowej umowie zostanie podwyższona.
  • Jeżeli nie posiadamy odnawialnej sumy ubezpieczenia lub nie doubezpieczymy naszego pojazdu, po zdarzeniu może się okazać, że suma, którą towarzystwo ubezpieczeniowe będzie musiało nam zwrócić w ramach podpisanej umowy polisy, nie wystarczy na pokrycie wszystkich szkód, które powstały na pojeździe.
  • W przypadku ubezpieczenia autocasco może dojść do sytuacji, gdy klient towarzystwa ubezpieczeniowego całkowicie wykorzystam sumę ubezpieczenia i ubezpieczyciel nie pokryje szkód powstałych podczas zdarzenia. Gdy tak się zdarzy, za zniszczenia właściciel pojazdu będzie zobowiązany zapłacić z własnej kieszeni.

Weronika Cichocka

Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.