Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 18.05.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 8 minut.
5/5 - (1 vote)

Nowy taryfikator punktów karnych w Polsce spowodował prawdziwą rewolucję na drogach. Kierowcy, którzy do tej pory ignorowali przepisy ruchu drogowego, teraz z utęsknieniem wspominają stare czasy. Wzrost liczby utraty punktów karnych prowadzi nieuchronnie do coraz częstszych przypadków utraty prawa jazdy.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Nowe przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach obowiązują i da się to odczuć!

7 tysięcy utraconych praw jazdy

Zmiany w przepisach, wprowadzone w ostatnich latach, miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Nowy taryfikator punktów karnych jest o wiele bardziej rygorystyczny niż poprzedni, co oznacza, że nawet niewielkie wykroczenia mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla kierowców.

Kierowcy w Polsce muszą zrozumieć, że nowe przepisy nie są jedynie formalnością. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz promowanie odpowiedzialnego zachowania za kierownicą. Wprowadzenie bardziej restrykcyjnego taryfikatora punktów karnych ma skłonić kierowców do większej ostrożności i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Dla wielu kierowców utrata prawa jazdy stanowi prawdziwy cios. Ogranicza ich mobilność, utrudnia codzienne funkcjonowanie i może negatywnie wpływać na sytuację zawodową.

7 tysięcy osób, straciło prawo jazdy od początku roku

Od początku roku 2023 w Polsce aż około 7 tysięcy osób doświadczyło gorzkiego smaku utraty prawa jazdy z powodu wprowadzenia nowych przepisów. Nowy taryfikator punktów karnych, który obowiązuje od roku, wprowadził poważne konsekwencje dla kierowców, którzy nie przestrzegają zasad ruchu drogowego. Liczba ta, choć niepokojąca, jest niezaprzeczalnym dowodem na to, że zmiany w przepisach mają rzeczywisty wpływ na kierowców i ich sposobu prowadzenia pojazdów.

Czytaj także: Wypadek a kolizja

Nowy taryfikator punktów karnych zaostrzył kary za popełnienie wykroczeń drogowych. Dotychczasowo łagodniejsze wykroczenia, takie jak przekroczenie prędkości o niewielką wartość, mogły skutkować jedynie mandatem lub upomnieniem. Jednak w wyniku wprowadzonych zmian, kierowcy teraz ponoszą surowsze konsekwencje, takie jak utrata punktów karnych, a w konsekwencji utrata prawa jazdy.

Liczba 7 tysięcy osób, które straciły prawo jazdy od początku roku, rzuca niepokojące światło na skalę problemu.1 stycznia 2022 roku kierowcy powitali już nowy taryfikator mandatów i nowy taryfikator punktów karnych, które dają się we znaki szczególnie piratom drogowym. Druga część zmian w przepisach ruchu drogowego zaczęła obowiązywać 17 września 2022 roku. Te nowe przepisy wprowadziły istotne zmiany w systemie kar i punktów karnych, mające na celu surowe ukaranie łamiących przepisy kierowców.

Jedną z kluczowych zmian jest zwiększenie maksymalnej liczby punktów karnych, jakie można otrzymać za jedno wykroczenie. Do tej pory limit wynosił 10 punktów, natomiast obecnie został podniesiony do 15. Ta podwyżka ma na celu jeszcze bardziej surowe ukaranie powtarzających się naruszeń przepisów drogowych.

Od 17 września 2022 roku punkty karne będą automatycznie kasowane co 2 lata. To oznacza, że kierowcy będą musieli przez dłuższy czas zachowywać się odpowiedzialnie na drodze, aby odzyskać swoje „czyste konto” punktowe. Ważne jest również, że bieg przedawnienia będzie liczony od dnia zapłaty mandatu, a nie od uprawomocnienia się wykroczenia. To oznacza, że kierowcy nie będą mogli uniknąć konsekwencji poprzez przeciąganie spraw i opóźnianie płatności mandatów.

Należy również zaznaczyć, że kierowcy nie mogą już usuwać punktów karnych poprzez dodatkowe szkolenia w ośrodku WORD, jak miało to miejsce w przeszłości. Oznacza to, że jedyną drogą do uniknięcia konsekwencji jest przestrzeganie przepisów i odpowiedzialne zachowanie za kierownicą.

Choć rygorystyczne przepisy zyskały na popularności, coraz częściej słyszy się o możliwości ich zmiany lub złagodzenia. Ustawodawca może zdecydować się na rewizję tych regulacji, uwzględniając opinie i sugestie społeczności kierowców. Niemniej jednak, póki co, obowiązujące przepisy stanowią mocne narzędzie w walce z łamaniami przepisów drogowych i promują bezpieczeństwo na polskich drogach.

Wypadki drogowe w Polsce w 2022 – Raport Policji

W minionym roku, na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu w Polsce, miało miejsce 21 322 wypadki drogowe, według najnowszego raportu Policji. Porównując te dane z poprzednimi latami, można zauważyć pewne zmiany i tendencje.

W porównaniu do roku 2020, gdy zarejestrowano 23 540 wypadków, liczba wypadków w 2022 roku zmniejszyła się o 2 218, co stanowi spadek o 9,4%. Również w porównaniu z rokiem 2021, kiedy miało miejsce 22 816 wypadków, odnotowano spadek o 1 494 wypadki, co stanowi obniżkę o 6,5%. Choć te dane są optymistyczne, wciąż istnieje potrzeba dalszych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Niestety, wypadki drogowe wciąż przynoszą tragiczne konsekwencje. W roku 2022, 1 896 osób straciło życie na polskich drogach. Porównując te dane z rokiem 2020, kiedy to zginęło 2 491 osób, nastąpił spadek o 595 osób, co stanowi obniżkę o 23,9%. W porównaniu z rokiem 2021, w którym śmierć poniosło 2 245 osób, odnotowano spadek o 349 osób, co stanowi obniżkę o 15,5%. Choć te dane pokazują pewien postęp, każda strata jest wciąż nie do przyjęcia.

Rannych w wypadkach drogowych było 24 743 osób, z czego 7 541 odniosło poważne obrażenia. W porównaniu do roku 2020, kiedy obrażenia odniosło 26 463 osób, liczba rannych zmniejszyła się o 1 720, co stanowi spadek o 6,5%. W porównaniu z rokiem 2021, kiedy obrażenia odniosło 26 415 osób, liczba rannych zmniejszyła się o 1 672, co stanowi obniżkę o 6,3%. Choć te dane dają pewną nadzieję, wciąż istnieje potrzeba ciągłej dbałości o bezpieczeństwo i zmniejszenie liczby rannych.

Raport Policji za rok 2022 ukazuje niektóre pozytywne tendencje, takie jak spadek liczby wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych.

Skuteczność wysokich kar i mandatów w zmianie zachowań kierowców

Warto rozważyć, czy wysokie kary i mandaty mają faktycznie przełożenie na zachowanie kierowców na drogach. Istnieje przekonanie, że surowsze sankcje powinny działać jako odstraszający środek i zwiększać świadomość kierowców dotyczącą przestrzegania przepisów. Jednak skuteczność tych kar w praktyce może być różna.

7 tysięcy utraconych praw jazdy

Z jednej strony, wysokie kary mogą przyczynić się do większej ostrożności na drodze, gdyż kierowcy obawiają się utraty punktów karnych lub prawa jazdy. Sankcje finansowe mogą stanowić dla wielu motywację do przestrzegania limitów prędkości, zasad pierwszeństwa czy zakazów. Szczególnie dla osób, których utrata prawa jazdy miałaby negatywny wpływ na ich codzienne funkcjonowanie czy sytuację zawodową, konsekwencje finansowe mogą być silnym bodźcem do odpowiedzialnego zachowania na drodze.

Z drugiej strony, niektórzy krytykują wysokie kary jako jedynie wymuszającą posłuszeństwo taktykę, która nie wpływa w dostatecznym stopniu na zmianę zachowań kierowców. Argumentuje się, że koncentracja na surowych karach może zepchnąć odpowiedzialność indywidualną na drugi plan, gdyż kierowcy mogą skupić się jedynie na unikaniu mandatów, a nie na rzeczywistej zmianie swojego stylu jazdy. Ponadto, istnieje także obawa, że wysokie mandaty mogą wpływać negatywnie na sytuację finansową niektórych kierowców, szczególnie tych o niższych dochodach.

W rezultacie, skuteczność wysokich kar i mandatów w poprawianiu zachowań kierowców na drogach może zależeć od wielu czynników, takich jak świadomość społeczna, egzekwowanie przepisów i edukacja drogowa. Może być konieczne podejmowanie kompleksowych działań, które łączą surowe kary z edukacją, kampaniami informacyjnymi i poprawą infrastruktury drogowej. W ten sposób można promować świadome i bezpieczne zachowanie na drodze, które przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków i poprawy bezpieczeństwa drogowego dla wszystkich użytkowników.

Podsumowanie:

  1. Nowy taryfikator punktów karnych w Polsce spowodował utratę praw jazdy dla około 7 tysięcy kierowców od początku roku. Zmiany te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i wymuszają przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
  2. Liczba wypadków drogowych w Polsce w 2022 roku zmniejszyła się w porównaniu do poprzednich lat. Względem roku 2020 odnotowano spadek o 9,4%, a w porównaniu z rokiem 2021 spadek o 6,5%. Mimo pozytywnych tendencji, konieczne są dalsze działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.
  3. Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych również zmniejszyła się. W roku 2022 zginęło 1 896 osób, co stanowi spadek o 23,9% w porównaniu do roku 2020 i spadek o 15,5% w porównaniu do roku 2021. Mimo tego postępu, każda strata jest nadal tragiczna i wymaga dalszych działań.
  4. Rannych w wypadkach drogowych było 24 743 osób, z czego 7 541 odniosło poważne obrażenia. W porównaniu do roku 2020 liczba rannych zmniejszyła się o 6,5%, a w porównaniu do roku 2021 spadek wyniósł 6,3%. Choć te dane są obiecujące, nadal istnieje potrzeba kontynuowania wysiłków w celu ograniczenia liczby obrażeń.
  5. Raport Policji za rok 2022 pokazuje pewne pozytywne tendencje, takie jak spadek liczby wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych. Jednak wciąż istnieje potrzeba podejmowania działań mających na celu dalsze poprawienie bezpieczeństwa na drogach i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej