Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 21.06.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 5 minut.
5/5 - (1 vote)

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany w przepisach dotyczących egzaminów na prawo jazdy, skupiając się na możliwości przerwania egzaminu w przypadku popełnienia poważnych wykroczeń. Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, egzamin można przerwać jedynie w sytuacji, gdy zachowanie osoby zdającej stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Przyczyny zmian w egzaminach

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Nowe regulacje mają na celu automatyczne przerwanie egzaminu przy konkretnych nieprawidłowych zachowaniach, niezależnie od oceny egzaminatora. To krok w kierunku poprawy skuteczności egzaminów i zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Czytaj także: Ile trwa egzamin na prawo jazdy?

Egzaminy na prawo jazdy od zawsze stanowiły ważny etap w procesie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Są one nie tylko sprawdzianem wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przyszłych kierowców, ale również mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo na drogach. W związku z tym Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało zmiany w przepisach dotyczących egzaminów, koncentrując się zwłaszcza na możliwości przerwania egzaminu w przypadku poważnych błędów kandydatów.

Co się zmieni w przepisach?

Obecnie, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o kierujących pojazdami, część praktyczna egzaminu może zostać przerwana jedynie w sytuacji, gdy zachowanie osoby zdającej stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Oznacza to, że nawet jeśli kandydat na kierowcę popełni poważne wykroczenie, które nie stanowi natychmiastowego zagrożenia dla innych uczestników ruchu, egzamin musi trwać aż do zakończenia wszystkich przewidzianych zadań.

Ministerstwo Infrastruktury postanowiło wprowadzić zmiany w tych przepisach, aby umożliwić przerwanie egzaminu w przypadku konkretnych nieprawidłowych zachowań. W tym celu odwołuje się do tabeli zawartej w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania. Tabela ta wymienia szereg wykroczeń, które stanowią poważne naruszenia przepisów drogowych.

Wśród wymienionych nieprawidłowych zachowań znajdują się takie czyny jak omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym na przejściu, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu, niezatrzymanie pojazdu w przypadku przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej z oznaczeniem, niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania, nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy niezastosowanie się do sygnałów świetlnych.

Widoczne jest, że wymienione wykroczenia mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa drogowego. Aby zapewnić skuteczne egzaminy, Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie zmian, które umożliwią przerwanie egzaminu w przypadku popełnienia tych błędów, niezależnie od oceny indywidualnego egzaminatora. Będzie to oznaczać, że takie nieprawidłowe zachowania automatycznie skutkować będą przerwaniem egzaminu.

Co mają dać zmiany w przepisach dotyczących egzaminu na prawo jazdy?

Dodatkowo, należy zauważyć, że taryfikator mandatów i punktów karnych również uwzględniają powagę tych wykroczeń. Mandaty za wspomniane wykroczenia przewidują kary finansowe w wysokości od 1000 do 2000 złotych, a przypisywane punkty karne wynoszą 15 punktów w każdym przypadku.

Celem wprowadzenia tych zmian jest poprawa skuteczności egzaminów na prawo jazdy i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Przerwanie egzaminu w przypadku poważnych wykroczeń stanowi istotne narzędzie w eliminowaniu nieodpowiednich kandydatów na kierowców i zapewnia, że tylko ci, którzy wykazują odpowiednie umiejętności i przestrzegają przepisów, uzyskają uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Wprowadzenie nowych regulacji dotyczących przerwania egzaminu w przypadku konkretnych nieprawidłowych zachowań stanowi ważny krok w kierunku poprawy systemu egzaminacyjnego. Dzięki tym zmianom będzie możliwe skuteczniejsze egzaminowanie kandydatów na kierowców i lepsze zabezpieczenie bezpieczeństwa na drogach. Przyjęcie listy błędów, które automatycznie przerwą egzamin, przyczyni się do bardziej jednolitego podejścia i zapewni większą spójność w procesie egzaminacyjnym.

Podsumowanie:

  1. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany w przepisach dotyczących egzaminów na prawo jazdy, skupiając się na możliwości przerwania egzaminu w przypadku popełnienia poważnych wykroczeń. Obecnie egzamin można przerwać tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.
  2. Zmiany mają na celu wprowadzenie automatycznego przerwania egzaminu przy konkretnych nieprawidłowych zachowaniach, niezależnie od oceny egzaminatora. Tabela wykroczeń zawarta w rozporządzeniu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania będzie stanowiła podstawę do podjęcia decyzji o przerwaniu egzaminu.
  3. Wymienione wykroczenia, takie jak omijanie pojazdów na przejściu dla pieszych, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych czy niezatrzymanie pojazdu przed przechodzącym niepełnosprawnym, mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa drogowego. Przerwanie egzaminu w przypadku popełnienia tych błędów ma na celu eliminację nieodpowiednich kandydatów na kierowców.
  4. Zmiany mają przyczynić się do poprawy skuteczności egzaminów na prawo jazdy i zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Przyjęcie listy błędów, które automatycznie przerwą egzamin, zapewni jednolite podejście i większą spójność w procesie egzaminacyjnym. Dodatkowo, taryfikator mandatów i punktów karnych uwzględnia powagę tych wykroczeń, co dodatkowo podkreśla ich znaczenie dla bezpieczeństwa drogowego.
Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej