Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 23.06.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 5 minut.
5/5 - (1 vote)

7200 zł to kwota, która powala! Mega podwyżka kar za brak OC od 1 lipca 2023 r. – oto, co powinieneś wiedzieć! Wyjaśniamy szczegóły i omawiamy, skąd wynika tak duża zmiana dla kierowców.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

O ile wzrosną kary za brak OC od 1 lipca 2023?

Podwyżka kar za brak OC

Wzrost kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC) wzbudza obawy wśród polskich kierowców. Już od 1 lipca 2023 roku stawki mandatów zwiększą się, a pierwsze zmiany dotyczące kar za brak OC zostaną wprowadzone w połowie roku. To ważna informacja dla wszystkich posiadaczy pojazdów, którzy nie zdają sobie sprawy z kosztów, jakie mogą ponieść w przypadku naruszenia przepisów.

Od 1 lipca 2023 roku wzrastają kary za brak ubezpieczenia OC dla samochodów osobowych. Wartość mandatów zależy od czasu trwania przerwy w ubezpieczeniu. Jeśli przerwa nie przekraczała 3 dni, kierowca będzie musiał zapłacić 1440 zł. Za przerwę trwającą od 4 do 14 dni mandat wyniesie 3600 zł, natomiast gdy przerwa w OC przekroczy 14 dni, kierowca będzie musiał uiścić karę w wysokości 7200 zł.

Kary za brak OC dla samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników samochodowych również zostaną podwyższone.

Od 1 lipca 2023 roku właściciele tych pojazdów będą musieli zapłacić odpowiednio: 2160 zł, 5400 zł lub 10800 zł w zależności od długości przerwy w ubezpieczeniu. Pozostałe pojazdy, takie jak motocykle czy rowery, będą podlegać karom w wysokości 240 zł, 600 zł lub 1200 zł.

Pierwszy raz wzrost kar w połowie roku!

Warto zaznaczyć, że pierwsze zmiany dotyczące kar za brak OC wchodzą w życie w połowie roku. Warto pamiętać, że kolejna zmiana wysokości kar za brak OC nastąpi już 1 stycznia 2024 roku i istnieje prawdopodobieństwo, że będą one jeszcze wyższe, przekraczając nawet 8 tysięcy złotych.

W 2022 roku UFG wszczął aż 326,9 tysiąca spraw związanych z przerwą w polisie OC. Wysokość kar za brak OC jest z pewnością znacząca, jednak należy pamiętać, że ekonomiczne konsekwencje spowodowania wypadku nieubezpieczonym pojazdem mogą być jeszcze bardziej dotkliwe.

W takiej sytuacji sprawca wypadku musi pokryć wszystkie szkody z własnej kieszeni, a ich wartość może sięgać nawet setek tysięcy złotych.

Brak znajomości prawa nie stanowi usprawiedliwienia przed konsekwencjami jego naruszenia. Każdy kierowca powinien zdawać sobie sprawę z obowiązku posiadania ważnej polisy OC. W przeciwnym razie, oprócz wysokich kar finansowych, grozi mu także ryzyko spowodowania wypadku bez odpowiedniego zabezpieczenia ubezpieczeniowego. Dlatego ważne jest, aby każdy właściciel pojazdu pamiętał o terminowej opłacie ubezpieczenia OC i zapewnił sobie oraz innym użytkownikom dróg bezpieczne warunki na polskich drogach.

Czym jest OC?

Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi je wykupić, a brak ważnej polisy OC grozi wysoką karą. Standardowa polisa OC obowiązuje przez 12 miesięcy, ale dostępne są także polisy krótkoterminowe dedykowane określonym grupom klientów, takim jak właściciele komisów samochodowych czy osoby sprowadzające pojazdy z zagranicy.

Ubezpieczenie OC, zgodnie z przepisami, reguluje zakres ochrony. Jest to jedyne ubezpieczenie komunikacyjne, w którym warunki nie są ustalane przez ubezpieczyciela, a przez ustawę. Polisa OC chroni osobę poszkodowaną w przypadku zdarzenia drogowego zarówno w zakresie szkód materialnych, jak i osobowych.

Oznacza to, że jeśli twój samochód zostanie uszkodzony w wyniku kolizji lub ty sam odniesiesz obrażenia w wypadku, otrzymasz odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Natomiast jeśli to ty jesteś sprawcą wypadku, ubezpieczenie OC chroni cię przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobie trzeciej.

Podwyżka kar za brak OC

Mimo że ubezpieczenie OC ma szeroki zakres ochrony, istnieją pewne ograniczenia. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, takie jak uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia, wyrządzone właścicielowi pojazdu przez osobę kierującą. Również szkody wyrządzone jednym pojazdem drugiemu, jeśli oba należą do tego samego właściciela, nie są objęte ochroną OC. Ponadto, polisa nie obejmuje utraty biżuterii, pieniędzy, dokumentów i innych wartościowych przedmiotów, ani szkód związanych ze skażeniem środowiska. W przypadku, gdy kierowca spowoduje szkodę będąc pod wpływem alkoholu, nie posiada ważnego badania technicznego pojazdu lub ucieka z miejsca zdarzenia, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, ale następnie wystąpi o zwrot tych środków od sprawcy w ramach regresu ubezpieczeniowego.

Podsumowanie:

  1. Wzrost kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC) wzbudza obawy wśród polskich kierowców. Od 1 lipca 2023 roku stawki mandatów zostaną zwiększone.
  2. Nowe stawki kar za brak OC dla samochodów osobowych uzależnione będą od czasu trwania przerwy w ubezpieczeniu. Mandaty wyniosą odpowiednio: 1440 zł przy przerwie do 3 dni, 3600 zł przy przerwie od 4 do 14 dni, oraz 7200 zł przy przerwie powyżej 14 dni. W przypadku samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników samochodowych, kary będą jeszcze wyższe.
  3. Istotne jest pamiętanie, że kolejna zmiana wysokości kar za brak OC nastąpi już 1 stycznia 2024 roku, co może skutkować jeszcze większymi sankcjami finansowymi sięgającymi nawet 8 tysięcy złotych.
  4. W przypadku braku OC, oprócz wysokich kar finansowych, kierowca naraża się na ryzyko spowodowania wypadku bez odpowiedniego zabezpieczenia ubezpieczeniowego. Dlatego niezbędne jest terminowe opłacanie polisy OC, aby zapewnić sobie i innym użytkownikom dróg bezpieczne warunki na polskich drogach.
Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej