Katarzyna Matusiak
Katarzyna Matusiak
Aktualizowano: 30.01.2023 Nieruchomości
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 4 minut.
5/5 - (1 vote)

Podatek od sprzedaży nieruchomości w Polsce jest należnością publicznoprawną, którą należy uiścić przy każdej transakcji sprzedaży nieruchomości. Celem tego podatku jest finansowanie budżetu państwa. Jest on naliczany na podstawie wartości nieruchomości, jaka została uzgodniona pomiędzy sprzedającym a kupującym. W przypadku braku uzgodnionej ceny, wartość nieruchomości jest określana przez urząd skarbowy na podstawie cen rynkowych. Co warto o nim wiedzieć? Wyjaśniamy to w naszym artykule.

Czym jest podatek od sprzedaży nieruchomości?

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości to podatek, który należy uiścić przy sprzedaży nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki). Wysokość podatku jest uzależniona od wartości nieruchomości i jest naliczana jako procent od jej wartości.

Kto płaci podatek od sprzedaży nieruchomości — sprzedający czy kupujący?

Podatek od sprzedaży nieruchomości jest obowiązkiem podatkowym sprzedającego. To on jest odpowiedzialny za uiszczenie podatku do urzędu skarbowego i rozliczenie transakcji. Kupujący nie jest zobowiązany do płacenia podatku, ale musi uwzględnić koszt podatku w swoich rozliczeniach finansowych.

W praktyce sprzedający zwykle pobiera od kupującego kwotę odpowiadającą wysokości podatku i samodzielnie dokonuje zapłaty.

Zaleca się, aby strony transakcji uzgodniły, kto pokryje koszt podatku, i aby wszystko zostało udokumentowane w umowie sprzedaży.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości?

Podatek od nieruchomości należy zapłacić w momencie sprzedaży nieruchomości. Kupujący i sprzedający powinni zgłosić transakcję w urzędzie skarbowym i zapłacić należny podatek. Termin zapłaty zależy od przepisów podatkowych obowiązujących w danym kraju.

Jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat jest obliczany w następujący sposób:

  • Obliczenie podstawy opodatkowania: Podstawą opodatkowania jest różnica między ceną sprzedaży a wartością nieruchomości na dzień jej nabycia.
  • Określenie stawki podatku: Stawka podatku wynosi 19% dla nieruchomości zakupionych po 1 stycznia 2018 roku lub 20% dla nieruchomości zakupionych przed 1 stycznia 2018 roku.
  • Obliczenie podatku: Podatek jest obliczany jako iloczyn podstawy opodatkowania i stawki podatku.

Przykład: Jeżeli nieruchomość została nabyte w 2019 roku za 200 000 zł, a sprzedane za 250 000 zł, to podstawa opodatkowania wynosi 50 000 zł (250 000 zł - 200 000 zł). Stawka podatku wynosi 19%, więc podatek wynosi 9 500 zł (50 000 zł x 19%).

Warto pamiętać, że w niektórych sytuacjach transakcja sprzedaży nieruchomości jest zwolniona z podatku, więc warto sprawdzić, czy takie zwolnienia i ulgi obowiązują w danym przypadku.

W jaki sposób obniżyć podatek od sprzedaży nieruchomości?

Istnieją sposoby na obniżenie podatku od sprzedaży nieruchomości w Polsce. Oto kilka przykładów:

  • Zwolnienie z podatku: W niektórych przypadkach transakcja sprzedaży nieruchomości jest zwolniona z podatku, np. sprzedaż w ramach darowizny, spadku lub podziału majątku.
  • Ulga na zakup mieszkania: Jeśli nieruchomość została zakupiona w celu zamieszkania, a następnie sprzedana w ciągu 5 lat, to podatek można obniżyć o 50% kwoty nieprzekraczającej wysokości podatku należnego.
  • Sprzedaż nieruchomości ziemi: Sprzedaż nieruchomości ziemi jest opodatkowana stawką 3% i może być tańsza niż sprzedaż innych nieruchomości.
  • Inwestycja w inne nieruchomości: Zainwestowanie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w inne nieruchomości, np. mieszkanie na wynajem, może pomóc uniknąć płacenia podatku.

Zalecane jest skonsultowanie się z doradcą podatkowym w celu uzyskania pełnego zrozumienia wszelkich możliwości obniżenia podatku od sprzedaży nieruchomości i dokładnego określenia, jakie działania należy podjąć.

W jaki sposób rozliczamy podatek od sprzedaży nieruchomości?

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości w Polsce rozlicza się na druku PIT-39. W tym formularzu należy wprowadzić informacje dotyczące przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości, a także ewentualne ulgi i zwolnienia, które można zastosować.

Wypełniony druk należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym w terminie do końca kwietnia danego roku podatkowego.

Katarzyna Matusiak
Katarzyna Matusiak

Autorka wielu tekstów poradnikowych o tematyce finansowej i ekonomii. Z wykształcenia specjalistka ds. Public Relations. Dzięki pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych, posiada niezbędne doświadczenie, którym dzieli się z czytelnikami bloga Beesafe.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej