Dorota Bajorek
Dorota Bajorek
Aktualizowano: 18.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 4 minut.
Rate this post

Kiedy zawieramy umowę z ubezpieczycielem, pojawia się w ogólnych warunkach ubezpieczenia bardzo ważne pojęcie czyli suma gwarancyjna OC. To właśnie od niej najwięcej zależy, jeśli dojdzie do wypłaty odszkodowania. Czym więc dokładnie jest suma gwarancyjna OC i jak się ją ustala? Dowiedz się więcej na ten temat.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Suma gwarancyjna a suma ubezpieczenia

Suma gwarancyjna i suma ubezpieczenia pojęciami bardzo podobnymi do siebie. Na tyle podobnymi, że często mylnie pojawia się w nazewnictwie określenie suma ubezpieczenia OC w znaczeniu sumy gwarancyjnej. Skoro te pojęcia są podobne, ale nie równoznaczne, to co oznacza każde z nich? 

Otóż suma gwarancyjna to górna granica, do której ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w razie zaistniałej szkody. Jednak należy pamiętać, że pojęcie to odnosi się wyłącznie do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i to nie tylko w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego. Dotyczy to także OC w życiu prywatnym oraz działalności gospodarczej. Suma ubezpieczenia dotyczy z kolei wszystkich pozostałych polis.  

 Skąd się bierze wysokość sumy gwarancyjnej?

Jak już zostało wspomniane, podobieństwo sumy gwarancyjnej oraz sumy ubezpieczenia polega na tym, że obie stanowią górną granicę finansowej odpowiedzialności ubezpieczyciela. Przyjrzyjmy się teraz kwestii, kto decyduje o każdej z tych sum, ponieważ to także stanowi ważną różnicę pomiędzy nimi. Okazuje się, że wysokość sumy gwarancyjnej z OC jest uregulowana prawnie i nie różni się w żadnym z towarzystw ubezpieczeniowych.

Kwoty reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Z kolei wysokość sumy ubezpieczenia zależy do konkretnego ubezpieczenia, jego zakresu, czyli sytuacji, których dotyczy ochrona oraz od jego przedmiotu, czyli tego, co chcesz ubezpieczyć.

Ile wynoszą sumy gwarancyjne OC? 

Od 2019 roku sumy gwarancyjne OC w Polsce wzrosły o ponad 4% i obecnie wynoszą:   

  • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Jak widać, gdy dojdzie do szkody osobowej, suma gwarancyjna jest wyższa. Z jakiego powodu? Dzieje się tak, ponieważ takie szkody mają zwykle poważniejsze i długofalowe skutki niż szkody majątkowe. W tym drugim przypadku odszkodowanie jest wypłacane tylko raz za konkretną szkodę majątkową np. zniszczone auto, przewożony bagaż. Natomiast w przypadku szkody na osobie odszkodowanie może być wypłacane przez wiele lat, niekiedy nawet do końca życia poszkodowanej osoby w postaci dożywotniej renty.  

Suma gwarancyjna OC a cena polisy

Skąd bierze się wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC ustalona w ustawie? Otóż wynika ona z wielu ryzyk. Składa się na nie konieczność pokrywania szkód materialnych, ale także kosztów leczenia i renty, które są skutkiem wypadków, a nawet ewentualnych zwrotów za utracone korzyści. Suma gwarancyjna nie różni się od siebie bez względu na to, u którego ubezpieczyciela zawieramy umowę OC.

Niezależnie bowiem, ile wynosi kwota ubezpieczenia OC, którą zapłacimy, limity kwotowe, do których ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, pozostają takie same. A czy wzrost sumy gwarantowanej wpływa na wysokość składki OC? Raczej nie, natomiast może na to wpływać ogólny wzrost liczby likwidowanych szkód i wypłaconych za nie odszkodowań. 

 Polisa OC – jaką wybrać?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkową ochroną ubezpieczeniową dla każdego kierowcy. Każdy pojazd musi mieć aktywną polisę, żeby poruszać się po polskich drogach, a za jej brak grożą bardzo wysokie kary. Jednak skoro bez względu na to, jak drogie OC wykupimy, suma gwarantowana ubezpieczenia i tak się nie zmieni, nie warto przepłacać za polisę. Dlatego dobrym pomysłem jest porównanie ofert ubezpieczycieli i wybór polisy w korzystnej cenie. 

PODSUMOWANIE:

  • Suma gwarancyjna OC to górna granica odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela w przypadku zaistniałej szkody. 
  • Wysokość sumy gwarantowanej reguluje ustawa i jest to w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro i w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro. 
  • Wszyscy ubezpieczyciele oferują identyczną sumę gwarancyjną w przypadku OC, więc nie warto przepłacać za polisę. 

 

 

Dorota Bajorek
Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej