Dorota Bajorek
Dorota Bajorek
Aktualizowano: 14.03.2022 Życiowe
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 8 minut.
Rate this post

W przypadku śmierci rodzica warto upewnić się czy nie posiadał on ubezpieczenia na życie – jeśli tak, trzeba zastanowić się jak można uzyskać odszkodowanie z polisy na życie? Odpowiedź na to pytanie przedstawimy w prezentowanym artykule.

Śmierć bliskiej osoby – współmałżonka, dziecka czy rodzica, zawsze jest trudnym i traumatycznym doświadczeniem. Jego finansowe skutki można na szczęście zminimalizować dzięki odpowiedniej polisie ubezpieczenia na życie. Co prawda wypłata gotówki nie zmniejszy bólu wywołanego odejściem ukochanej osoby, ale za to pomoże stanąć na nogi, opłacić niezbędne koszty oraz zabezpieczyć się finansowo na wypadek trudności takich np. jak zakończenie prowadzonych przez zmarłego spraw lub spłaty zadłużenia, którego sam nie zdążył uregulować.

Polisa na życie – na czym polega?

Polisa na życie jest rodzajem umowy ubezpieczenia, na mocy której towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty na rzecz uprawnionego (najczęściej będą to wskazani przez ubezpieczonego jego bliscy) określonej sumy pieniędzy w przypadku zajścia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. Do takich zdarzeń w najbardziej typowych przypadkach należą ciężka choroba lub śmierć osoby, która wykupiła polisę na życie – odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie należy się tylko wówczas, gdy śmierć rodzica została określona jako wypadek objęty ubezpieczeniem. Szukając ubezpieczenia na życie, warto sprawdzić ofertę Compensa – https://www.compensa.pl/ubezpieczenia/zycie/.

Z tego względu w momencie zajścia sytuacji objętej ubezpieczeniem po stronie osób uprawnionych, powstaje roszczenie o wypłatę środków, na jakie wykupiono polisę.

Ich dochodzenie zależy od szeregu okoliczności wynikających z umowy ubezpieczenia. Podstawą jest solidne i dogłębne zapoznanie się z jej postanowieniami, bez której polisa na życie pozostanie jedynie martwym rozwiązaniem. Co więc należy zrobić, aby nie dopuścić do takiej sytuacji i uzyskać pełne odszkodowanie z polisy na życie?

Odszkodowanie z polisy na życie – jakie warunki ubezpieczenia określono?

Jak już wspomniano, dochodzenie świadczenia wynikającego z ubezpieczenia na życie należy rozpocząć od zapoznania się z treścią polisy – to jeden z argumentów na rzecz poinformowania swoich bliskich przez ubezpieczonego o kupnie takiego produktu ubezpieczeniowego oraz o miejscu przechowywania dokumentacji z nim związanej, w tym umowy ubezpieczenia oraz jego ogólnych warunków. Bez tego odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie, choć możliwe do otrzymania, staje się jednak bardzo trudne.

Po odnalezieniu dokumentacji ubezpieczenia należy przede wszystkim ustalić wysokość świadczenia, na jaką została wykupiona polisa, a więc sumę ubezpieczenia, którą towarzystwo jest zobowiązane wypłacić uprawnionym osobom. W ogólnych warunkach ubezpieczenia lub w samej umowie najczęściej zawarty jest także katalog dowodów, jakie uprawniony musi przedłożyć ubezpieczycielowi.

Polisa na życie przeważnie przewiduje w tym względzie konieczność przedstawienia aktu zgonu ubezpieczonego oraz dokumentu jego tożsamości.

Może się jednak zdarzyć, że także ubiegający się o świadczenie z ubezpieczenia na życie będzie musiał przedstawić odpowiedni akt stanu cywilnego – taki, który pozwoli ustalić stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym. To często spotykane formalności, gdy chodzi o odszkodowanie z polisy na życie, a bez ich dopełnienia można zapomnieć o otrzymaniu świadczenia odszkodowawczego.

Odszkodowanie z polisy na życie – czy trzeba iść do sądu?

Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów trzeba zgłosić fakt zajścia wypadku objętego ubezpieczeniem. W tym miejscu warto raz jeszcze podkreślić, że polisa na życie najczęściej odnosi się do śmierci ubezpieczonego, a następnie zgłoszenie tego faktu towarzystwu ubezpieczeniowemu, które sprzedało polisę. Można to uczynić na kilka sposobów, począwszy od tradycyjnej wizyty w biurze ubezpieczyciela, poprzez zgłoszenie telefoniczne, a skończywszy na wypełnieniu odpowiedniego formularza online. Do wyboru jest również przesłanie zgłoszenia pocztą, najlepiej w formie listu poleconego.

Praktycznie wszyscy ubezpieczyciele gwarantują możliwość skorzystania z każdego z tych rozwiązań. Wydaje się, że skorzystanie z nowoczesnych technologii jest najprostszym i najszybszym sposobem, aby odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie znalazło się na koncie uprawnionego.

Po skutecznym dokonaniu zgłoszenia odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie można niekiedy uzyskać tylko po przekazaniu ubezpieczycielowi szeregu dokumentów – jeżeli nie zamieści się ich w zgłoszeniu, należy je uzupełnić. Ubezpieczyciel rozpocznie wówczas przewidzianą w swoim towarzystwie procedurę, która najczęściej sprowadza się do weryfikacji poprawności wypełnienia zgłoszenia oraz dołączenia do niego wszystkich wymienionych dokumentów.

Jeżeli formalności te zostały dopełnione, sprawa kończy się wypłatą odszkodowania na rachunek bankowy uprawnionego.

Odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie co do zasady nie wymaga wszczynania sprawy przed sądem, chyba że nie uda się rozwiązać wszystkich kwestii w standardowej procedurze. Wówczas zainicjowanie cywilnego postępowania sądowego może okazać się niezbędne do ochrony praw przysługujących uprawnionemu z tytułu polisy na życie.

Wysokość świadczenia z tytułu polisy na życie – jak ją ustalić?

Nie mniej istotną kwestią niż sama procedura, dzięki której odszkodowanie z polisy na życie przechodzi w posiadanie uprawnionego, jest ustalenie tego na jaką sumę może on liczyć – również w tym obszarze wszystko powinno wynikać z umowy ubezpieczenia oraz jego ogólnych warunków. Warto po raz kolejny podkreślić, że bez precyzyjnej znajomości danych dokumentów nie sposób określić kwoty ubezpieczenia. Jednocześnie w umowie bądź ogólnych warunkach kwota ta powinna zostać zdefiniowana w sposób jednoznaczny i niebudzący żadnych wątpliwości.

Podobnie jak w przypadku innych produktów ubezpieczeniowych, jej wysokość zależy przede wszystkim od wysokości składki, przy czym nie liczy się (w typowych przypadkach) jaka łączna wartość składek została wpłacona przez ubezpieczonego ubezpieczycielowi – znaczenie ma suma ubezpieczenia. W standardowych sytuacjach odszkodowanie z polisy na życie najczęściej opiewa na kwoty od kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy do nawet miliona i więcej złotych. Wszystko zależy od tego jakie ubezpieczenie i na jaką kwotę wykupił zmarły rodzic.

Brak dokumentów a odszkodowanie z polisy na życie

Posiadanie pełnej dokumentacji związanej z polisą na życie rodzica ma podstawowe znaczenie przy ubieganiu się o odszkodowanie związane z jego śmiercią od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jednak nawet wówczas, gdy nie udało się odnaleźć wszystkich lub co gorsza żadnych dokumentów, sprawa nie jest stracona – wtedy należy trzeba odnaleźć ubezpieczyciela, u którego zmarły rodzic wykupił polisę. Co prawda nie jest to łatwe zadanie, ale nie jest ono niewykonalne.

Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swoich zasobach materiały związane z zawieranymi umowami ubezpieczenia, lecz odnalezienie właściwego towarzystwa nie zawsze jest łatwym zadaniem. Dużo trudniejszym niż w analogicznych przypadkach odnoszących się do umów obowiązkowego ubezpieczenia OC i często wymagającym bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi towarzystwami.

Nie ma jednak wątpliwości, że odszkodowanie z polisy na życie jest warte podjęcia tego wysiłku, w końcu trudno znaleźć racje, dla których środki z polisy miałyby po prostu przepaść i pozostać w posiadaniu ubezpieczyciela.

Podsumowanie

  • Polisa na życie oznacza, że w przypadku śmierci osoby objętej ubezpieczeniem wskazane przez nią osoby otrzymają od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowanie. W przypadku śmierci rodziców najczęściej są to ich dzieci;
  • Odszkodowanie z polisy na życie należy się wówczas, gdy zostaną spełnione wszystkie przesłanki zdefiniowane w umowie ubezpieczeniowej oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Przeważnie wiąże się z tym konieczność udowodnienia ubezpieczycielowi faktu śmierci rodzica oraz bycia jego dzieckiem przez ubiegającego się o świadczenie;
  • W typowych przypadkach konieczne jest przedstawienie właściwych aktów stanu cywilnego;
  • Jeżeli z jakichś względów uprawniony do odszkodowania za śmierć rodzica nie posiada pełnej dokumentacji ubezpieczenia, zawsze może poszukać towarzystwa, w którym zostało ono wykupione. Po jego odnalezieniu pojawia się możliwość wdrożenia standardowej procedury zmierzającej do otrzymania odszkodowania.

Dorota Bajorek
Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.

Dołącz do dyskusji

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej