Weronika Cichocka
Weronika Cichocka
Aktualizowano: 01.02.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 5 minut.
5/5 - (1 vote)

Wiesz, jakie kwoty maksymalne może wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego? Mówimy o milionach euro!

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ile można dostać odszkodowania z oc sprawcy

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne jest wyjątkową polisą, którą musi posiadać w Polsce każdy samochód. Przepisy dotyczące OC określone są w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i muszą się do nich stosować wszyscy ubezpieczyciele.

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne zasadniczo ma zapewniać rekompensatę za ewentualne, powstałe szkody (na mieniu i osobie) i wypłacane jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym pojazd posiadał polisę.

Zakres tego rodzaju ochrony jest określony przepisami ustawy i w ramach każdej z firm sprzedających na terenie Polski obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne jest dokładnie taki sam. Dzięki temu rozwiązaniu posiadacz pojazdu mechanicznego nie musi szczegółowo analizować ogólnych warunków ubezpieczenia w przypadku tej polisy.

Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy kupujemy pakiet polis lub decydujemy się na inne ubezpieczenie dobrowolne, nie jesteśmy chronieni tego rodzaju rozwiązaniem. W ramach zakupu takich ubezpieczeń komunikacyjnych jak: NNW, czy na przykład assistance lub autocasco, to na właścicielu auta spoczywa obowiązek zapoznania się ze szczegółami oferty i wyboru polisy, która spełnia jego oczekiwania.

Oczywiście, doradcy chętnie wyjaśnią wszelkiego rodzaju wątpliwości lub niejasności.

Kiedy zadziała OC komunikacyjne?

Właściciel samochodu w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku, czy innego zdarzenia drogowego i to na nim spoczywać będzie odpowiedzialność za szkodę, może liczyć na towarzystwo ubezpieczeniowe. Polisa ta została stworzona właśnie po to, aby stanowić wsparcie dla osób, które ucierpiały w ramach zdarzenia na drodze lub też na przykład zostały zniszczone inne pojazdy.

Warto jednak pamiętać, że w ramach obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego nie będziemy mogli naprawiać swojego pojazdu.

Ile wynosi suma gwarancyjna OC?

Ile można dostać odszkodowania z oc sprawcy

W przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro natomiast w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro. Co oznacza suma gwarancyjna w obowiązkowym ubezpieczeniu komunikacyjnym? Jest to maksymalna, potencjalna kwota, którą towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach jednego zdarzenia drogowego może przeznaczyć na rekompensaty.

Kwoty podane są w euro i przeliczane są na złotówki po kursie Narodowego Banku Polskiego na dzień zdarzenia. Należy również pamiętać o tym, że w przypadku szkody na osobie, suma gwarancyjna dotyczy wszystkich osób, które brały udział w zdarzeniu i zostały poszkodowane.

Podstawa prawna:

Art. 36. Wysokość odszkodowania i sumy gwarancyjne

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

  1. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

1) w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

2) w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

– ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

  1. Za szkody spowodowane w państwach, o których mowa w art. 25 zakres terytorialny ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ust. 2, zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej jednak niż suma określona w ust. 1.

Jak to jest w innych krajach?

Ile można dostać odszkodowania z oc sprawcy

Ciekawym przypadkiem, z punktu widzenia polskiego prawa, jest Wielka Brytania.

Third party to ubezpieczenie przypominające, w jakimś stopniu, obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, ponieważ chroni potencjalne osoby poszkodowane i powstałe zniszczenia.

Ma ono kilka opcji, między innymi takie, które pozwalają na rozszerzenie polisy o ewentualną kradzież czy pożar lub na przykład działają również, gdy szkody zostały wywołane przez osoby trzecie. To, co jednak najciekawsze to to, że tego rodzaju ubezpieczenie kupowane jest nie na kierowcę i pojazd tak jak w Polsce, ale na kierowcę. OC naturalnie i w UK nadal jest obowiązkowe.

Wielu kierowców z Polski często powołuje się na przypadek właśnie Wielkiej Brytanii sugerując, że rozwiązanie, w którym obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne przypisany jest do osoby, a nie akurat do pojazdu w którym się porusza, jest rozsądniejszym sposobem konstruowania prawa w zakresie tego rodzaju polis.

PODSUMOWANIE:

  • Suma gwarancyjna w OC wynosi: w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro i w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro.
  • Kwoty przeliczane są na złotówki po kursie NBP na dzień zdarzenia.
  • Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne w Polsce musi posiadać każdy pojazd.
  • Zakres ochrony w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym jest taki sam i określony jest przepisami ustawy.

Weronika Cichocka
Weronika Cichocka

Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat pisząca o ubezpieczeniach, ekonomii i zdrowiu. Specjalista ds. PR i marketingu internetowego.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej